lv.news
14

Šneiders: Francisks kā Luters, kurš ir pretrunā baznīcas mācībai

Francisks 18. augusta vispārējā auditorijā teica, ka viņš ievēro Dieva baušļus “, bet nevis kā absolūtus, jo es zinu, ka tas, kas mani attaisno, ir Jēzus Kristus” (video šeit)- it kā attaisnošana …More
Francisks 18. augusta vispārējā auditorijā teica, ka viņš ievēro Dieva baušļus “, bet nevis kā absolūtus, jo es zinu, ka tas, kas mani attaisno, ir Jēzus Kristus” (video šeit)- it kā attaisnošana Kristū varētu notikt, apejot baušļus.
Bīskaps Atanācijs Šneiders vietnē LifeSiteNews.com atbildēja, ka Franciska paziņojums “ir pretrunā ar baznīcas mācību un ir ļoti sava veida [lēta] Martina Lutera godprātīga mācība”.
Viņš citē Katoļu baznīcas katehismu (2072): “Desmit baušļi ir būtiski nemainīgi, un tie uzliek pienākumu vienmēr un visur. Neviens nevar no tiem atbrīvoties. ”
#newsSgsxicrglo