Anieobecny
Cyt.:
Wróćmy do Chrystusa, do Chrystusa Króla serc, rodzin, społeczeństw i narodów. Ogłaszajmy Go naszym Królem, a Najświętszą Maryję naszą Królową. To jedyny sposób na pokonanie tego niesławnego projektu Nowego Porządku Świata. Tylko w ten sposób Kościół Święty może zostać oczyszczony ze zdrajców i odstępców. I niech Bóg odpowie na naszą modlitwę.
Jota-jotka
,,Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego –
Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.
On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.

I On jest Głową Ciała – Kościoła. …More
,,Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego –
Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.
On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.

I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem. Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.,,

Tutaj zaczyna się
BŁĘDNA MYŚL, kiedy zaczynamy własną interpretację, myślenie wcielać w czyn i tak postępować mówiąc ,że jest to zgodne z nauką KK i Chrystusa.
Przykład dzisiejsza Ewangelia ...

Łk 6, 1-5
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

,,W pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i jedli, wykruszając ziarna rękami.
Niektórzy zaś z faryzeuszów mówili:
«Czemu czynicie to, czego nie wolno w szabat?»

Wtedy Jezus, odpowiadając im, rzekł:
«Nawet tego nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego ludzie? Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom? Chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać».
I dodał:
«Syn Człowieczy jest Panem także szabatu».

Oto słowo Pańskie.,,

brewiarz.pl/ix_21/0409p/czyt.php3
Ile potrzeba pokory ,spojrzenia dziecka ,że wszystko co mam pochodzi od Boga ...nawet władza... też zależna jest od Boga .
Modlitwa ,pokuta ,bo oddaliliśmy się bardzo od MIŁOŚCI NAJŚWIĘTSZEJ BOGA OJCA STWÓRCY NAS I CAŁEGO ŚWIATA.