Quas Primas
Tak, to prawda,'Nowa msza jest zagrożeniem dla Wiary.
Owoce novusa po 50 latach widać jak na dłoni.