Clicks341
hr.news

Argentinski biskupi ne žele zadržati svećenike unutra

Liberalni biskupi u Buenos Airesu, na čelu s kardinalom Polijem, potiču svećenike da donesu sakramente onima koji ih traže.

U pismu svećenstvu (Aica.org, 23. ožujka), Poli piše da je biskupska konferencija sklopila dogovor s vladom za oslobađanje svećenika od ograničenja putovanja zbog koronavirusa.

Pismo se odnosi na Franjinu želju da svećenici "izađu" bolesnima da im ponude sakramente.

Slika: Mario Aurelio Poli, © Wikicommons, CC BY-SA, #newsZyucdodqfc