Posoborowe absurdy
Medalik.... idź do spowiedzi nazywając heretykami Tradycjonalistów - Mszy Trydenckiej. Za nie długo ty będziesz heretyczką na Novus Ordo UWAGA ! Nowe słowa Konsekracji nie skutkują Przeistoczeniem !
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Abp Wacław Depo za takie wypowiedzi ukarał duchownego pisemną naganą kanoniczną. Ks. Mariusz Bakalarz, rzecznik prasowy Archidiecezji Częstochowskiej, wydał nawet specjalny komunikat, w którym przeprosił wiernych za "powstały zamęt" i oświadczył, że "wypowiedzi ks. Galusa nie są w żadnej mierze głosem Kościoła, który stale przypomina, że zachowywanie zasad bezpieczeństwa sanitarnego jest wypeł…More
Abp Wacław Depo za takie wypowiedzi ukarał duchownego pisemną naganą kanoniczną. Ks. Mariusz Bakalarz, rzecznik prasowy Archidiecezji Częstochowskiej, wydał nawet specjalny komunikat, w którym przeprosił wiernych za "powstały zamęt" i oświadczył, że "wypowiedzi ks. Galusa nie są w żadnej mierze głosem Kościoła, który stale przypomina, że zachowywanie zasad bezpieczeństwa sanitarnego jest wypełnieniem przykazania miłości poprzez wzajemną troskę o swoje bezpieczeństwo.

Traktowanie zaś sakramentów i sakramentaliów w sposób zabobonny jest zupełnym niezrozumieniem i wypaczeniem ich sensu".
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Abp. Wacław Depo i Ks. Mariusz Bakalarz uważają, że używanie Wody Święconej jest zabobonem? A noszenie masek i używanie płynu dezynfekującego w Kościele czym jest? Ja uważam, że jest to obraza Boga, świętokradztwo, brak wiary, zwodzenie ludzi, brak miłości, pogaństwo i okultyzm.

Takich mamy teraz duchownych. Kolejnego Bożego Kapłana uciszają!
BeatkaS
Używanie wody święconej jest zabobonem.... Więc jak ks po kolędzie kropi mieszkanie wodą święconą to zabobon, ale jak bierze kopertę to tradycja, tak? Gdzie jest prawdziwy kościół? Gdzie są prawdziwi kapłani, biskupi, gdzie jest prawdziwy papież???? Boże jak my mamy żyć w tych czasach???? Pierwsi chrześcijanie rzucani na żer lwom na arenach mieli przynajmniej katakumby i wspólnotę a my... …More
Używanie wody święconej jest zabobonem.... Więc jak ks po kolędzie kropi mieszkanie wodą święconą to zabobon, ale jak bierze kopertę to tradycja, tak? Gdzie jest prawdziwy kościół? Gdzie są prawdziwi kapłani, biskupi, gdzie jest prawdziwy papież???? Boże jak my mamy żyć w tych czasach???? Pierwsi chrześcijanie rzucani na żer lwom na arenach mieli przynajmniej katakumby i wspólnotę a my... jesteśmy pozostawieni jak owce bez pasterza na żer wilkom... Jezu przyjdź i oddaj nam swoją sprawiedliwość !
MementoMori+++
Podobnie było z ks. Tadeuszem Guzem, ks. Pawłem Murzińskim, ks. Woźnickim, o. Pelanowskim , ks Natankiem itd...