Clicks301
Lukáš 11:26 Lukáš 11:26 "Vtedy ide a vezme so sebou ešte sedem iných duchov, skazenejších ako je sám, a vojdú dnu a bývajú tam, a posledný stav toho človeka je horší, ako bol ten prvý." "Ak znášate …More
Lukáš 11:26

Lukáš 11:26 "Vtedy ide a vezme so sebou ešte sedem iných duchov, skazenejších ako je sám, a vojdú dnu a bývajú tam, a posledný stav toho človeka je horší, ako bol ten prvý."

"Ak znášate naprávanie-káznenie, Boh s vami jedná ako so synmi. Lebo kdeže je nejaký syn, ktorého by otec nenaprával? Ale ak ste bez naprávania, ktorého sa stali všetci účastní, vtedy ste cudzoložňatá a nie synovia. A potom: mali sme otcov nášho tela, ktorí nás naprávali a vážili sme si ich; či sa teda omnoho radšej nepodriadime Otcovi duchov, aby sme žili?! Lebo tamtí nás naprávali počas málo dní, podľa toho, ako sa im videlo; ale On pre náš úžitok, aby sme mohli dostať podiel na Jeho svätosti. A pravda žiadne naprávanie, keď je prítomné, nevidí sa byť radostným, ale smutným; ale následne prináša pokojné ovocie spravodlivosti tým, ktorí boli Ním vycvičení." Hebrejom 12:7-11 kjv

prevzaté od Zuzany, youtube.com/watch?v=kDGKfYsK82k
Public domain