Clicks117
hr.news

Nove glasine: dva tumora?

Vatikanom kruže glasine da Franjo ima "dva tumora" i da je "nervozan i šmrcav" pacijent, Aldo Maria Valli rekao je za LaVerita.info (7. rujna).

Valli dodaje da je Vatikan obilježen "osjećajem privremenosti i nesigurnosti" te "klimom napetosti i sumnjičavosti, obilježenom strahom od čišćenja i odmazde".

U slučaju Traditionis Custodes, Valli zna da je "biskupima jasno rečeno da će biti uklonjeni ako ga ne poštuju".

Objašnjava Bergogliovu taktiku protiv rimske mise: "Pokretanjem rata i izazivanjem neslaganja i prosvjeda Bergoglio može pokazati da je tridentinska misa" 'razorna'."

#newsMvndlqccld