NEPOZNÁVÁTE BOŽÍ PLÁN A ZPOCHYBŇUJETE BOŽÍ VŮLI

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 10. srpna 2020. Nástroj: Luz de Maria (Argentina). www.revelacionesmarianas.com/deutsch.htm Lide, milovaný Bohem: V jednotě Nejsvětějších Srdcí, hlásej…