Clicks10

Kościół katolicki wobec kary śmierci – ks. Łukasz Szydłowski

Zapis wykładu, który się 17 stycznia 2019 r. w Katowicach.
... więc prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka