mk2017
4678
Odpuszczenie win i kar. Korzystajmy z łaski łask, bo może to już ostatni raz? Tylko raz w roku, w Święto Miłosierdzia Bożego, można otrzymać łaskę zupełnego odpuszczenia win i kar. Pan Jezus powiedzi…More
Odpuszczenie win i kar. Korzystajmy z łaski łask, bo może to już ostatni raz?

Tylko raz w roku, w Święto Miłosierdzia Bożego, można otrzymać łaskę zupełnego odpuszczenia win i kar.
Pan Jezus powiedział do św. Faustyny: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników.
W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego.
Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).

Aby skorzystać z tych wielkich darów, trzeba wypełnić warunki nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego (ufność w dobroć Boga i czynna miłość bliźniego) oraz być w stanie łaski uświęcającej (po spowiedzi świętej) i godnie przyjąć Komunię Świętą.
W tym dniu możemy dostąpić nie tylko łaski „zupełnego odpuszczenia win i kar” (jedna z łask chrztu św.), ale także uprosić wiele innych łask i doczesnych dobrodziejstw, jeśli są one zgodne z wolą Bożą.
mk2017
Miłosierdzie w duchu - największe dzieło miłosierdzia.
(modlitwy i ofiary za zbawienie dusz)

"Masz ratować dusze ofiarą i modlitwą. Modlitwą i cierpieniem więcej zbawisz dusz, aniżeli misjonarz przez same tylko nauki i kazania" (Dz 1767).
"Błagałam Boga o miłosierdzie dla biednych grzeszników, którzy w tej chwili zostają w skonaniu. I w tej chwili otrzymałam Bożą odpowiedź wewnętrzną, że tysiąc …More
Miłosierdzie w duchu - największe dzieło miłosierdzia.
(modlitwy i ofiary za zbawienie dusz)

"Masz ratować dusze ofiarą i modlitwą. Modlitwą i cierpieniem więcej zbawisz dusz, aniżeli misjonarz przez same tylko nauki i kazania" (Dz 1767).
"Błagałam Boga o miłosierdzie dla biednych grzeszników, którzy w tej chwili zostają w skonaniu. I w tej chwili otrzymałam Bożą odpowiedź wewnętrzną, że tysiąc dusz otrzymało łaskę za pośrednictwem modlitwy, którą do Boga zanosiłam. Nie wiemy, jaką liczbę dusz zbawić mamy swymi modlitwami i ofiarą, dlatego módlmy się zawsze za grzeszników" (Dz 1783).
"Zawsze Mnie pocieszasz, kiedy się modlisz za grzeszników. Najmilsza Mi jest modlitwa - to modlitwa o nawrócenie dusz grzesznych; ... ta modlitwa jest zawsze wysłuchana" (Dz 1397).
"Zadaniem twoim jest zdobywać Mi dusze modlitwa i ofiarą, zachęcając je do ufności w miłosierdzie Moje" (Dz 1690).
"Dam ci cząstkę w odkupieniu rodzaju ludzkiego" (Dz 310).
"Pragnę, pragnę zbawienia dusz; pomóż Mi córko Moja, ratować dusze. Złącz swe cierpienia z męką Moją i ofiaruj Ojcu niebieskiemu za grzeszników" (Dz 1032).
Jota-jotka
"Zawsze Mnie pocieszasz, kiedy się modlisz za grzeszników. Najmilsza Mi jest modlitwa - to modlitwa o nawrócenie dusz grzesznych; ... ta modlitwa jest zawsze wysłuchana" (Dz 1397).,,
Jota-jotka
Zaraz ,, ktoś,,mi zarzuci fałszywe MIŁOSIERDZIE ale MIŁOSIERDZIE jest jedno i pochodzi od JEZUSA CHRYSTUSA i nie nam to pojmować swoim rozumem.
JEZU UFAM TOBIE 🙏
mk2017
"Cel waszej wiary — zbawienie dusz" (1 P 1,9) –
- dusz własnych i dusz bliźnich.