mk2017
4678
mk2017
Miłosierdzie w duchu - największe dzieło miłosierdzia.
(modlitwy i ofiary za zbawienie dusz)

"Masz ratować dusze ofiarą i modlitwą. Modlitwą i cierpieniem więcej zbawisz dusz, aniżeli misjonarz przez same tylko nauki i kazania" (Dz 1767).
"Błagałam Boga o miłosierdzie dla biednych grzeszników, którzy w tej chwili zostają w skonaniu. I w tej chwili otrzymałam Bożą odpowiedź wewnętrzną, że tysiąc …More
Miłosierdzie w duchu - największe dzieło miłosierdzia.
(modlitwy i ofiary za zbawienie dusz)

"Masz ratować dusze ofiarą i modlitwą. Modlitwą i cierpieniem więcej zbawisz dusz, aniżeli misjonarz przez same tylko nauki i kazania" (Dz 1767).
"Błagałam Boga o miłosierdzie dla biednych grzeszników, którzy w tej chwili zostają w skonaniu. I w tej chwili otrzymałam Bożą odpowiedź wewnętrzną, że tysiąc dusz otrzymało łaskę za pośrednictwem modlitwy, którą do Boga zanosiłam. Nie wiemy, jaką liczbę dusz zbawić mamy swymi modlitwami i ofiarą, dlatego módlmy się zawsze za grzeszników" (Dz 1783).
"Zawsze Mnie pocieszasz, kiedy się modlisz za grzeszników. Najmilsza Mi jest modlitwa - to modlitwa o nawrócenie dusz grzesznych; ... ta modlitwa jest zawsze wysłuchana" (Dz 1397).
"Zadaniem twoim jest zdobywać Mi dusze modlitwa i ofiarą, zachęcając je do ufności w miłosierdzie Moje" (Dz 1690).
"Dam ci cząstkę w odkupieniu rodzaju ludzkiego" (Dz 310).
"Pragnę, pragnę zbawienia dusz; pomóż Mi córko Moja, ratować dusze. Złącz swe cierpienia z męką Moją i ofiaruj Ojcu niebieskiemu za grzeszników" (Dz 1032).
Jota-jotka
"Zawsze Mnie pocieszasz, kiedy się modlisz za grzeszników. Najmilsza Mi jest modlitwa - to modlitwa o nawrócenie dusz grzesznych; ... ta modlitwa jest zawsze wysłuchana" (Dz 1397).,,
Jota-jotka
Zaraz ,, ktoś,,mi zarzuci fałszywe MIŁOSIERDZIE ale MIŁOSIERDZIE jest jedno i pochodzi od JEZUSA CHRYSTUSA i nie nam to pojmować swoim rozumem.
JEZU UFAM TOBIE 🙏
mk2017
"Cel waszej wiary — zbawienie dusz" (1 P 1,9) –
- dusz własnych i dusz bliźnich.