Edward7
1204

Masoński Rotary Club

"Za masońskie pochodzenie, za udowodnioną wrogość wobec Kościoła katolickiego i za jego kodeks moralny, tak podobny, prawie całkowicie, do masonerii"
Klub Rotary - stowarzyszenie mężczyzn, najlepiej biznesmenów i profesjonalistów, którzy dążą do moralizacji i poprawy duchowej poprzez przyczynianie się do powszechnego pokoju poprzez praktykę moralności bez dogmatów oraz absolutnej sekularyzmu i naturalizmu - jest międzynarodową masonerią rozproszoną po całym świecie świat, jako nowicjat Zakonu, aby testować, ćwiczyć i zdobywać zwolenników. Ich szefowie są wybierani przez rezydentów masonów w północnoamerykańskim mieście Evanston, Illinois, niedaleko Chicago, siedziba centralnego organizmu. Na czele każdego lokalnego klubu stoi prezydent, któremu towarzyszy wiceprezydent, sekretarz, skarbnik i macero; a w każdej federowanej dzielnicy klubowej znajduje się gubernator, który podlega bezpośrednio klubowi centralnemu, złożonemu ze światowej rady dyrektorów, która jest odnawiana co roku.

(...)
Każdy klub Rotary musi mieć wśród swoich członków przedstawiciela każdego zawodu, firmy lub uznanej instytucji w społeczności, w której działa. Minimalna liczba członków to dwadzieścia i wszyscy muszą być mężczyznami.

Jego nazwa powstała - jak czytamy w statucie i regulaminie - od zwyczaju organizowania spotkań pierwszego klubu przez rotację w różnych urzędach członków założycieli. Dwa lata później nie przetrzymywano ich już w domach współpracowników, ale w najbardziej luksusowych hotelach, jak przystało na kategorię społeczną jej członków, milionerów przemysłowych, magnatów bankowych i konsorcjów handlowych o głębokiej międzynarodowej penetracji. Jego oficjalne motto to: Daj się, zanim pomyślisz o sobie. Kto najlepiej służy korzyściom więcej.


Współistnienie ze starszymi braćmi

Młotek, znak rozpoznawczy czcigodnego mistrza loży masońskiej, jest także znakiem rozpoznawczym prezydenta klubu Rotary; a biała flaga masonów jest symbolem Rotarian, którzy zastąpili dwugłowego orła zębatym kołem zębatym.


Gubernator wybrany na corocznym zebraniu klubu okręgowego musi zostać przedstawiony Międzynarodowemu Rotary do ostatecznego zatwierdzenia.

Kandydat musi, jako zasadniczy wymóg zaproponowany na takie stanowisko, ogólnego przełożonego, uczestniczyć w Międzynarodowej Konwencji Rotacyjnej; (..)

Do ich obowiązków należy: przekazywanie wiadomości co miesiąc do klubów podlegających ich jurysdykcji i monitorowanie ich bezpośrednio pod nadzorem Rady Międzynarodowej; przekazuje wyniki Zgromadzenia Okręgowego Radzie Dyrektorów Stanów Zjednoczonych i przesyła tym samym międzynarodowym władzom Chicago roczne sprawozdanie z ich wizyt w klubach w okolicy. Każdy prezes klubu przedstawi raport półroczny osobno Sekretarzowi Generalnemu Rotary International.

Akta wszystkich klubów na świecie są aktualizowane w centrali, wzbogacone o zaktualizowane informacje o każdym z ich członków.


Założono Rotary Club, czyli Circle of the Cogwheel, 23 lutego 1905 r. W Chicago przez prawnika Freemason Paula Harrisa, który zyskał międzynarodowy charakter w 1912 r .; osiedlając się w Argentynie 8 listopada 1919

r. Obecne statystyki obejmują 5200 okręgów, 12 000 klubów i 750 000 rotowanych, z czego 6 000 znajduje się w naszym kraju, w którym działa 380 klubów. [1]

Nowa religia świecka braterstwa Rotary.
„Nasz plan”, oświadczył Harris, „ignoruje wszystkie wyznania i wysławia fakty. Rotary jest otwarty dla protestantów, katolików, Żydów, muzułmanów, chrześcijan, buddystów i ateistów. Czy zamierzamy cofnąć się, czy też powinniśmy iść naprzód z postępem czasów? ”

Oto, co proponuje rotarianizm, mianowicie: racjonalizm w doktrynie, naturalizm lub sekularyzm w moralności i absolutna obojętność w religii.
Jego podobieństwo do masonerii polega całkowicie na racjonalistycznym naturalizmie, religijnym obojętności i ateistycznej powszechnej moralności. Zamierzają ulepszyć ludzkość poprzez przyjaźń i koleżeństwo, zastępując masoński fartuch świeckim obrusem ze stołu opípara. W tej kampanii poprawy społecznej religia w ogóle się nie liczy; „Nie powinniśmy nawet jej pamiętać” - powiedział gubernator dystryktu 63 Abente Haedo w maju 1936 r.

Katolik, z powołania żołnierz, musi zostawić broń pod drzwiami klubu, jeśli chce pozostać w Rotary i, zmuszony do duchowej walki, pozostanie bezbronny przed błędami, które zostaną mu przedstawione pod zasłoną obojętności.

Rotarian William Mayer potwierdził w Meksyku, że „każdy Rotarianin musi pozbyć się uprzedzeń dotyczących religii i narodowości” ; aw 1944 r. argentyński rotarianin, doktor Forno, zapewnił, że „moralność bez dogmatów kształtuje sumienie Rótary ”.

Belgijski Rotarianin Hermann Doms już w 1927 r. Stwierdził, że „moralność Rotary nie ma religii. Jest całkowicie neutralny w najszerszym tego słowa znaczeniu. ”


Dla Rotarianina bardzo łatwo jest zatem mówić o tolerancji religijnej w jego świeckiej propagandzie; Cóż, jeśli nie wierzy w nic, wszystko okazuje się dla niego tym samym.
W 1936 r. Argentyński rotarian Salvador Díaz Moreno stwierdził, że „Rotary nie interesuje się religią ani nie ujawnia dogmatów; ani bogowie, ani święci. Rotary żyje rzeczywistością teraźniejszości; ale w jego wnętrznościach powstaje „nowa świecka religia” przyjaźni. Przyszłość pokaże, czy będzie miał swojego Olimpu. ”

A brazylijski rotarian Ferraz Alvim powiedział w klubie w São Paulo:„ Rotary nie ma praktycznej ani znacznie mniej teoretycznej moralności. ”


W klubach Rotary katolikom zabrania się wyrażania swojej wiary religijnej , ale zamiast tego może otrzymać tam najcięższe ataki.
W klubie prowincji San Juan w 1937 r. - by wymienić tylko kilka przypadków spośród wielu - boskość Chrystusa była nieznana i nazwano go „czeskim” ; a w klubie w Buenos Aires, 21 lipca 1944 r., obraziono świętych Kościoła katolickiego, popierając postać „epileptyków” św. Pawła, św. Franciszka z Asyżu, św. Joanny d'Arc i św. Bernardyna Soubirous. [2]

11 kwietnia 1944 r. Julián J. Lastra powiedział w Rótary Club de Neuquén:
„Na szczycie góry wieków znajduje się krzyż "sarny", Rotary, ale krzyż bez nienawistnej ofiary. Nasz obrotowy kodeks moralny, bez dogmatycznych, ale empirycznych zasad, jest jak ewangelia świętego pisma. Dzięki naszej polityce dobrego sąsiedztwa i naszego słowa honoru osiągniemy pokój między ludźmi i harmonię między narodami. ”Jest to ta sama teoria, co Mason Harris, założyciel Rotary, który powiedział - zapominając o przyjściu Jezusa Chrystusa i publikacja jego Ewangelii - że „mocnym fundamentem, na którym zostanie zbudowany trwały pokój na świecie i który wyklucza wszelkie inne, jest Rotary” [3]. 28 czerwca 1946 r. Klub Rotary w mieście San Nicolás oddał hołd partii socjalistycznej, która „ze względu na swoje zdecydowane i uczciwe postępowanie oddała się lojalnie na rzecz ojczyzny”. Ale czy katolicy są może nieświadomi ich rotacji, że taka partia polityczna była i nadal jest w naszym kraju tradycyjnym wrogiem Kościoła katolickiego?

15 stycznia 1958 roku, po raz pierwszy w historii argentyńskiego Rotary, prezydent narodu (Aramburu), mason 33 stopnia, uczestniczył w środowym lunchu rytualnym, serwowanym w hotelu Plaza w Buenos Aires. Wiceprezydent (Isaac Rojas), mason 33 stopnia, zrobił to następnego miesiąca, w środę, 12 lutego. Przy tej okazji kontradmirał Isaac Rojas powiedział: „(...) Jestem przekonany o dobru, jakie organizacja, do której należysz, działa na ludzkość”; oraz generał Pedro Aramburu - po tym, jak został mianowany honorowym członkiem Rotary przez swojego gubernatora metropolitalnego - dr Guillermo Garbariniego Islasa, bardzo aktywnego Masona, prawą rękę Alicji Moreau de Justo w Radzie Doradczej - powiedział:„Wiem, jakie są wysokie cele tej instytucji i dlatego czułem wielką satysfakcję, gdy zostałem zaproszony na ten posiłek towarzyski (...) Chciałbym, panowie, instytucje o charakterze Klubu Rotary mogły się rozmnażać w tym kraju, ponieważ z nich emanuje tak niezwykła siła duchowa, że w rzeczywistości są one rekwizytem, najpewniejszą gwarancją demokracji i wolności ”.

8 kwietnia 1959 r. Tymczasowy prezydent Pedro Aramburu został zwolniony na tajnym spotkaniu przez Rótary Club de Ramos Mejía, zanim wyruszył w podróż do Europy. Pan Ian Drydale, Wielki Mistrz Argentyńskiej Masonerii i tajny agent Jej Brytyjskiej Mości, przewodniczył stole jako gość honorowy. Uhonorowany był po prawej stronie, ubrany - według niektórych kronikarzy - w fartuch regulacyjny odpowiadający 33 stopniowi [4]

w 1926 r.
Rotarianie wysłali Plutarco Callesa, kata Kościoła katolickiego w Meksyku, telegram, w którym po gratulacjach powiedzieli: „Jesteśmy zdeterminowani współpracować z waszym rządem, póki możemy”. Mówiąc o meksykańskim pytaniu religijnym, nowojorski mason Roberto A. Grennfield oświadczył: „Masoneria używa YMCA (protestanta) i Rótary do walki z katolicyzmem”.

Rotarianie to masoni w przebraniu

Faktem jest, że rotarianie kwitną tam, gdzie masoni są najliczniejsi, tak bardzo, że na ogół nie są niczym więcej jak masonami w przebraniu.

Mason był jego założycielem, a głównymi współpracownikami i masonami są obecni liderzy międzynarodowi.W Londynie znajduje się loża masońska - Rotary Lodge - zarezerwowana wyłącznie dla Rotary Masons, której Wielkim Mistrzem jest Prince Consort, Filip z Edynburga.

W Biuletynie Wielkiego Orientu Hiszpańskiego ze stycznia 1928 r.
Powiedziano, że „masonów można uznać za starszych braci Rotarian, ponieważ istnieją świetne punkty kontaktowe między instytucjami”. W klubach Rotary”, mówi masoński magazyn „Alpina” - wielu masonów ma swoje miejsce; Jest to łatwo zrozumiałe - dodane - biorąc pod uwagę zasady rządzące rotarianizmem ”.

Nie jest zatem nowością, że w czasopiśmie masońskim „El Nivel”, opublikowanym w Buenos Aires, społeczeństwo masońskie zostało poinformowane w numerze z lutego i marca 1944 r. O „skutecznych pracach Wielkiego Mistrza Argentyńskiej Wielkiej Loży w związku z Klubem Rotary. ”

Mason Pérez Torreblanca powiedział na Zgromadzeniu Symbolicznej Masonerii Hiszpanii w 1929 roku: „ Ze względu na swoje pochodzenie kluby Rotary spełniają funkcję międzynarodową bardzo podobną do Masońskiej, choć są to ograniczenia umieszczają swoje cele w pozycji młodszych braci naszego Zakonu. Masoneria musi współpracować w tym ruchu, aby jego podstawowe cele nie zostały zakłócone. ”A następnie, w wyniku kościelnej cenzury członków„ koła zębatego ” "On dodał:
„Ruch rotacyjny, potępiony przez Kościół i prześladowany przez biskupów, zasługuje na życzliwe rozważenie, a nawet wsparcie jego integracji tam, gdzie pozwalają na to masońskie możliwości”. [5]

The Lions Club: centrum rekrutacyjne dla Rotarian

Wśród różnych centrów, które zawdzięczają swoją inicjację Rotary, musimy wymienić, ze względu na jego wielkie znaczenie, Lions Club. Instytucja ta, zwana także Lions International, której główna siedziba znajduje się w Chicago (skąd pochodzili chicagowscy chłopcy z Martínez de Hoz), urodziła się w amerykańskim mieście Dallas w Teksasie w 1917 r. Jako młodszy brat Rótary'ego. Uważa się, że jest to międzynarodowa organizacja masońskiego pochodzenia co odpowiada interesom naftowym Stanów Zjednoczonych (stąd jego związek z Joe i jego bandą banitów) . Leonizm założył już 21 000 klubów na świecie i ma 1 500 000 członków, zwanych „lwami” . Akronim Lions może oznaczać według interpretatorów Leonizmu: lojalność, zrozumienie, porządek, szlachetność ideałów, wysiłek na rzecz postępu i służba jednostce. Oczywiście to wszystko w celu zniszczenia ojczyzny.

Pierwsza konwencja klubu lwów w dystrykcie odpowiadającym Argentynie spotkała się później w teatrze El Círculo w mieście Rosario, 23 maja 1957 r. (Pełne panowanie Liberatorskiej Rewolucji), pod przewodnictwem jej międzynarodowego delegata, Dr. Humberto Valenzuela García (który był już w Argentynie w listopadzie 1954 r.); a kiedy w Buenos Aires utworzono krajowy oddział instytucji, mason José Fernández Moreno został wybrany na prezydenta. [6]


Rotarianizm i katolicyzm

W 1928 r. Rótary potępił w osobnych listach pasterskich hiszpańskich biskupów Palencia, Almería, Tuy, León i Orense; a następnie pełny episkopat hiszpański 1 lutego 1929 r.
Prymat Toledo, monsignor Segura y Sáenz, napisał w swoim pasterze z 23 stycznia 1929 r .: „Rotary wyznaje absolutną sekularyzm i powszechną obojętność religijną, próbując moralizować jednostki i społeczeństwa z całkowitym lekceważeniem naszych Święta Matka Kościół Katolicki. Głosząc moralność bez religii w celu osiągnięcia powszechnego pokoju, ukrywają - pod komercyjnym, rekreacyjnym, filantropijnym, pedagogicznym, neutralnym, ale zawsze świeckim aspektem - zaprzeczenie prawdziwej moralności i prawdziwej religii, które starają się zastąpić religia, która nie jest religią Jezusa Chrystusa ”.

Biskup Palencji powiedział: „Instytucja rotariańska jako taka czyni wyznanie absolutnego sekularyzmu, powszechnej obojętności religijnej i próbuje moralizować jednostki i społeczeństwa za pomocą radykalnie naturalistycznej, racjonalistycznej, a nawet ateistycznej doktryny. Niech zatem nasi umiłowani wierni wiedzą, że dobrzy katolicy nie mogą wstępować do klubów Rotary. ”


A biskup Orense wskazał, że„ takie kluby Rotary są niczym więcej niż nowymi organizacjami satanistycznymi tego samego pochodzenia i ducha, które masonismo, zamiast dążyć do ubierania się i pojawiają się ze znakiem czystej humanitaryzmu, a nawet chrześcijańskiej miłości i braterstwa Universa l(…).

Według wszystkich znaków i świadectw oraz wiarygodnych dokumentów; a nawet na procesie i na rozprawie z wybitnymi i zasłużonymi katolikami i prałatami Kościoła,
organizacja Rotary jest podejrzana i należy ją uważać za vitandę, potępiać i przeklinać ". Kardynał Andrieu, arcybiskup Bordeaux, skazał go w 1929 r. i wspominając o nich dokumenty francuskich i hiszpańskich episkopatów, Revista Eclesiástica de Buenos Aires, w 1929 i 1945 roku, przypominały katolikom rezolucję nr 87 episkopatu argentyńskiego, która nakazuje: „Nasi wierni muszą być bardzo ostrożni, podając swoje imię i poparcie do międzynarodowych stowarzyszeń z doktrynalnymi zasadami przeciwnymi naukom Kościoła

i z rządem odsuniętym od wszelkich kierunków i wpływów tego samego. ”A później skomentował, że„ wśród tych stowarzyszeń Klub Rotacyjny można włączyć do wymiaru sprawiedliwości ”, dlatego tylko za zgodą biskupa i zobowiązując się wiernie przestrzegać jego instrukcji, katolik może należeć do wyjątku do Rótary. [7]

Ponieważ „Rótary” , napisał jezuita José M. Bower w czasopiśmie „Estudios” z Buenos Aires w swoim wydaniu z października 1928 r., „nie jest zgodny z katolicyzmem. moralność racjonalistyczna, naturalistyczna i świecka stanowi rywala z moralnością ewangeliczną, i między moralnością Rotary a moralnością Chrystusa dla katolika nie ma wątpliwości. Okaleczanie boskiej prawdy jest świętokradztwem, maskowanie jej jest tchórzostwem, a zastępowanie jej inną jest apostazją ”.
Jakikolwiek system etyczny, który nie opiera się na chrześcijańskich zasadach, jest niedopuszczalny dla katolika, a „próby uzgodnienia tej kwestii - Pius XI ostrzega nas w encyklice Mortalium zachęty z 6 stycznia 1928 r. - nie mogą w żaden sposób Uzyskaj aprobatę katolików, ponieważ są one oparte na fałszywej opinii tych, którzy uważają, że wszystkie religie są, z niewielką różnicą, równie dobre. Ci, którzy popierają tę opinię stopniowo, kończą się naturalizmem i ateizmem ”. [8]

Biuletyn kościelny archidiecezji Santa Fe z 15 marca 1933 r. Przypomina te koncepcje, gdy przepisuje artykuł L'Osservatore Romano, nieoficjalnego organu Stolicy Apostolskiej, podkreślając „antyreligijny i antykatolicki charakter rotarianizmu”. [9]

Po zdaniach biskupów hiszpańskiego i francuskiego nastąpiły zdania biskupa holenderskiego na konferencji w Utrechcie w 1930 r., Biskupa peruwiańskiego w 1938 r. Oraz prałata Reyesa z Nikaragui w 1941 r., Które ogólnie mówią:
Rótary popiera doktrynę radykalnie naturalistyczną i ateistyczną, całkowicie obojętną pod względem religii i kultu. Takie kluby są satanistyczne, o tym samym duchu i pochodzeniu jak masonizm (...) I głoszą moralność bez religii (...) Dla której kategorycznie deklarujemy, że żaden katolik nie może dołączyć do Rotary, a przynależność do niego zagraża jego wieczne zbawienie ”.

Stolica Apostolska - odpowiadając na konsultacje biskupów - surowo zabroniła jej wszystkim duchownym w swojej „nie wyprawie” (niewygodnej) z 4 lutego 1929 r., A następnie Pius XII powtórzył taki zakaz 11 stycznia 1951 r., dodając do wiernych wezwanie, w którym radził, aby uważali, aby nie należeć do społeczeństw potępionych przez Kościół lub po prostu podejrzanych, zgodnie z kanonem 684 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Stolica Apostolska, wyjaśniając zwrot kurialny „non épedit”, wskazała, że „prohibitiónem importat”, to znaczy stanowi zakaz [10] YL´Osservatore Romano, nieoficjalna gazeta Watykańska, podał trzy główne przyczyny takiego zakazu, a mianowicie:
„Ze względu na jego masońskie pochodzenie, udowodnioną wrogość wobec Kościoła katolickiego i jego kodeks moralny, tak prawie, prawie całkowicie podobny do masonerii”.

Argentyńscy Rotarianie, dowiedziawszy się o takiej decyzji Stolicy Apostolskiej, mówili o „niesprawiedliwym uznaniu Watykanu”, o „ożywieniu średniowiecznej nietolerancji”, że „Kościół popełnił bardzo poważny błąd”; i że taka postawa przejawia się w Jej „duchowym autorytecie pełnym dumy”. Z takim wglądem w najwyższe Magisterium Namiestnika Chrystusa na ziemi, jak można nazwać Rotarianina katolikiem?

We wrześniu 1945 r . Czasopismo kościelne w Buenos Aires wyraziło się następująco: „Ordynariusz nie może pozwalać kapłanom na dołączanie się do klubów Rotary lub nadawanie imion, ani na uczestniczenie w spotkaniach, które weryfikują”. [jedenaście]


W L'Osservatore Romano z 1933 r. Czytamy: „Rotarianie, udając, że są autentyczną praktyczną organizacją etyki, oraz nauczyciele i egzekwujący przestrzegane przez nich prawo moralne, argumentują podobnie jak doktrynarzy masonerii. Z tego powodu koncepcji rotariańskiej i masońskiej nie można pogodzić z doktryną katolicką ”.

Rotarianizm, niezależnie od dwudziestu wieków życia chrześcijańskiego, dokonał ogromnego skoku w tył i postawił się w pogańskiej i naturalistycznej filozofii. Jego własnymi i nieusuwalnymi cechami są: radykalny naturalizm, absolutny obojętność religijna i całkowity praktyczny ateizm.


Słynny angielski myśliciel Chesterton określa go jako „organizację bez duszy, pozbawioną wszelkiej duchowej godności. Mówi, że społeczność rotariańska wcale nie jest chrześcijaninem, a jego teoria samowystarczalności jest najczarniejszą ze współczesnych herezji. I tak kończy uczony pisarz: „Człowiek nie wystarcza dla siebie, musi opierać się na Bogu; a rotarianizm rezygnuje z wszelkich boskich idei w relacjach międzyludzkich. Braterstwo ludzi potrzebuje ojcostwa Boga. Kiedy wiara w to, co nadprzyrodzone jest tłumiona lub unikana (jak to robi Rótary), wszystko sprowadza się do drobnej kolekcji zarozumiałości.

REFERENCJE
[5] TONELLI, Armando, Prawda o Klubie Rotary, ibid. ·
[6] Gazeta La Nación z 31 maja 1957 r. [7] Ecclesiastical Magazine of Buenos Aires, s. 1. 554 z 1929 r. I 532 z 1945 r. 47 Calece.
[8] Kompletny zbiór encyklik papieskich, tom I, ss. 1114–1120 (Encyklika Mortalium Tempers Piusa XI z 6 stycznia 1928 r.).
[9] Biuletyn kościelny Archidiecezji Santa Fe, s. 1. 153 z 15 marca 1933 r. [10] Acta Apostolicae Sedis, tom 21, nr 42.
[11] Ecclesiastical Magazine of Buenos Aires, str. 532, rok 1945. Publikacja Rotary Club of Bs. As. (Broszura), rok 1951.
[12] TONELLI, Armando, op. cit ..

Przez Armando Tonelli Źródło: http://es.catholic.net/op/categoria/17/sectas-historia-y-actualidad.html


christussalvatormundi.blogspot.com

Kilka ekskomuniki obciąża Berg...; w 1999 roku został automatycznie ekskomunikowany, gdy został honorowym członkiem argentyńskiego klubu Masonic Rotary .

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r . , zakazuje duchownym przynależności do Klubu Rotary i potępia zbrodnię przynależności do masonerii (ok. 2355). Przynależność do Klubu Rotary podlega karze ekskomuniki. Papież Pius XII zarządził zakaz przynależności duchownych do klubu Rotary, które nigdy nie zostało odwołane, dlatego jest ciągle ważne.

Męczennik Maksymilian Kolbe kapłan powiedział, że celem masonerii nie było sprzeciwiać chrześcijaństwo ale przekręcić go , przez degradacje moralną: „katolicyzm można przezwyciężyć, nie przez logiczne argumenty, ale przez skorumpowanie zwyczajów”. Nawet od czasów św. Maksymiliana masoni ujawnili swój plan objęcia papiestwa: „Szatan zasiądzie się na Wzgórzu Watykańskim, a Papież będzie jego sługą”.

W czasach papieża Pawła VI,
Ojciec Pio spotkał się z Luigim Villa, kapłanem, któremu nałożył zadanie poświęcenia swojego życia walce z kościelną masonerią. Powiedział: „ Odwagi, odwagi, ponieważ kościół jest już najeżdżany przez masonerię. Masoneria dotarła już do kapci papieża ”.
Ta , którą Ojciec Pio nazwał „niesławną sektą masonerii”, chciał się zemścić na nim. Franco Adessa przypomina przemówienie wygłoszone w paryskiej loży: „Odrzucając Chrystusa, zniesiemy Jego chwałę. Pewnego dnia książę tego świata, Szatan, nasz Mistrz, zatryumfuje nad Chrystusem i będzie czczony jako prawdziwy Bóg ”, i ta dobrze znana strategia: „ Zepsujemy lud przez kapłanów, a kapłani przez nas ”, „Niech duchowieństwo maszeruje pod naszymi flagami, myśląc, że czyni to pod kluczami apostolskimi”.
Wiadomo, że Kościół został infiltrowany przez marksistowskich sodomitów, masonów próbujących zniszczyć nasz Święty Kościół. A teraz mason promuje fałszywego Chrystusa i tworzy nowy fałszywy kościół (poza Chrystusem) i uzurpuje papiestwo. (B. XVI - jest prawdziwym papieżem , nie może być dwóch)

Święty Paweł ostrzega nas w Piśmie Świętym, że to, co powstrzymuje Antychrysta to Eucharystia i jest Ona usuwana, ponieważ fałszywy prorok uzurpuje papiestwo, a później ustępując miejsca panowaniu antychrysta, w czasie którego Eucharystia zostaje zbezczeszczona, i zastąpiona świętokradztwem, które będzie obrzydliwością .
Wytyczne Wielkiego Mistrza Masonerii biskupom masonerii.

Źródło: Catholics Alert: (inne tłumaczenie automatyczne niź znane)


1- Zdecydowanie zdetronizuj każdy obraz w Kościele , poczynając od obrazu Świętego Michała Archanioła, Patrona Kościoła Katolickiego, potwierdzając, że odwracają uwagę od adoracji Chrystusa.
2 - Usuń Wielkopostne ćwiczenia pokutne , takie jak abstynencja od mięsa w piątki, a także praktyka postu. Zapobiegaj aktom umartwienia, które muszą być zastąpione aktami radości, szczęścia i „miłości bliźniego”. Zdecyduj, że zasługi Chrystusa są wystarczające, aby uczynić ludzkie wysiłki niebezpiecznymi, ponieważ można je interpretować jako brak wiary w Boga. Głoście, że musimy poważnie potraktować troskę o nasze zdrowie poprzez stymulowanie konsumpcji mięsa, zwłaszcza wieprzowiny.
3 - Angażować pastorów protestanckich dla deformacji i desakralizacji Mszy Św. Prowokować wątpliwości, że Eucharystia jest bliższa wierze protestanckiej i że jest to tylko chleb i symbol. i ściślej potwierdzaj tezy protestanckie, że chodzi tylko o błogosławiony chleb i wino i jako takie należy je rozumieć jako czysty symbol. Rozpowszechniaj najbardziej nieprzejednane wątpliwości postępowych liberalnych protestantów w seminariach i szkołach. Promuj ekumenizm jako drogę do przyjaźni. Oskarżony o nieposłuszeństwo tym, którzy tradycyjnie nadal wierzą w prawdziwą obecność.
4 - Zakazuj bowiem, wierząc, że jest to również legalne, klasycznej liturgii łacińskiej (tzw. Obrzęd „trydencki” ), ze wszystkimi jej pochodnymi uwielbienia i pieśni, ponieważ przekazują one poczucie tajemnicy i szacunku. Przedstaw je jako związane z wyobraźnią. Ludzie przestaną szanować kapłanów jako ludzi czystych i kultury wyższej, od szanowania ich jako nosicieli boskich tajemnic.
5 - Zachęcaj kobiety, aby nie zakrywały głowy zasłoną ; w kościele włosy są „seksowne” . Wprowadzaj kobiety jako lektorki i przedstawiaj jako demokratyczną konieczność, by stały się kapłankami . Rozpocznij ruchy na rzecz wyzwolenia kobiet: Zachęcaj je do wejścia do kościoła w krótkich sukienkach, aby czuły się jak w domu. Zmniejszy to znaczenie Mszy.
6 - Przekonał wiernych, aby nie przyjmowali Komunii na kolanach . Powiedz zakonnicom, że powinny zabraniać dzieciom trzymania rąk złorzonych przed i po Komunii, mówiąc im, że Jezus ich kocha takimi, jakimi są, i że zawsze chce czuć się swobodnie. Wyeliminuj przyklęknięcia w kościele i uklęknięcia. Wyrzuć klęczniki . Powiedz ludziom, że muszą dawać świadectwo swojej wierze, postępując po swojemu, a najlepiej w pozycji pionowej.
7 - Wyeliminuj muzykę sakralną, szczególnie organy . Przedstaw gitarę, harfę, bębny, kopanie (hałasuj stopami!) Lub „święty” śmiech w kościele. To odwróci uwagę ludzi od osobistej modlitwy i rozmów z Jezusem. Odmawiaj Jezusowi czasu, aby wezwać dzieci do życia zakonnego. Wykonuj wokół ołtarza tańce liturgiczne z ekscytującymi kostiumami oraz teatry i koncerty .
8 - Usuń świętą cześć w pieśniach do Matki Bożej i świętego Józefa . Naucz, że te czci są bałwochwalstwem. Wyśmiewać tych, którzy wytrwają. Przedstaw nowoczesne protestanckie śpiewy. Sprawi to wrażenie, że liberalno-postępowy protestantyzm jest prawdziwą religią, a przynajmniej że jest równy katolicyzmowi.

9 - Wyeliminuj wszystkie hymny : nawet te do Jezusa, które każą nam myśleć o spokoju, który wypływa z umartwienia i pokuty dla Boga, z dzieciństwa. Wprowadź nowe piosenki, aby przekonać ludzi, że poprzednie były fałszywe . Upewnij się, że na każdej Mszy jest pieśń, nawet jeśli jest to pieśń, w której Jezus nie jest wspomniany, a na jej miejscu mówi się o miłości. Młodzież będzie podekscytowana rozmową o miłości do bliźniego. Głoście miłość, tolerancję i jedność. Nie wspominając o Jezusie, zabraniajcie każdego wspominania Eucharystii.
10 - Wracając do tego, co powiedziałem w punkcie 1, nie usuwaj tylko obrazów kościoła.
Usuń wszystkie relikwie z ołtarzy, a następnie same ołtarze . Zamień je na pogańskie stoły, nie poświęcone , które mogą być użyte do składania ofiar w ludziach podczas satanistycznych ceremonii. Wyeliminuj prawa kanoniczne, które zobowiązują cię do świętowania tylko na ołtarzach zawierających relikwie .
11 - Przestańcie odprawiać Mszę św. W kierunku przybytku. Nie dopuszczajcie żadnego tabernakulum na ołtarzach używanych do odprawiania Mszy. Stół powinien wyglądać jak stół kuchenny. Musi być przenośny, aby pokazać, że wcale nie jest święty, ale musi służyć wielu zastosowaniom, na przykład podczas konferencji. Ponadto umieść co najmniej jedno krzesło przy takim stole. Kapłan musi zająć to miejsce, aby wskazać, że po Komunii odpoczywa jak po zjedzeniu. Kapłan nigdy nie powinien przyklęknąć ani pozostać na kolanach. W rzeczywistości podczas posiłków nigdy się nie klęka. Krzesło kapłana należy umieścić w miejscu należącym do tabernakulum. Zachęcaj wiernych do okazywania kapłanowi czci i uwielbienia, jakie powinni mieć wobec Eucharystii, ponieważ jako „dobro i sprawiedliwość” są mu posłuszni, jakby był osobiście Jezusem. Umieść Tabernakulum gdzie indziej, poza zasięgiem wzroku.
12 - Spraw, by święci zniknęli z kalendarza . Zabroń kapłanom głoszenia świętych, z wyjątkiem tych cytowanych w Biblii. Wyjaśnij, że dotyczy to protestantów, którzy ostatecznie mogą być obecni w kościele. Unikaj wszystkiego, co może im przeszkadzać.
13 - Czytając Ewangelię, pomiń słowo „Święty”. Na przykład: zamiast „Ewangelia według świętego Jana”, powiedz „Ewangelia według Jana” . To sprawi, że przestaniesz go czcić. Nieustannie pisz nowe tłumaczenia Biblii, które nie będą gorsze niż te używane przez protestantów. Pomiń przymiotnik „SANTO” w wyrażeniu „Espíritu Santo”. To otworzy drogę. Pokaż „kobiecą” naturę Boga (pachamama), niczym matka pełna czułości. Wyeliminuj użycie terminu „ojciec” .
14 - Spraw, aby wszystkie osobiste nabożeństwa i księgi pobożności zniknęły i zniszczyły je . W konsekwencji znikną litanie Najświętszego Serca, liturgii Madonny, św. Józefa i przygotowań do Komunii, a także dziękczynienia po komunii.
15. Spraw, aby obrazy aniołów zniknęły . Dlaczego reprezentacje naszych wrogów są na naszej drodze? Na dobranoc opowiadaj mity lub historie.
16. Stłumić drobne egzorcyzmy, aby wypędzić demony . Staraj się w tym, potwierdzając, że diabły nie istnieją, wyjaśnij, że są one jedynie literackim narzędziem do definiowania zła, ponieważ bez przeciwnika historie nie są interesujące. W związku z tym ludzie przestaną wierzyć w piekło lub wydedukują, że nigdy nie mogą do niego wpaść. Wreszcie, jeśli powtórzy się im, że bardziej niż cokolwiek polega na oddaleniu od Boga, pomyślą, że jeśli istnieje, życie musi być podobne do ziemskiego.
17. Naucz, że Jezus był tylko człowiekiem, że miał braci i siostry i że nienawidził możnych . Wyjaśnij, że kochał towarzystwo prostytutek i nie wiedział, co zrobić z kościołami i synagogami. Zdecyduj, że w swoim złym życiu zaprosił go do nieposłuszeństwa duchowieństwu. Często określają go jako „Wielkiego Mistrza”. W przemówieniu nie rozważaj zwycięstwa na krzyżu, wręcz przeciwnie, przedstaw to jako porażkę .
18. Pamiętaj, że możesz nakłonić zakonników do zdradzenia ich powołania, pobudzając ich próżność pochlebstwem ich atrakcyjności i piękna, co w naturalny sposób doprowadzi ich do zmiany nawyków przez rzucanie różańców . Ujawnij światu, że w twoich klasztorach występują konflikty i sprzeciw. Spowoduje to zmniejszenie powołań. Powiedz im, że nie zostaną zaakceptowani, jeśli nie porzucą nawyków. Wśród wiernych dyskredytujcie szaty kościelne.
19. Spal wszystkie katechizmy . Powiedz katechistom, aby nauczali, że najlepszym sposobem kochania Boga jest kochanie Go w Jego stworzeniach. Kochanie go otwarcie jest świadectwem dojrzałości. Niech termin „seks” stanie się słowem codziennego i bieżącego użycia na zajęciach i kursach religii. Uczyń seks nową religią . Przedstaw surowe i wyraźne obrazy seksualne na lekcjach religii, aby nauczyć dzieci rzeczywistości. Zachęcaj szkoły do zachowania czujności we wszystkim, co dotyczy edukacji seksualnej . Przedstaw taką sprawę, posługując się władzą biskupią. Zatem rodzice nie będą się sprzeciwiać, a nieliczni, którzy to zrobią, będą ekscentryczni i / lub zbuntowani.
20. Usunąć szkoły katolickie, zapobiegając wychowaniu religijnym kobiet . Powiedz zakonnikom, że są nisko opłacanymi pracownikami socjalnymi i że Kościół jest na dobrej drodze, aby ich wyeliminować. Nalegaj, aby świeccy nauczyciele w szkołach katolickich otrzymywali takie same pensje jak ci w szkołach publicznych. Zatrudniaj niekatolików i / lub nauczycieli w publicznym grzechu śmiertelnym. Kapłani powinni otrzymywać takie samo wynagrodzenie jak reszta nauczycieli. Wszyscy kapłani muszą porzucić sutanny, aby wszyscy mogli je zaakceptować. Wyśmiewać tych, którzy nadal z nich korzystają.
21 - Zniszczyć papiestwo niszcząc jego uniwersytet . Odłącz go od Watykanu, mówiąc, że w ten sposób może być subsydiowany przez rząd. Aby promować ekumenizm, zamień religijne nazwy instytutów na profanalne. Na przykład zamiast „Niepokalanego Poczęcia” szkoła mówi: „Nowa uczelnia wyższa”. Wierzcie we wszystkie diecezje, ciała ekumeniczne i upewnijcie się, że są kontrolowani przez protestantów. Ogłoś, że właściwym organem są miejscowi biskupi i wyjaśnij ludziom, że nauki papieskie są tylko tematami rozmów, że tak naprawdę liczy się Magisterium Konferencji Biskupich.
22 - Walcz z władzą papieską , stawiając jej ograniczenia wiekowe. Powoli zwolnij, tłumacząc, że chodzi o ochronę przed przepracowaniem.

23 - Bądź odważny. Osłabiaj papiestwo, w coraz większym stopniu wzmacniając Konferencje Episkopatu i wprowadzając stałe Synody . Weźmy sytuację angielską za wzór odniesienia, w którym monarcha króluje, ale nie rządzi, a nawet jest posłuszny izbom. Następnie odtwórz tę samą sytuację na poziomie diecezji i parafii. W ten sposób powstanie takie zamieszanie i nienawiść, że kardynałowie wkrótce opuszczą kościół; a zatem kościół będzie demokratyczny. Powstanie „Nowy Kościół” .
24 - Ogranicz powołania kapłańskie. Spraw, aby świeccy stracili z tego powodu pełen szacunku strach. Publiczny skandal księdza zniszczy niezliczone powołania . Chwalcie publicznie kapłanów, którzy z miłości do kobiety umieli wszystko porzucić, określając go jako bohatera. Cześć kapłanów sprowadzonych do stanu świeckiego, jak prawdziwi uciskani męczennicy. Potępione jako skandal imiona naszych masońskich kapłanów powinny zostać ujawnione i opublikowane. Bądź tolerancyjny wobec homoseksualistów w duchowieństwie. Zdecyduj, jakby szydząc, że kapłani cierpią z powodu samotności.
25 - Z powodu braku duchowieństwa zacznijcie zamykać kościoły . Chwal taką praktykę jako środek ekonomiczny. Wyjaśnij, że Bóg wszędzie słyszy modlitwy. Ludzie będą krytykować kościoły za ekstrawaganckie marnotrawstwo pieniędzy. Przede wszystkim bliskie są te, w których praktykowana jest tradycyjna pobożność.
26 - Skorzystaj z poleceń świeckich i kapłanów słabych w wierze, aby potępić każde pojawienie się Maryi i każdy pozorny cud . Skorzystaj z naszych kolegów, wykwalifikowanych w okultyzmie lub oszustwie, aby organizować fałszywe cuda. Wskaż wszystkich widzących, czy prawdziwych lub fałszywych, jako nieposłusznych władzy kościelnej.
27 - Wybierz antypapież. Potwierdź, że zjednoczy protestantów i Hebrajczyków z Kościołem . Gdyby biskupi mieli prawo głosu, można by wybrać antypapieża. Wybrano by tylu antypapieży. W końcu zostanie zainstalowane jedno zaangażowanie.
28 - Pomiń spowiedź przed komunią, uczniom z drugiego i trzeciego roku życia . Dlatego dorastając, będą przyzwyczajeni do niepraktykowania tego. Spowiedź zniknie. Wprowadź cichą spowiedź wspólnotową z rozgrzeszeniem grupowym. Wyjaśnij, że dzieje się tak z powodu braku kapłanów.

29 - Niech komunia zostanie rozdana kobietom i świeckim. Zacznij od udzielania komunii w ręce, tak jak czynią to protestanci . Wyjaśnij, że Chrystus zrobił to w ten sam sposób. Zbierajcie święte Hostie dla „czarnych mszy” w naszych świątyniach . Zamiast osobistej Komunii, daj niekonsekrowane chlebki tak, aby zabierać je ze sobą do domu. Umieść automatyczne automaty do komunii. Niech ludzie w kościele przemieszczają się, aby dawać znaki pokoju i nie czynić znaku krzyża .
30 - PO INSTALACJI ANTYPAPIEŻA ROZPUSZCZAJĄ ZESPOŁY diecezjalne i parafialne . Zakaz kwestionowania tych przepisów. Oskarżony o nieposłuszeństwo wobec wszystkich, którzy to robią.

31 - NADAWCZY ANTYPAPIEŻOWI MAKSYMALNĄ MOC, ABY WYBRAĆ SWOJE WŁASNE "SUKCESORY". Nakazuj wszystkim, aby nosili „znak Bestii” (który oczywiście nie nazwiesz go tak) pod groźbą ekskomuniki i zgłoś je jak najszybciej „Świecznemu Ramieniu”. . Znaku krzyża nie wolno przekazywać ani czynić ludziom. Nigdy więcej błogosławieństwa . Uczynienie znaku krzyża należy uznać za niegodziwy akt bałwochwalstwa i nieposłuszeństwa.
32 - Stwierdzenie, że wszystkie dogmaty, z wyjątkiem nieomylności papieża, mają swobodną opinię. Głoście, że Jezus Chrystus był nieudanym rewolucjonistą. Ogłaszajcie, że prawdziwy Chrystus nadejdzie wkrótce i że do tego czasu należy przestrzegać tylko Antypapieża.
33 - Nakazać wszystkim poddanym papieża stoczyć świętą wojnę przeciwko wszelkim integralizmom i szerzyć jedyną światową religię . Bezlitośnie podbijając świat. Wszystko to przyniesie ludzkości to, co gorąco pragniemy: „złota era pokoju .

woj_tek shares this
11