Posolstvo Ľudovíta XX. k narodeniu Ježiša Krista

V tento deň, ako rodina s našimi deťmi a princeznou Mariou-Margaritou želáme všetkým šťastné a sväté Vianoce;
kresťanom, ktorí oslavujú narodenie Dieťaťa Kráľa, Spasiteľa sveta; nekresťanom, aby Vianoce pre nich zostali sviatkom dnes tak zneužívanej rodiny.


Louis, vojvoda z Anjou
legitimite.fr/single-post/noel2021