JEZUS: Czas Mojego Powtórnego Przyjścia jest bardzo bliski. Niech żaden człowiek nie wątpi w Moją obietnicę Powtórnego Przyjścia

KSIĘGA PRAWDY

piątek, 11 stycznia 2013 roku, godz. 11.25

Moja szczerze umiłowana córko, proszę, usłysz Mnie i wysłuchaj, gdy ujawniam Mój ból. Moja Głowa pokryta cierniami jest boleśnie zdruzgotana, gdy cierpię ból Mojego Ukrzyżowania dwa tysiące lat po Moim Czasie na ziemi.

Czas Mojego Powtórnego Przyjścia jest bardzo bliski. Niech żaden człowiek nie wątpi w Moją obietnicę Powtórnego Przyjścia. Niech żaden człowiek nie ma wątpliwości, że może to nastąpić w każdej chwili. Przygotujcie swoje dusze, bo czas jest bliski. Lepiej, żebyście skoncentrowali się na stanie waszych dusz niż na stanie waszego przyszłego dobrobytu.

Ból z cierni jest obecnie odczuwany przez przywódców w Kościele katolickim i kościołach chrześcijańskich.
Cierpią tak, gdy są na siłę karmieni doktrynami, dyktowanymi im przez przywódców politycznych, które płyną z paszczy bestii.

Muszę ostrzec wszystkich tych, którzy atakują Moje Słowo w tych Orędziach, że walka między Bogiem a szatanem przy końcu czasu dzieje się teraz. Niech Mój Ojciec przebaczy wam wasze wykroczenia. Niech wyleje Swoje Miłosierdzie na wasze błędne i samowolne drogi. Na nich wszystkich toleruje się grzech.

Ból korony cierniowej wciskanej podczas konania na Moje kościoły chrześcijańskie na ziemi teraz się powtarza, jak zostało to przepowiedziane. Ból odrzucenia – odrzucenia Mojego Słowa, Mojego Istnienia i Mojego Nauczania – jest odczuwany nie tylko przeze Mnie, lecz także przez te biedne dusze, oddające Mi cześć, które głoszą Moje święte Słowo i które Mnie kochają.

Moje Serce jest splecione z nimi w miłości i cierpieniu. Będą oni natychmiast o tym wiedzieli, bo udzielę im teraz Łaski łez Miłości i nawrócenia, gdy będą odmawiali tę Modlitwę Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty 93
O Łzy nawrócenia

O mój umiłowany Jezu, jesteś blisko mojego serca.

Jestem jedno z Tobą.

Kocham Cię.

Miłuję Cię.

Daj mi odczuć Twoją Miłość.

Daj mi odczuć Twój ból.

Daj mi odczuć Twoją Obecność.

Udziel mi Łaski pokory, abym stał się godnym Twojego Królestwa na ziemi – takiego, jakie jest w Niebie.


Udziel mi Łez nawrócenia, abym mógł naprawdę ofiarować się Tobie, jako prawdziwy uczeń, żeby pomóc Ci w Twojej Misji ratowania każdej pojedynczej duszy na ziemi, zanim przyjdziesz ponownie, by sądzić żywych i umarłych. Amen.

Idźcie, Moi umiłowani wyznawcy. Obiecuję, że dam wam Łaskę łez nawrócenia, abyście naprawdę zjednoczyli się w Moim Najświętszym Sercu, kiedy będziecie odmawiali tę Modlitwę. Moje Serce was obejmuje, Moi umiłowani i wierni uczniowie. Kocham was. Jestem teraz z wami w sposób, któremu trudno wam będzie zaprzeczyć.

Wasz umiłowany Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…25-udziele-im-teraz-laski-lez-milosci-i-nawrocenia
I now grant them the Grace of the Tears of Love and Conversion

______________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ: Orędzia o Paruzji/Powtórnym Przyjściu Pana Jezusa


15.11.2010 - Powtórne Przyjście

19.02.2012 - Bestią z dziesięcioma rogami jest Unia Europejska

18 czerwca 2012 - Wszyscy Moi prawdziwi posłańcy przygotowują dzieci Boże do Mojego Powtórnego Przyjścia

26 lipca 2012 - Wielu ludzi tak naprawdę nie rozumie tajemnicy Mojego Powtórnego Przyjścia

03.04.2013 - Przyjdę ponownie ostatniego dnia. Jednak wcześniej nie będę chodził po ziemi

24.04.2013 - Matka Boża - Tym razem nie przyjdzie On, jako człowiek w ciele

26.04.2013 - Antychryst będzie pochodził ze Wschodu, nie z Zachodu

07.02.2014 - Matka Zbawienia: Wielu będzie uważało antychrysta za bardzo świętego człowieka

19.09.2014 - Matka Zbawienia: Strzeżcie się człowieka, który oświadczy, że jest Synem Człowieczym

_______________________________________________________________
CÓRKA MARYI
''Niech żaden człowiek nie ma wątpliwości, że może to nastąpić w każdej chwili. Przygotujcie swoje dusze, bo czas jest bliski. Lepiej, żebyście skoncentrowali się na stanie waszych dusz niż na stanie waszego przyszłego dobrobytu."