Mira393
3490

Hladomor v Řecku na podzim tohoto roku???

Skutečně se splní předpovědi řeckých pravoslavných mnichů o hladomoru v Řecku na podzim tohoto roku??? echo24.cz/…/mmf-schvalil-da…
Mira393
99% že nebude........Řeci budou v ohrožení až příští rok 2018 kdy mají schválit další podporu pro jejich zem.
Zedad
Můžeme se také nebát a můžeme důvěřovat Hospodinu. Můžeme se modlit a prosit ho o přízeň.
1paralipomenon 29,11-12
11Hospodine, tvá je velikost a bohatýrská síla, skvělost, stálost a velebnost, všechno, co je na nebi a na zemi, je tvé. Hospodine, tvé je království, ty jsi vyvýšen nade vším jako hlava.
www.biblenet.cz/b/Chr1/29Bohatství a sláva pocházejí od tebe, ty panuješ nade vším, máš v ruko…More
Můžeme se také nebát a můžeme důvěřovat Hospodinu. Můžeme se modlit a prosit ho o přízeň.
1paralipomenon 29,11-12
11Hospodine, tvá je velikost a bohatýrská síla, skvělost, stálost a velebnost, všechno, co je na nebi a na zemi, je tvé. Hospodine, tvé je království, ty jsi vyvýšen nade vším jako hlava.
www.biblenet.cz/b/Chr1/29Bohatství a sláva pocházejí od tebe, ty panuješ nade vším, máš v rukou moc a bohatýrskou sílu, vyvýšení a utvrzení všeho je v tvých rukou.
Mira393
Prosím o Váš názor:
Mnoho věcí které jsou zveřejňované na gloria.tv jsou nesmysl od varování přes hladomory v Řecku přes rok 2017 (100let od Fatimy a VŘSR), přes různá proroctví a předpovědi(petrabostlova.wordpress.com, petrabostlova.wordpress.com/…/alarm-hrozi-bez…)
,např. první křesťané také čekali a mysleli si že Kristus se vrátí(díky pronásledování církve), a už jak dlouho jsou bradou …More
Prosím o Váš názor:
Mnoho věcí které jsou zveřejňované na gloria.tv jsou nesmysl od varování přes hladomory v Řecku přes rok 2017 (100let od Fatimy a VŘSR), přes různá proroctví a předpovědi(petrabostlova.wordpress.com, petrabostlova.wordpress.com/…/alarm-hrozi-bez…)
,např. první křesťané také čekali a mysleli si že Kristus se vrátí(díky pronásledování církve), a už jak dlouho jsou bradou vzhůru......nemá smysl spekulovat buď se za našeho života něco stane nebo ne, můj názor je že nestane.