Libor Halik
1563

V nejbližších dnech Nejvyšší soud USA chce vyhlásit homosňatky v celém USA

S homosexuálními svatbami se blíží zahlazení celých USA, jako byla spálena Sodoma s Gomorou - na fotce. Tehdy je potrestal Bůh, nepřežil nikdo kromě …
janka cpž
Je tedy otázkou času, kdy v Americe budou pronásledovat za diskriminaci snoubenců stejného pohlaví právě duchovní, kteří je budou odmítat sezdat. Dle toho, jak vypadalo hlasování na synodě, těch ochotných se najde dost. Sláva zaostalým křesťanským národům, kde se ještě nepodařilo lidem vymýt mozek úplně!