CÓRKA MARYI
11.4K

JEZUS: Chrześcijanie doświadczą największych prześladowań ze strony chrześcijan

JESUS: The greatest persecution will be inflicted by Christians upon Christians KSIĘGA PRAWDY sobota, 2 listopada 2013 roku, godz. 20.30 Moja szczerze umiłowana córko, muszę przynaglić wszystkie dzieci …More
JESUS: The greatest persecution will be inflicted by Christians upon Christians
KSIĘGA PRAWDY
sobota, 2 listopada 2013 roku, godz. 20.30
Moja szczerze umiłowana córko, muszę przynaglić wszystkie dzieci Boże, aby zjednoczyły się w modlitwie za Mój Kościół na ziemi.
Ciężko Mi na Sercu w tym czasie, bo tym, którzy są praktykującymi chrześcijanami, okazywana jest wielka nienawiść. Prześladowania chrześcijan wciąż będą miały miejsce we wszystkich krajach i obejmą także te kraje, które w obecnym czasie cieszą się wolnością w praktykowaniu oddawania Mi czci.
Chrześcijanie doświadczą największych prześladowań ze strony chrześcijan. Najgorsze biczowanie Mojego Ciała na ziemi będzie pochodziło od wewnątrz, gdy brat zwróci się przeciwko bratu, a siostra przeciw siostrze.
Wkrótce zobaczycie zapowiedź nowych modlitw, które zostaną wprowadzone przez nową liturgię. Główne zmiany będą dotyczyły Komunii Świętej, gdy zostanie ona przedstawiona jako coś, co ma niewiele wspólnego z Moją Śmiercią na Krzyżu …
More