Clicks581
Anton Čulen

Výrazná porážka Cupicha a spol

Výrazná porážka Cupicha a spol

Zreteľná porážka menšiny vedenej kardinálov Cupichom a Gregory O’Malleyom na tému prijímania pre pro potratových politikov.
Americká biskupská konferencia obhájila tento priestor iniciatívy uznaný Druhým vatikánskym koncilom a presadila funkcie, ktoré jej boli zverené apoštolským listom Apostolos suos.

Virtuálne zasadanie Americkej biskupskej konferencie veľkou väčšinou schválilo návrh vypracovania formálneho vyhlásenia o zmysle Eucharistie v živote Cirkvi: 168 áno, 55 nie a 6 sa hlasovania zdržali. Výsledok lepší než predpovede v predvečer, kedy už prevládali priaznivé, ale s menším rozpätím. Výrazná porážka menšiny vedenej kardinál Cupichom a O’Malleyom z Bostonu a Tobin, ktorí v máji zaslali predsedovi konferencie list žiadajúci mons. Gomeza, aby z programu zhromaždenia zrušil diskusiu o sv. prijímaní.

Niektorí zo signatárov zrejme museli v čase hlasovania činiť pokánie a zmeniť názor. Pokračovanie v príprave dokumentu nastalo po takmer troch hodinách diskusie, ktorá prebehla vo štvrtok.

Biskupi hviezd a pruhov poskytli dobrý dôkaz synodality a stali sa protagonistami vášnivej a participatívnej diskusie, ktorá prinesie ovocie počas práce doktrinálneho výboru povolaného k príprave textu. Bol zablokovaný akýkoľvek pokus o odloženie alebo vymazanie témy. Schôdzka v posledných dňoch a výsledky konzultácie tiež ukázali, že hovoriť o rozkole nie je úplne správne: veľká časť miestnych biskupov pociťuje potrebu formálneho vyhlásenia o eucharistickej súdržnosti.

Biskupská konferencia USA trvala na konfrontácii a hlasovaní a bránila priestor iniciatívy uznaný Druhým vatikánskym koncilom a presadzovala funkcie, ktoré jej boli zverené v apoštolskom liste Apostolos suos.
Pred začatím virtuálneho zhromaždenia došlo v New York Times tiež k zásahu otca Antonia Spadara, podľa ktorého „Vatikánu nejde o to, aby bol prístup k Eucharistii využívaný ako politická zbraň“. Slová citované asi šesťdesiatimi členmi v kritickom vyhlásení proti rozhodnutiu biskupov.

Nie je to však prvýkrát, čo sa v cirkvi nastoľuje otázka prístupu ku spoločenstvu v prípade politikov, ktorí navrhujú alebo bránia zákony, ktoré sú v rozpore s takzvanými neobchodovateľnými hodnotami. Poznámka odovzdaná v roku 2004 kardinálom Josephom Ratzingerom, prefektom Kongregácie pre náuku viery Theodorovi E. McCarrickovi znovu zdôraznila, že „sväté prijímanie sa musí odmietnuť“ katolíckym politikom, vedúcim „systematickú kampaň“ a hlasujúcim „za tolerantné zákony o potratoch a eutanázii“.

Iný jasný postoj k tejto otázke sa priamo týka Jorge Maria Bergoglia, však nebol spomenutý. V roku 2007 bol budúci pápež František predsedom redakčnej komisie záverečného dokumentu Aparecida, ktorý znie: „Musíme sa zaviazať k eucharistickej dôslednosti, to znamená, mali by sme si byť vedomí toho, že človek nemôže prijímať sväté prijímanie a súčasne konať alebo hovoriť proti prikázaniam, obzvlášť schválením potratov, eutanázie a ďalších závažných trestných činov proti životu a rodine. Táto zodpovednosť spočíva predovšetkým na zákonodarcoch, vládcoch a zdravotníckych pracovníkoch.“

Text tejto piatej generálnej konferencie latinskoamerického a karibského episkopátu je považovaný za jeden z referenčných bodov bergogliánskej vízie. Bolo to tiež prvé čítanie odporúčané rímskym kňazom na prvom stretnutí s ich biskupom v roku 2013. Jeho vypracovanie je neoddeliteľne späté s menom budúceho pápeža Františka a on sám pokračuje dnes v jeho rozdávaní hlavám štátov a prelátom z celého sveta.

Nico Spuntoni
alianciazanedelu.sk/archiv/9256