Clicks34
vi.news

"Tôi sẽ không tham gia vào Con Đường Thập Giá của Francis" - Marco Tosatti

Con Đường Thập Giá mà Giáo hoàng Francis sẽ kỷ niệm ngày 19 tháng 4 tại Đấu trường La Mã là "một cuộc quảng cáo cho việc kinh doanh nhập cư," Vaticanista người Ý, Marco Tosatti viết trên blog của mình (ngày 19 tháng 4).

Văn bản được viết bởi nữ tu Eugenia Bonetti, người đang làm việc với các nạn nhân nữ bị buôn bán.

Tosatti gọi văn bản của cô là "ý thức hệ" và "hệ chính trị hóa" nhưng "lại có chính trị rất thấp", và thúc đẩy sự xấu xa vô cùng - là buôn người - thứ mà cô gải vờ là đang chiến đấu.

"Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi sẽ không tham gia Con đường Thập giá này, thậm chí không cả qua Truyền Hình", Tosatti nói thêm.

Hình ảnh: Marco Tosatti © marcotosatti.com, #newsMrpsvraiqa