ľubica
28787
dominikguzman shares this
61
dnes 30.11, druhý deň
ľubica shares this
40
dnes 30.11, druhý deň
ľubica
7 more comments from ľubica
ľubica
6. deň – 4.decembra

Vstupná modlitba ( opakuje sa )

Najčistejšia Panna, bez hriechu počatá, celá si krásna…………

Modlitba dňa: ( mení sa každý deň )
Nepoškvrnené Počatie,nauč ma prežívať všetky okamžiky môjho života v Božej prítomnosti a pozdvihnúť často svoju myseľ, srdce a dušu k Otcovi ,Synovi a Duchu Svätému. Zvlášť Ta prosím, prihováraj sa svojou mocou a svojou materskou láskou za cirkev, …More
6. deň – 4.decembra

Vstupná modlitba ( opakuje sa )

Najčistejšia Panna, bez hriechu počatá, celá si krásna…………

Modlitba dňa: ( mení sa každý deň )
Nepoškvrnené Počatie,nauč ma prežívať všetky okamžiky môjho života v Božej prítomnosti a pozdvihnúť často svoju myseľ, srdce a dušu k Otcovi ,Synovi a Duchu Svätému. Zvlášť Ta prosím, prihováraj sa svojou mocou a svojou materskou láskou za cirkev, svätého Otca a všetkych pastierov, aby všetci boli ako jeden.
Buď mi útočiskom, Neposkvrnené Počatie, a vypros mi u nebeského Otca pre zásluhy tvojho Syna milosť, o ktorú Ta prosím. Amen.
Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu…

Záverečná modlitba

Maria, bez poškvrny počatá, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

Bože, ktorý si Nepoškvrneným Počatím Panny Márie pripravil svojmu Synovi dôstojný príbytok, a predvídajúc zásluhy jeho smrti , uchránil si ju od všetkej poškvrny, prosíme ťa daj, aby sme aj my na jej príhovor prišli čistí ku Tebe. Prosíme o to skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky. Amen
ľubica
5. deň – 3.decembra

Vstupná modlitba ( opakuje sa )

Najčistejšia Panna, bez hriechu počatá, celá si krásna…………

Modlitba dňa: ( mení sa každý deň )
Nepoškvrnené Počatie,uzdravenie chorých, uzdrav chorých, pros za nich a prihováraj sa i za mňa. Matka moja, ty dobre vieš, že sa podkýňam a mnohokrát padám. Pomáhaj mi povstať z mojich pádov a pokračovať na svojej ceste v odovzdanosti do tvojej …More
5. deň – 3.decembra

Vstupná modlitba ( opakuje sa )

Najčistejšia Panna, bez hriechu počatá, celá si krásna…………

Modlitba dňa: ( mení sa každý deň )
Nepoškvrnené Počatie,uzdravenie chorých, uzdrav chorých, pros za nich a prihováraj sa i za mňa. Matka moja, ty dobre vieš, že sa podkýňam a mnohokrát padám. Pomáhaj mi povstať z mojich pádov a pokračovať na svojej ceste v odovzdanosti do tvojej materskej starostlivosti. zverujem ti dnes zvlášť chorých a zúfalých. Buď im útočiskom, Nepoškvrnené Počatie a vypros mi do nebeského Otca pre zásluhy svoho Syna milosť, o ktorú ťa prosím. Amen

Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu…

Záverečná modlitba

Maria, bez poškvrny počatá, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

Bože, ktorý si Nepoškvrneným Počatím Panny Márie pripravil svojmu Synovi dôstojný príbytok, a predvídajúc zásluhy jeho smrti , uchránil si ju od všetkej poškvrny, prosíme ťa daj, aby sme aj my na jej príhovor prišli čistí ku Tebe. Prosíme o to skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky. Amen
ľubica
4. deň – 2.decembra

Vstupná modlitba ( opakuje sa )

Najčistejšia Panna, bez hriechu počatá, celá si krásna…………

Modlitba dňa: ( mení sa každý deň )
Nepoškvrnené Počatie, vezmi ma za ruku a veď ma k Ježišovi, aby som načúval, odhalil a pochopil bez deformácií vo všetkej čistote pravdu a jasnosť Slov spásy, presne tak, ako ich Tvoj božský Syn zjavil. Buď mi posilou, Nepoškvrnené Počatie, a …More
4. deň – 2.decembra

Vstupná modlitba ( opakuje sa )

Najčistejšia Panna, bez hriechu počatá, celá si krásna…………

Modlitba dňa: ( mení sa každý deň )
Nepoškvrnené Počatie, vezmi ma za ruku a veď ma k Ježišovi, aby som načúval, odhalil a pochopil bez deformácií vo všetkej čistote pravdu a jasnosť Slov spásy, presne tak, ako ich Tvoj božský Syn zjavil. Buď mi posilou, Nepoškvrnené Počatie, a vypros mi od Nebeského Otca pre zásluhy Tvojho Syna milosť, o ktorú ťa prosím. Amen.

Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu…

Záverečná modlitba

Maria, bez poškvrny počatá, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

Bože, ktorý si Nepoškvrneným Počatím Panny Márie pripravil svojmu Synovi dôstojný príbytok, a predvídajúc zásluhy jeho smrti , uchránil si ju od všetkej poškvrny, prosíme ťa daj, aby sme aj my na jej príhovor prišli čistí ku Tebe. Prosíme o to skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky. Amen
ľubica
3. deň – 1.decembra

Vstupná modlitba ( opakuje sa )

Najčistejšia Panna, bez hriechu počatá, celá si krásna…………

Modlitba dňa: ( mení sa každý deň )

Nepoškvrnené Počatie, Ty si chcela v Lurdoch a vo Fatime ukázať mi dôležitosť a účinnosť modlitieb a obetí za spásu duší. Daj mi horúcu túžbu po modlitbe a obetiach z lásky k dušiam, ktoré toho najviac potrebujú. Buď im posilou, Nepoškvrnené …More
3. deň – 1.decembra

Vstupná modlitba ( opakuje sa )

Najčistejšia Panna, bez hriechu počatá, celá si krásna…………

Modlitba dňa: ( mení sa každý deň )

Nepoškvrnené Počatie, Ty si chcela v Lurdoch a vo Fatime ukázať mi dôležitosť a účinnosť modlitieb a obetí za spásu duší. Daj mi horúcu túžbu po modlitbe a obetiach z lásky k dušiam, ktoré toho najviac potrebujú. Buď im posilou, Nepoškvrnené Počatie, a vypros mi od Nebeského Otca pre zásluhy Tvojho Syna milosť, o ktorú ťa prosím. Amen.

Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu…

Záverečná modlitba

Maria, bez poškvrny počatá, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

Bože, ktorý si Nepoškvrneným Počatím Panny Márie pripravil svojmu Synovi dôstojný príbytok, a predvídajúc zásluhy jeho smrti , uchránil si ju od všetkej poškvrny, prosíme ťa daj, aby sme aj my na jej príhovor prišli čistí ku Tebe. Prosíme o to skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky. Amen
ľubica
2.deň – 30. novembra

Vstupná modlitba :( opakuje sa z prvého dňa )

Najčistejšia Panna, bez hriechu počatá, celá si krásna…………

Modlitba dňa: ( mení sa každý deň )

Nepoškvrnené Počatie, ty viac než ktorýkoľvek iný tvor poznáš moje slabosti a zbabelosť. Mária, pomáhaj mi premáhať pokušenie a prosím Ta dnes zvlášť za tých, ktorí trpia na duchu, v duši a na tele. Buď mi útočiskom, Nepoškvrnené …More
2.deň – 30. novembra

Vstupná modlitba :( opakuje sa z prvého dňa )

Najčistejšia Panna, bez hriechu počatá, celá si krásna…………

Modlitba dňa: ( mení sa každý deň )

Nepoškvrnené Počatie, ty viac než ktorýkoľvek iný tvor poznáš moje slabosti a zbabelosť. Mária, pomáhaj mi premáhať pokušenie a prosím Ta dnes zvlášť za tých, ktorí trpia na duchu, v duši a na tele. Buď mi útočiskom, Nepoškvrnené Počatie, a vypros mi u nebeského Otca pre zásluhy Tvojho Syna milosť, o ktorú ťa prosím. Amen.

Otče náš, Zdravas Maária, Sláva Otcu…

Záverečná modlitba ( opakuje sa )

Mária, bez poškvrny počatá, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame……………………….
ľubica
1. deň - 29. novembra /slovensky /

Vstupná modlitba

Najčistejšia Panna, bez hriechu počatá, celá si krásna a bez poškvrny od prvého okamžiku, uctievam Ta dnes pod titulom Nepoškvrnené Počatie. Tvoj Syn ma učí svojou úctou k Tebe a svojou podriadenosťou, akú poctu by som Ti mal vzdávať. Ty si bezpečné útočiško kajúcich hriešnikov, a preto sa k Tebe utiekam v tejto deväťdennej pobožnosti. Ty si …More
1. deň - 29. novembra /slovensky /

Vstupná modlitba

Najčistejšia Panna, bez hriechu počatá, celá si krásna a bez poškvrny od prvého okamžiku, uctievam Ta dnes pod titulom Nepoškvrnené Počatie. Tvoj Syn ma učí svojou úctou k Tebe a svojou podriadenosťou, akú poctu by som Ti mal vzdávať. Ty si bezpečné útočiško kajúcich hriešnikov, a preto sa k Tebe utiekam v tejto deväťdennej pobožnosti. Ty si Matka Milosrdenstva, ktorej predkládám svoju biedu a prosím, aby si mi pomáhala, pretože po Ježišovi si moja jediná nádej…

S tvojím materským príhovorom, Mária plná dobroty a moci u Pána…prosím Ta, vypros mi milost (...vylož svoju prosbu)

Ak to, o čo žiadam, nie je k Božej sláve a dobru mojej duše, vypros mi to, čo k tomu via poslúži.

Modlitba dňa /iná na každý deň /

Nepoškvrnené Počatie, toto sladké Meno ma pozýva , aby som mal k Tebe dôveru, prináša mi posilu a upevňuje moju vieru. Mária, Matka moja, mám bezhraničnú dôveru v tvoj mocný príhovor u Tvojho Syna a prosím ťa, pomáhaj mi zachovať si uprostred tohto sveta plameň viery, ktorú som prijal vo svätom krste. Buď mi útočiškom, Nepoškvrnené Počatie, a vypros mi u nebeského Otca pre zásluhy Tvojho Syna milosť, o ktorú ťa prosím. Amen.

Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu….

Záverečná modlitba

Maria, bez poškvrny počatá, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

Bože, ktorý si Nepoškvrneným Počatím Panny Márie pripravil svojmu Synovi dôstojný príbytok, prosíme, ako si Ju pre predpovedanú smrť svojho Syna uchránil od všetkej poškvrny, daj, aby sme na jej príhovor aj my došli čistí ku Tebe.

Prosíme o to skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen
ľubica
Dnes 29. novembra prvý deň 🙏 🙏 🙏