Clicks1.9K
PetraB

Už nemáme před sebou ani měsíce, ale pouhé poslední týdny! Prosíme vás o vaši podporu a pomoc, abychom vše potřebné na našich útulcích posledního času mohli včas dostavět. Rekapitulace činnosti Mariánského společenství za poslední dny

Vážení čtenáři, modlitebníci, podporovatelé, přátelé,

zdravím vás a žehnám (opět, na skok…) z útulku svatého Augustina a svaté Kateřiny!

Kde jsem, v rámci naší včerejší zabezpečovací mise po útulcích, zůstala na den (až dva), zatímco bratr Sebastian se vrátil zpátky na útulek svatého Alexandra Jeruzalémského – pokračovat v dokončení zateplení útulku!

Určitě si poslechněte moudrou výzvu moudré řádové sestřičky Miriam, na kterou zde znovu odkazuji:

Zde: Sestra Miriam - nezbývá mnoho času.

Ano, i já to tak vnímám, že už před sebou nemáme ani měsíce!

Ale pouhé (poslední) týdny! Já vnímám, že „to“spadne ještě do Vánoc.

O to víc, moc vás prosíme, nezapomínejte na nás vašimi modlitbami i finanční pomocí na naši práci. Jsme finančně úplně drceni.

Minule jsem zveřejnila:Tak tedy už víte, bratr Sebastian pokračuje v dokončovacích pracech zateplení útulku svatého Alexandra Jeruzalémského a já tu, na útulku svatého Augustina a svaté Kateřiny, budu dnes dělat…zhotovovat jablečné přesnídávky! Pro dětičky. Abychom i malé děti měli na útulku čím nakrmit! Za tím účelem jsem si nechala přivézt z útulku svatého Cyrila a Metoděje, z Maminčiny zahrádky (!), velký pytel jablíček! Naše zahrady Panny Marie rodí ovoce tolik Pannou Marií požehnané! Co já jen vím, ze zkušeností, ovoce z těch zahrad je silně posilující, uzdravující a silně exorcistní! A právě z těchto jablíček já dnes budu vařit hordy jablečných přesnídávek pro děti! Bude to velmi výhodné, protože tyto přesnídávky, které pak distribuujeme do všech našich útulků posledního času, budou tedy v prvé řadě pro děti, ale nejen. Mohou se smíchat s ovesnými vločkami (které Pán také rozmoží) a být sytou snídaní i pro dospělé. Mohou se použít na žemlovku, koláč, to využití budou mít veliké. Výhodou je, že mohou být s sebou vzaty na cesty a tam zahánět hlad a touhu po ovoci. Prosím o vaše modlitby, je dnes přede mnou mnoho práce.

Víte, co jsem včera zjistila? Jakou úžasnost? Když jsem tu byla minule, uskladnila jsem tu dvě bedničky jablek na zimu. Jedna bednička byla těch, které jsme tu dostali od sousedů (takže jablka k tomu darovaná) – a druhá bednička jablek byla z útulku, naší zahrádky Panny Marie. A hádejte, co se stalo! Ač ta od sousedů nebyla jablka padaná, ale čerstvá, právě ze stromu čerstvě utržená a rovnou do chladu uskladněná, nebyla ani nijak chemicky ošetřovaná, přesto jsem včera večer ze sousedovy bedničky vytáhla několik jablek shnilých. Které jsem musela vyhodit. A hle, v bedničce z Maminčiny zahrádky, ač se jednalo naopak o jablka padaná, úplně stejného druhu jako ta od sousedů, zkažené jsem nesebrala jablko ani jedno!

Zázrak, že?

A další zázraky? Minule jsem tu sebrala bylinkovou úrodu a opravdu úplně všechny bylinky ostříhala. Mrzne tu snad každé ráno od té doby. A hle, přesto tu ještě dnes sbírám do čaje nové čerstvé bylinky, přímo ze zahrádky utržené! (A právě piji ten voňavoučký bylinkový čaj.) Znamená to, že naše zahrádky útulků, třeba ty bylinkové, budou rodit po celý rok? I v zimě?? A co ty ovocné? Ty také? Necháme se překvapit! Úzasnými Božími zázraky, které nás v posledních časech čekají!

Že už opravdu není čas, kromě poselství Pána, vidím také z osobní zkušenosti: Ač je nás v interním týmu tak málo a každé ruce se počítají, nebo naopak chybí, ještě nikdy mi Pán nedal tolik prostoru a času, abych se postarala o úrodu z našich zahrad! Zkrátka: Abych nadělala (naše zahradní) zásoby! (Samozřejmě že musím u toho moc a moc spěchat.)

Co se vás týče, poradím vám radou našeho milovaného Padre Pia: Ten má v poselství, že lidé mají mít doma zásoby na 3 měsíce. Kdybyste potřebovali vodítko, kolik vody a trvanlivých potravin a svíček a hygienických a zdravotnických potřeb, léků atd. máte mít doma v zásobě. (Udělat si zásoby.) Tedy nechte se vést jeho radou: 3 měsíce. (Pak Pán bude rozmnožovat.) Tedy se zamyslete, co všechno pro vás je nezbytné, abyste přežili. Nezapomeňte na karimatky, spacáky, deky, peřiny, teplé zimní oblečení, vařič. Apod.

Nevíme, v jaké fázi vás Pán povolá k nám do útulků posledního času. Bude to určitě individuální. Nezapomeňte mít připravený malý batoh (nedaleko vchodu), Pán říká v poselství Johnu Learymu, že až dá povel, na opuštění bytu budete mít dvacet minut. Kdo se zpozdí, příjde často o život nebo bude zatčen Božími nepřáteli. To všechno je v poselství Pána Johnu Learymu, připomínám.

Zpátky k naší práci.

Že se opravdu „něco“ děje a děje zrychlují a nabírají spádu a na obrátkách, je vidět také z toho, že v minulých dnech (předevčírem) byl nám upraven naší Nebeskou Rodinou pracovní úkol. Jak z Rekapitulací víte, po zateplení útulku mělo přijít zhotovení schodů do kaple a 1. poschodí – a pak rychle tradá na další útulek pracovat! Tak to bylo Boží Rodinou stanoveno.

Nyní je ale změna. (V závislosti na naší rychlosti a dějích ve společnosti.) Ještě než se pustíme do zhotovení schodů, máme kompletně dokončit první patro útulku, i se zařízením nábytkem! K dokončení tam toho moc nezbývá, je to vlastně „jen“ plovoucí nebo parketová podlaha. Kamna na pevná paliva sem jsme také pořídili před pár týdny. Jen je po položení podlahy instalovat. I nábytek máme, některý přivezeme odjinud, je už připravený na jiném útulku, některý máme uskladněný přímo na útulku.

I obsah do skříněk už máme! Tam příjdou zkompletované věci, oblečení a boty, peřiny, deky, povlečení, na čemž jsem dělala minulé dny. Vše je připraveno a roztříděno, srovnáno, v krabicích a igelitových pytlech. Jen už složit do poliček a šuplíků!

A pak příjdou na řadu ty schody.

Jestli i poté bude od naší Nebeské Rodiny nějaká další změna, nedokáži samozřejmě říci. Vše se vyvíjí. Tedy aspoň děje. Bůh zůstává týž! A jediný On také ví. jak to celé bude.

Následující výdaje na práce na útulku budou bezprostředně tyto: okno do hlavního traktu útulku, za cca. 5 800 i s dopravou. Dveře do ložnice, za cca. 5 000 korun. Řetěz na pilu a příslušenství, 1 400 korun. Doplatek za energie na útulku, cca. 3500 korun. Za písek 2000 korun a za stavební materiál, přes 3500 korun. Plovoucí či parketová podlaha do 1, patra, cca. 5000 korun. Vzhledem k současným velkým výdajům nemáme zatím zaplacené pavidelné měsíční poplatky za útulky, což dělá cca. 4 000 korun. Necelý 1000 korun za kosu na útulek a sběrač jablek za necelých 400 korun. (Další výdaje na tuto mariánskou misi přicházejí postupně.)

Máme jedno auto posledního času ve správě, po nehodě. (Opět očividně útok Božích nepřátel. ) Správka bude za cca. 10 000 korun. Také stále dávám dohromady kompletaci 35 000 korun na doplacení účtu automechanikovi. To se mi už od předminula nepodařilo zatím snížit.

Rozumím, možná vás to děsí, energie letí nahoru a vy možná máte obavu, jak to všechno poplatíte. Ne, nepoplatíte. Dříve nebo později vás z domova vyžene ať už ztráta bytu, domu, pronásledování očkovacího komanda, ztráta zaměstnání, protože samozřejmě covidový pas mít nebudete, že vás nepustí k doktorovi ani na úřad a obchodu, ani do MHD, vlaku či autobusu, protože se nenecháte očkovat. Atd. atp. Těch léček na nás je připraveno opravdu hafo a je jen otázkou krátkého času, která z nich vás z vašich domovů vyžene dříve.

Do našich útulků posledního času!

Nebude to muset být ani to výše vyjmenované. Už několik měsíců je signifikatní v USA, že jsou stále prázděnjší regály v obchodech!


V jindy napěchovaných!

Je to přitom po celém světě! Hlášeno, kromě USA, také z Velké Británie, Japonska, Venezuely, Francie, a to jsou jen příklady, zkrátka po celém světě!

Je to tím už rozjetým světovým energetickým lockdownem, jak jsem vás už upozorňovala nedávno a co nevidět to poznáte prázdnými regály i u nás, v ČR. Je to jen otázka velmi krátkého času. Takže co vás z vašich domovů vyžene dřív, dost těžko říct. Každého individuálně možná také něco jiného.

Nebojme se však, to všechno také přibližuje Varování! Víme, také z Johna Learyho, i poselství zbytku, že někteří se budete muset odebrat na útulky ještě před Varováním. Většina z vás však až po něm. Nebojme se ničeho! Pán je s námi!

Prosíme vás, nezapomínejte na nás tak vašimi modlitbami a jestli trochu můžete, také finančním příspěvkem na výše uvedené výdaje naší mariánské mise. Máme teď opravdu velký nedostatek financí na stavbu a celkově na tuto misi. Snažíme se to řešit, jak se dá, aby stavba kvůli tomu nestála. To nesmíme dopustit! Zvláště teď! Tento stav ale není dlouhodoběji udržitelný. Nechci říkat, že jsme na misi zůstali úplně sami, ale osamocenější, to asi jsme. Prosíme, nezapomínejte na nás.

Prosíme vás, zůstaňte nám, naší práci – misi, nakloněni i nadále, bez vás, vaší modlitební a finanční pomoci, nemůžeme dokončit toto důležité mariánské dílo. Teď, kdy už mnozí z vás nás vyhledáváte, naši pomoc a budete přicházet, i s vašimi rodinami, ve stále větším počtu, abyste našli bezpečí v našich útulcích posledního času, kvůli státem vynucenému plošnému ďábelskému očkování, čipování, covid pasům, pronásledování, v nebezpečí státem svévolného odebírání vašich dětí (!), zimě, epidemii, ztrátě přístřeší, popadání ekonomického systému, válce, pouličnímu násilí apod. Jde to všechno, jak sami vidíte, hrozně rychle…

Prosíme vás, napněme všichni společně síly, teď, když už to viditelně začalo…, tuto mariánskou misi musíme dovést do zdárného konce. Mnoho duší i životů na ní závisí. (I těch vašich.) Prosíme, pomozte

Čísla účtů pro vaši finanční pomoc na výše zmíněné účely této mariánské mise jsou:

670100-2215221088/6210 (mBank)

1690137016/3030 (AirBank)

( – v případě zahraniční platby u AirBank: IBAN: CZ27 3030 0000 0016 9013 7016, SWIFT: AIRACZPP)

Děkujeme vám všem, kteří naši prosbu vyslyšíte a svým finančním příspěvkem na některý z výše uvedených účtů umožníte co nejrychlejší dokončení rozdělané práce

SVATÉ PRAŽSKÉ JEZULÁTKO, PROSÍME TĚ, VYSLYŠ NÁS!

PANNO MARIA RŮŽENCOVÁ, ORODUJ ZA NÁS!

SVATÝ GORAZDE, SVATÁ PARASKÉVO, SVATÝ PALMATIE, ORODUJTE ZA NÁS

Svatý Judo Tadeáši, oroduj za nás!

Děkujeme vám všem, kteří pomáháte!

Prosíme o vaši modlitby. Děkujeme

S nadějí se modlíme

Pán Ježíš žehnej vás a vaše rodiny +++

Vaše Mariánské společenství

NA SHLEDANOU NA ÚTULCÍCH!

Panno Maria Sedmibolestná, PRAŽSKÉ JEZULÁTKO, Svatý Josefe, svatý Petře a Pavle, svatý Cyrile a Metoději , svatý Gorazde, svatý Naume, svatý Sávo, svatý Klimente, svatý Angeláre, svatý Palmatie, svatá Paraskévo, svatá Ludmilo, svatá Anežko Česká, svatí Archandělé Michaeli, Rafaeli a Gabrieli, svatý Václave, svatý otče Pio, svatá Anetko, svatá Theodoriko, svatý Guntrame, svatý Augustine, svatá Kateřino, blahoslavený Karle, svatý Mikuláši, svatý Václave, svatá Anežko, svatá Zdislavo, svatý Jene Nepomucký, svatá Ludmilo, svatý Tadeáši, svatý Ivane, svatý Hugo, svatá Hildegardo z Bingen, svatá Balbíno, svatý Mořici a jeho druhové, svatý Atanasie, svatý Eusebie, svatý Klemente, svatý Dominiku, svatý Ivane Rilský, svatá Felicito, svatá Maria Felixo, svatá Juliáno, svatá Filoménko, svatý Antoníne z Padovy, svatý Jeronýme, svatý Judo Tadeáši, svatý Prokope, svatý Alexandře Jeruzalémský, svatý otče Scaletti, svatý otče Farine, svatý otče Michale a všichni naši přímluvci v Nebi, orodujte za nás!Zdroj: wordpress.com/…cinnosti-marianskeho-spolecenstvi-za-posledni-dny/