Views by countries

 1. 31

  Slovakia
 2. 16

  Czechia
 3. 9

  United States
 4. 2

  Mexico
 5. 2

  Australia
 6. 1

  Poland
 7. 1

  India