VYZVAL JSEM VÁS K OBRÁCENÍ – JE TO NALÉHAVÉ…

Poselství Ježíše ze dne 7. ledna 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
revelacionesmarianas.com/english.htm
VYZVAL JSEM VÁS K OBRÁCENÍ – JE TO NALÉHAVÉ…

Mému milovanému lidu:
Mé požehnání je s mými dětmi, aby byly stvořeními dobra.
Moji lidé, na tomto začátku si všimněte toho, na co jste zapomněli a co je nezbytné v každé instituci: ÚCTA JEDNOHO K DRUHÉMU. Nyní není čas, abyste žili v područí světského způsobu myšlení, který vás ovládá, protože by vás to vedlo k tomu, že byste se dostali pod nadvládu moci, která není moje.
Žijete v těžkých časech, i když někteří je pociťují jako oddech, aniž by se dívali dál, než co vidí jejich oči a viděli, co se opět chystá pro celé lidstvo, což vyvolá v různých zemích neustálé projevy nespokojenosti a způsobí vážná povstání s velkými represemi ze strany vládců.
Svoboda je potlačena, vládci ovládají instituce a vedou mé děti k životu v zajetí.
Procházíte přechodem mezi tím, čím jste jako lidstvo byli, a tím, čím budete jako součást takzvaného "řádu" který není mou vůlí.
Ohlášené pronásledování dětí mé Matky vrcholí, chapadla antikrista, obchodníka s mými ovcemi, stále otravují srdce mých lidí, aby se proti Mně vzbouřili. Proto Mne mé děti neumějí zbožňovat, zapomínají, že jsem ve vás, hledají Mě, jen když se cítí ohroženy nebo se bojí, jsou tvrdohlavé, posmívají se Mi. Já k nim však mluvím a ony zapomínají, ale Já svá slova nezapomínám.
Zapomněly na Mne, přestaly milovat mou vůli, nechtějí Mě přijímat v mém Těle a Krvi. Milovat a napodobovat mou Matku je minulostí, pozvat Mě, abych s vámi zůstal, je překážkou, netoužíte po zdravých myšlenkách, po pokorném srdci. Na touhu konat dobro ani nepomyslíte.
Technologický pokrok, který využíváte k páchání zla na lidech, způsobuje, že patříte mezi pracovníky antikrista.
Staly jste se chamtivým lidstvem, v němž neexistuje věrnost, zrada jde vpřed bez rozmyslu a z toho se rodí rozštěpení institucí, z toho se zrodí schizma mé církve.

VYZVAL JSEM VÁS K OBRÁCENÍ – JE TO NALÉHAVÉ…

Mezi mým lidem je tolik lidí, kteří nejsou pravdiví, pohrdají Božím Zákonem, nedodržují svátosti, žijí se svým vlastním "bohem", kterého si vymysleli tak, jak jim to vyhovuje. Vybírají si své "ego", aby se potěšili vším, co je v rozporu se Mnou, protože kdyby Mi sloužili, nemohli by páchat tolik zla.
Uvidíte nové liberální náboženství, inovace ve společnosti, inovace v institucích. Tyto inovace přivítá velký počet mých dětí, které jim propadnou.
Mé děti, skvělou novinkou je ta, kterou už znáte – žádná jiná není… Je to život v mé vůli [Mt 7, 21].
Následky zlých lidských skutků a jednání pokračují…
Velké i malé národy budou žít v horku i chladu, od sucha k povodním, od vyhaslých sopek k náhlým erupcím, od míru k smrti, od hojnosti k nedostatku potravin a léků a všeho, co lidská stvoření potřebují k svému blahobytu. Proto přijdou nákazy, které se zdály být vymýceny, znovu přijdou na nová místa, o nichž se dříve nemluvilo, ale nyní se objeví, a dojde k válce, v minulosti nemyslitelné, i když se jí někdy podařilo vyhnout.
Očista této generace, která je ponořena do svého lidského já, povede k tomu, že budete žít v nejkrutější osamělosti, pokud se nevzdáte svého "ega".
Jsem přítomen a neustále se na vás dívám.
Miluji vás, chráním vás.
Váš Ježíš

poselstvi-zbytku.org/html1/1857.html
Hermenegild
Stačí vidieť všetky nové reformy a postupy, ktoré prijíma vláda a za to dostane judášske peniaze z EU. Od mája občianky s biometrickými údajmi, predtým sa o týchto veciach diskutovalo, teraz sú zo dňa na deň prijaté vládou bez akejkoľvek diskusie.