mkatana
3233.9K

Ojciec Gabriele Amorth o Medjugorie

Ojciec Gabriel Amorth o Medziugorje Najbardziej znany egzorcysta świata, ojciec Gabriele Amorth, stosuje mocne słowa wobec tych, którzy ignorują Medziugorje. Ojciec Gabriele Amorth jest uznawany za …More
Ojciec Gabriel Amorth o Medziugorje
Najbardziej znany egzorcysta świata, ojciec Gabriele Amorth, stosuje mocne słowa wobec tych, którzy ignorują Medziugorje.
Ojciec Gabriele Amorth jest uznawany za jednego z czołowych egzorcystów Rzymu. Jest również najbardziej znanym katolickim egzorcystą na świecie. Ludzie z całego świata przychodzą do niego z prośbą o pomoc w pokonaniu ucisku satanistycznego, innymi słowy, do walki z diabłem we wszystkich jego różnorodnych działaniach przeciwko ludzkości. Urodził się w 1925 roku. Ma obecnie 86 lat i należy do Towarzystwa Świętego Pawła, Zgromadzenia zakonnego założonego przez Jakuba Alberione w 1914 roku znanego z dużej aktywności w komunikacji masowej. O. Gabriele przez wiele lat był zaangażowany w media, i redagował czasopismo „Mother of God” („Matka Boga”). O. Gabriel jest absolwentem prawa, jak również posiada tytuł naukowy z teologii.
Po tym jak został autorem licznych książek i esejów o Maryi Dziewicy, zdobył tytuł eksperta w mariologii, został …
More
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
Po tym jak został autorem licznych książek i esejów o Maryi Dziewicy, zdobył tytuł eksperta w mariologii, został nominowany jako członek Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej, ale kiedy powierzono mu rolę egzorcysty w diecezji rzymskiej, jego czas został całkowicie zagospodarowany przez jego nową posługę.
.
W dzisiejszych czasach uważany jest jako czołowy ekspert na świecie, w …
More
.
Po tym jak został autorem licznych książek i esejów o Maryi Dziewicy, zdobył tytuł eksperta w mariologii, został nominowany jako członek Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej, ale kiedy powierzono mu rolę egzorcysty w diecezji rzymskiej, jego czas został całkowicie zagospodarowany przez jego nową posługę.
.
W dzisiejszych czasach uważany jest jako czołowy ekspert na świecie, w sprawie problemów dotyczących szatana i jego złego działania na rzecz człowieka.
.
Jest on lekarzem par excellence, zajmującym się chorobami spowodowanymi przez zło, “chirurgiem”, który wie jak je wykorzenić, walczyć z nimi i zapobiegać ich powstawaniu.

.
..

.

..

...
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
,
W swoim czasie o. Amorth poznał Medziugorje.
.
On nazwał to miejsce “wielką fortecą
przeciw szatanowi.”
.
We wrześniu 2011 r. wypowiadał się dla Radia Maryja, o orędziu Najświętszej Maryi Panny, z 25 sierpnia 2011 roku, kiedy to powiedziała:

.
“Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście się modlili i pościli w moich intencjach, bowiem szatan chce zniszczyć mój plan.
.
Zaczęłam tu od tej parafii …
More
,
W swoim czasie o. Amorth poznał Medziugorje.
.
On nazwał to miejsce “wielką fortecą
przeciw szatanowi.”
.
We wrześniu 2011 r. wypowiadał się dla Radia Maryja, o orędziu Najświętszej Maryi Panny, z 25 sierpnia 2011 roku, kiedy to powiedziała:

.
“Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście się modlili i pościli w moich intencjach, bowiem szatan chce zniszczyć mój plan.
.
Zaczęłam tu od tej parafii i wezwałam cały świat. Wielu odpowiedziało, ale
jest wielu [ludzi], którzy nie chcą ani usłyszeć ani przyjąć mojego wezwania. Dlatego wy, którzy powiedzieliście TAK bądźcie silni i zdecydowani. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. “

.
“Jak gorzkie, jak gorzkie było ostatnie orędzie Matki Bożej z Medziugorja w dniu 25 sierpnia. Wielu z nich odpowiedziało, ale istnieje ogromna liczba tych, którzy nie chcą słuchać lub przyjąć Jej wezwania” o. Gabriele Amorth pierwszy skomentował.

“Popatrz teraz, to jest bardzo frustrujące, ta równowaga. Ponad trzydzieści lat! Ponad trzydzieści lat! Teraz, jeśli to poganie, nie słuchają słów Matki Bożej, to mogę zrozumieć. Ale jeśli jesteś chrześcijaninem, to jest niewybaczalne. Bądź chrześcijaninem!”

“Ewangelia jest taka oczywista. Mówi nam, jak odróżniać! Po owocach poznacie drzewo! Już trzydzieści lat, jak Medziugorje dało nam owoce, które są ostatecznie wspaniałe! Spowiedzi, nawrócenia, powołania, łaski wszelkiego rodzaju! Przez ponad trzydzieści lat!”- przypomniał egzorcysta we włoskim Radio Maryja.

“W Starym Testamencie, Bóg wysłał proroków, aby ostrzec przed zdradą narodu żydowskiego. Teraz, po to by ostrzec przed zdradą ludu chrześcijańskiego, również kapłanów,
.
Bóg zsyła nam Jego Matkę!

To już trzydzieści lat!
Czy to możliwe, że ludzie nadal nie słyszą? A co do tych, którzy uważają siebie za inteligentnych mówiąc, że poczekają na zatwierdzenie przez Kościół? Są głupcami! ” – powiedział o. Gabriel Amorth.
...
..
..
.
3649
CZEŚĆ MARYI
O POBUDKACH I ŚRODKACH NABOŻEŃSTWA
DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
KS. DR JAKUB GÓRKA
SPIS RZECZY

Przedmowa
CZĘŚĆ I.
O pobudkach nabożeństwa do Matki Najświętszej
1. W czym tkwi istota nabożeństwa ku Najświętszej Pannie
2. Maryja jest pierworodną przed wszystkim stworzeniem
3. Maryja jest pierworodną w dziedzinie łaski
4. Maryja jest Matką Boga
5. Świętość Maryi
6. Cześć Maryi Panny …
More
CZEŚĆ MARYI
O POBUDKACH I ŚRODKACH NABOŻEŃSTWA
DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
KS. DR JAKUB GÓRKA
SPIS RZECZY

Przedmowa

CZĘŚĆ I.
O pobudkach nabożeństwa do Matki Najświętszej

1. W czym tkwi istota nabożeństwa ku Najświętszej Pannie
2. Maryja jest pierworodną przed wszystkim stworzeniem
3. Maryja jest pierworodną w dziedzinie łaski
4. Maryja jest Matką Boga
5. Świętość Maryi
6. Cześć Maryi Panny w Kościele
7. O dobrodziejstwach przez ręce Maryi
8. Maryja jest szafarką łask wszelkich
9. O miłości Maryi Panny ku nam
10. Nabożeństwo do Matki Najświętszej jest znakiem wybrania do żywota wiecznego
11. Maryja a wybrani w niebie
13. Czym Maryja dla swych czcicieli, w czyśćcu zatrzymanych
13. Maryja Królową naszą
14. Maryja Mistrzynią naszą
15. Maryja jest orędowniczką naszą
16. Maryja Dobrodziejką naszą
17. Maryja naszym ratunkiem
18. Maryja pociechą naszą
19. Czym Maryja dla świata


CZĘŚĆ II.
Środki do nabycia prawdziwego nabożeństwa względem Matki Najświętszej

1. Rozmyślanie
2. Czytanie duchowne
3. Częste wzywanie Matki Najświętszej
4. Maryję Panienkę obrać sobie za Matkę
5. Cześć obrazów Matki Najświętszej
6. Bractwa religijne ku czci Matki Bożej
7. Różaniec
8. Szkaplerz Karmelitański
9. Sodalicje Mariańskie
10. Godzinki do Matki Boskiej
11. Nowenny do Matki Boskiej
12. Cześć ku Świętym, którzy są najbliżsi Matce Najśw. albo którzy się odznaczali ku Niej osobliwszym nabożeństwem
13. Msza św. ku czci Matki Najświętszej
14. Posty ku czci Matki Najświętszej
15. Jałmużny na cześć Maryi
16. Przyjmowanie Komunii św. w uroczystości Maryi
17. Unikanie grzechu z miłości ku Maryi


CZĘŚĆ III.
Ćwiczenie się w cnotach z miłości ku Maryi

1. Ćwiczenie się w cnotach z miłości ku Maryi
2. Pokora Matki Najświętszej
3. Miłość Boża
4. Miłość bliźniego
5. Wiara
6. Nadzieja
7. Czystość
8. Ubóstwo
9. Posłuszeństwo
10. Roztropność
11. Męstwo
12. Cierpliwość
13. Modlitwa
14. Maryja wzorem w mówieniu
15. Jak iść za natchnieniami Bożymi
16. Spełnianie obowiązków
18. Mądrość


CZĘŚĆ IV.
NAUKI NA ŚWIĘTA MATKI NAJŚWIĘTSZEJ

I. Na Narodzenie Matki Boskiej. Duchowne powinowactwo z Jezusem i Maryją
II. Na Narodzenie Matki Boskiej. Maryja zbawieniem wszystkich
III. Na Ofiarowanie Matki Najświętszej w świątyni jerozolimskiej. Maryja naszym wzorem i potężną Orędowniczką
IV. Na Zwiastowanie. Tajemnica Wcielenia Słowa odwiecznego
V. Nawiedzenie św. Elżbiety. Pokora Maryi i szczęście z Jej nawiedzenia
VI. Na Ofiarowanie Pana Jezusa w kościele. Wesele z oddania się zupełnego Bogu
VII. Na Matkę Boską Śnieżną. Dziwne skutki prawdziwej czci ku Maryi
VIII. Na dzień Zaślubienia Najświętszej Maryi Panny. Doniosłe znaczenie Zaślubienia Maryi (nowość)
IX. Na Matkę Boską Bolesną. Boleści Maryi
X. Na Wniebowzięcie Matki Najświętszej. Po cierpieniach i troskach życia wieczna radość
XI. Na uroczystość Wniebowzięcia. Dobra ziemskie a dobra niebieskie
XII. Matka Boska Nieustającej Pomocy
XIII. Na dzień Imienia Maryi
XIV. O Sercu Maryi 1
XV. O Sercu Maryi 2
XVI. Nauka o Niepokalanym Poczęciu
XVII. Na Matkę Boską Gromniczną. O tajemnicy Oczyszczenia
Ks. Dr. J. Górka (PROFESOR SEMINARIUM BISKUPIEGO W TARNOWIE), Cześć Maryi. O pobudkach i środkach nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny. Nakładem Autora. Główny skład w Księgarni Zygmunta Jelenia w Tarnowie. 1907, str. IV+479. (Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).
Pozwolenie Władzy Duchownej:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L. 1562.
IMPRIMATUR.


Z KONSYSTORZA BISKUPIEGO W TARNOWIE.
Dnia 15 marca 1907 r.
L. S.
† Leon Bp.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
26. Posługiwać się komisjami świeckich oraz księżmi o słabej wierze dla potępiania oraz dezaprobaty jakichkolwiek wizji Błogosławionej Matki czy też jakichkolwiek rzekomych cudów, szczególnie zaś świętego Michała Archanioła.
.
Możecie być pewni, że żadna z tych rzeczy nigdy nie uzyska aprobaty po Drugim Soborze Watykańskim.
.
Następnie nazwać to nieposłuszeństwem (buntowaniem się) wobec …
More
.
26. Posługiwać się komisjami świeckich oraz księżmi o słabej wierze dla potępiania oraz dezaprobaty jakichkolwiek wizji Błogosławionej Matki czy też jakichkolwiek rzekomych cudów, szczególnie zaś świętego Michała Archanioła.
.
Możecie być pewni, że żadna z tych rzeczy nigdy nie uzyska aprobaty po Drugim Soborze Watykańskim.
.
Następnie nazwać to nieposłuszeństwem (buntowaniem się) wobec władzy, jeżeli ktokolwiek będzie postępował zgodnie z tymi objawieniami lub będzie je rozpowszechniał, czy też chociażby myślał o nich.
.
(Przyp. red.: Widać to doskonale na przykładzie Medziugorje i innych objawień Matki Bożej).


.

lucyferyczny plan zniszczenia Kościoła Katolickiego .

.

.

..

...
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
Benedykt XVI w Verbum Domini - O OBJAWIENIACH PRYWATNYCH
Punkt 14 adhortacji apostolskiej Verbum Domini:
.
(…) Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych»[44], których rolą «nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej».[45]
.
Wartość objawień …
More
.
Benedykt XVI w Verbum Domini - O OBJAWIENIACH PRYWATNYCH

Punkt 14 adhortacji apostolskiej Verbum Domini:

.

(…) Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych»[44], których rolą «nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej».[45]
.
Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg.
.

Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi.
.

Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią.
.

Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego.

.

Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób.


Objawienie prywatne może

wnieść nowe aspekty,

przyczynić się do powstania nowych form pobożności

lub do pogłębienia już istniejących.


Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21)

i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce;

dlatego nie należy go lekceważyć.

Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia.[46]


44 Propositio 47.
45 Katechizm Kościoła Katolickiego, 67.
46 Por. KONGREGACJA NAUKI WIARY, Orędzie fatimskie (26 czerwca 2000): Ench. Vat., 19, nn. 974-1021; L’Osservatore Romano, wyd. polskie, n. 2/2000, ss. 47-48.

.


;

..

.

,

.

..

...
One more comment from CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Krystian N.
Wyniki badań licznych komisji są jednoznaczne - powiedział bp Ratko Peric, ordynariusz lokalnej diecezji Mostar-Duvno w Bośni-Hercegowinie, na której terenie mieści się znane sanktuarium.
Dwa tygodnie po tym, jak Watykan wysłał abpa Hosera, aby dokładniej poznał sytuację duszpasterską w sanktuarium w Medjugorje, bp Peric opublikował specjalne oświadczenie.
Zaznaczył w nim, że dwie diecezjalne …More
Wyniki badań licznych komisji są jednoznaczne - powiedział bp Ratko Peric, ordynariusz lokalnej diecezji Mostar-Duvno w Bośni-Hercegowinie, na której terenie mieści się znane sanktuarium.
Dwa tygodnie po tym, jak Watykan wysłał abpa Hosera, aby dokładniej poznał sytuację duszpasterską w sanktuarium w Medjugorje, bp Peric opublikował specjalne oświadczenie.
Zaznaczył w nim, że dwie diecezjalne komisje badały już domniemane objawienia w latach 1982-84 oraz 1984-86. Następnie zajmował się nimi jugosłowiański episkopat w latach 1987-1990.
- Wszystkie trzy komisje stwierdziły, że nie należy uznawać charakteru wydarzeń z Medjugorje za ponadnaturalny - podkreślił bp Peric.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Krystian N.
MEDZIUGORJE W SPOJRZENIU
OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

- Ekscelencjo! Przez dłuższy czas przebywał ksiądz biskup blisko Papieża, Jana Pawła II. Zdarzały się wówczas chwile bardzo osobistych rozmów, czy pojawiał się w nich również temat wydarzeń w Medziugorju?
- W roku 1984 złożyłem Ojcu Świętemu wizytę w Castel Gandolfo. Opowiedziałem wówczas o poświęceniu Rosji Niepokalanemu Sercu …
More
Krystian N.

MEDZIUGORJE W SPOJRZENIU
OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

- Ekscelencjo! Przez dłuższy czas przebywał ksiądz biskup blisko Papieża, Jana Pawła II. Zdarzały się wówczas chwile bardzo osobistych rozmów, czy pojawiał się w nich również temat wydarzeń w Medziugorju?

- W roku 1984 złożyłem Ojcu Świętemu wizytę w Castel Gandolfo. Opowiedziałem wówczas o poświęceniu Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, którego nieoczekiwanie udało mi się dokonać na Kremlu, w katedrze Wniebowzięcia Maryi Panny - zgodnie z życzeniem wyrażonym przez Matkę Bożą w Fatimie. Moja relacja o tym wzruszyła Ojca Świętego, powiedział: "Matka Boża zaprowadziła Cię tam trzymając za rękę ." Odpowiedziałem: "Nie, Ojcze Święty, Ona uniosła mnie tam na rękach."
Następnie Ojciec Święty zapytał, co sądzę o wydarzeniach w Medziugorju, czy tam już byłem. Powiedziałem: "Nie. Watykan mi tego wprawdzie nie zakazał, ale odradzał.."

Wówczas Papież spojrzał na mnie i rzekł: "Udaj się tam in cognito, podobnie jak przebywałeś w Moskwie. Kto mógłby Ci takiej podróży zakazać?"

W ten sposób Ojciec Święty znalazł pewne rozwiązanie, unikając udzielenia oficjalnego pozwolenia na podróż do Medziugorja. Następnie udał się do swego gabinetu, skąd po chwili wrócił z książką René Laurentina o Medziugorju. Przeczytał mi kilka fragmentów, podkreślając, że orędzia z Medziugorja pozostają w pewnym związku z orędziami z Fatimy: "Spójrz, Medziugorje jest jakby przedłużeniem orędzi fatimskich."
Następstwem tej rozmowy były trzy, a może nawet cztery moje podróże in cognito do Medziugorja, po czym ówczesny biskup Mostaru Pavao Żanić skierował do mnie list, w którym w trybie natychmiastowym zakazał mi dalszego przybywania do Medziugorja, grożąc, iż w przeciwnym razie zawiadomi Papieża. Prawdopodobnie ktoś uznał za pożądane o moim pobycie w Medziugorju biskupa zawiadomić, ja jednak nie musiałem się Papieża w tej sprawie obawiać.

Biskup: Pavel Hnilica - przyjaciel bł. Jana Pawła II
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Krystian N.
A kim jest biskup miejsca Ratko Perice, wobec Świętego Papieża Jana Pawła II i Światowego Egzorcysty?
Krystian N.
Ten tekst kompromituje dokumentnie słowackiego bp. Hnilicę - sprawa dotyczy ewidentnej fałszywki 3 Tajemnicy Fatimskiej. 3 TF nie dotyczyła zamachu na JP2, tylko apostazji w Kościele po SW2. Ogłoszenie 3TF w 2000 roku przez Sodano, Bertoniego i Ratzingera to jedno z największych oszustw w Kościele. Hnilica prawdopodobnie był masonem lub pracował dla masonerii.
Wyświęcony na księdza w roku 1950,…More
Ten tekst kompromituje dokumentnie słowackiego bp. Hnilicę - sprawa dotyczy ewidentnej fałszywki 3 Tajemnicy Fatimskiej. 3 TF nie dotyczyła zamachu na JP2, tylko apostazji w Kościele po SW2. Ogłoszenie 3TF w 2000 roku przez Sodano, Bertoniego i Ratzingera to jedno z największych oszustw w Kościele. Hnilica prawdopodobnie był masonem lub pracował dla masonerii.

Wyświęcony na księdza w roku 1950, swą posługę kapłańską sprawował jako ksiądz Kościoła działającego w podziemiu, w warunkach ciężkich prześladowań, jakich doświadczył Kościół w Czechosłowacji. Ostatnie lata życia spędził w domu założonego przez siebie stowarzyszenia "Pro Deo et fratribus" we wsi Nove Hrady.

Pracował również w Stolicy Apostolskiej i znany był szerszemu ogółowi katolików na świecie jako jeden z tych, którzy przybliżali papieżowi Janowi II tajemnice fatimskie.

Bp.Hnilica był tym duchownym, który osobiście dostarczył Janowi Pawłowi II strzeżone w tajnej części archiwum watykańskiego koperty z zapisem trzeciej tajemnicy fatimskiej.

Papież zainteresował się bliżej objawieniami fatimskimi dopiero po zamachu na swoje życie z 13 maja 1981. Dzień ten jest w Kościele świętem Matki Boskiej Fatimskiej. Min. ta zbieżność sprawiła, że Jan Paweł odczytał to jako znak Opatrzności. Wkrótce po zamachu poprosił o dostarczenie mu tekstu trzeciej części tajemnicy fatimskiej. Po głębokich studiach dotyczących objawień fatimskich i trzeciej tajemnicy papież Jan Paweł II stwierdził, że ta ostatnia dotyczyła zamachu na jego życie z 13 maja 1981 r.

Bp Hnilica, który bardzo dokładnie przestudiował historię i okoliczności w jakich Matka Boska objawiła się w 1917 roku trojgu portugalskich pastuszków, w rozmowach z Janem Pawłem II podzielił się papieżem swoją interpretacją objawień. Pod wpływem tych przemyśleń Jan Paweł II doszedł do wniosku, że trzecia tajemnica mówiła o zamachu.

Tajemnica fatimska składa się z trzech części objawionych przez Matkę Bożą od maja do października 1917 r rodzeństwu Hiacyncie i Franciszkowi Marto oraz Łucji dos Santos w portugalskiej miejscowości Fatima.

Łucja, która kilka lat później wstąpiła do klasztoru karmelitanek, spisała przebieg i treść objawień. Dwie pierwsze części (dotyczyły wizji piekła i wydarzeń w Rosji oraz jej nawrócenia) zostały rozpowszechnione w Kościele.

Trzecia część, zapowiadająca męczeństwo wielu ludzi i zabójstwo papieża, została ujawniona przez Kościół dopiero w roku 2000.

Jan Paweł II był mocno przekonany, że trzecia objawiona tajemnica fatimska była min. zapowiedzią niebezpieczeństwa w jakim się znalazł wskutek zamachu na jego życie w dniu 13 maja 1981 r i że dzięki "macierzyńskiej dłoni" Matki Bożej "papież w agonii zdołał się zatrzymać na progu śmierci".
Krystian N.
A kim jest biskup miejsca Ratko Peric, wobec Świętego Papieża Jana Pawła II i Światowego Egzorcysty? - kompetentnym urzędnikiem Kościoła w sprawach oceny objawień.
Izabela Sylwia
Pytanie: czy Jan Paweł II był na pewno mistykiem?
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
@PiotrM
Wykasuj te swoje filmiki szkalujące Medjugorie, aby nie zostać nazwanym przez światowego ks. Egzorcystę ,,głupcem''. Z ks. Egzorcystą nie masz szans tylko się ośmieszasz.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Z przykrością muszę stwierdzić, za Śp. Egzorcystą Ks. Amorthem, że ci którzy nie wierzą w Medjugorie są głupcami.
Krystian N.
Z przykrością muszę stwierdzić, za biskupem miejsca Ratko Pericem, że ci którzy wierzą w Medjugorie są głupcami.
Krystian N.
Wg prawa kanonicznego to nie egzorcysta Watykanu a biskup miejsca jest kompetentny w kwalifikacji objawień prywatynych.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Krystian N.
Czy później zdarzały się jeszcze okazje do rozmów z Ojcem Świętym o Medziugorju?
- Tak, przypominam sobie nawet dokładną datę tej drugiej rozmowy, to było w dniu 1 sierpnia 1988 roku. Pewna komisja lekarska z Mediolanu, która badała widzące dzieci z Medziugorja, przebywała wówczas u Ojca Świętego w Castel Gandolfo. Jeden z lekarzy wspomniał o trudnościach, jakie komisja napotkała …
More
Krystian N.
Czy później zdarzały się jeszcze okazje do rozmów z Ojcem Świętym o Medziugorju?

- Tak, przypominam sobie nawet dokładną datę tej drugiej rozmowy, to było w dniu 1 sierpnia 1988 roku. Pewna komisja lekarska z Mediolanu, która badała widzące dzieci z Medziugorja, przebywała wówczas u Ojca Świętego w Castel Gandolfo. Jeden z lekarzy wspomniał o trudnościach, jakie komisja napotkała ze strony biskupa Mostaru. Papież odniósł się do tego słowami: "Skoro jest biskupem tego regionu, musicie go słuchać" - następnie poważnym tonem dodał: "Jednak na Bożym Sądzie będzie musiał zdać sprawę z tego, czy postępował słusznie." Przez dłuższą chwilę Ojciec Święty pozostawał w zamyśleniu, po czym powiedział: "Dzisiejszy świat zatraca zrozumienie dla rzeczy nadprzyrodzonych, to znaczy dla Boga. Wielu jednak właśnie w Medziugorju ponownie znajduje to zrozumienie poprzez modlitwę, post i sakramenty."
Uważam, że było to najpiękniejsze i jasno wyrażone świadectwo dla objawień w Medziugorju. Zrobiło na mnie tym większe wrażenie, że wcześniej komisja lekarska badająca widzące dzieci orzekła: Nie stwierdzono objawów nadprzyrodzonych. Ojciec Święty jednak od dawna doszedł do przekonania, iż wydarzenia w Medziugorju należą do zjawisk nadprzyrodzonych; słyszał przecież relacje wielu innych ludzi o Medziugorju, co pozwalało mu też stwierdzić, że w tym miejscu odczuwa się obecność Boga.

Biskup Pavel Hnilica.
Medjugorie.Gebetsktion, 1/2005. str 4 -11
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Krystian N.
,,Wg prawa kanonicznego to nie egzorcysta Watykanu a biskup miejsca jest kompetentny w kwalifikacji objawień prywatynych.''
************************
O Święty Jan Paweł II "Skoro jest biskupem tego regionu, musicie go słuchać""Jednak na Bożym Sądzie będzie musiał zdać sprawę z tego, czy postępował słusznie."
**************************************

"Jeden z lekarzy wspomniał o trudnościach …More
Krystian N.
,,Wg prawa kanonicznego to nie egzorcysta Watykanu a biskup miejsca jest kompetentny w kwalifikacji objawień prywatynych.''
************************
O Święty Jan Paweł II "Skoro jest biskupem tego regionu, musicie go słuchać""Jednak na Bożym Sądzie będzie musiał zdać sprawę z tego, czy postępował słusznie."
**************************************


"Jeden z lekarzy wspomniał o trudnościach, jakie komisja napotkała ze strony biskupa Mostaru. Papież odniósł się do tego słowami: "Skoro jest biskupem tego regionu, musicie go słuchać" - następnie poważnym tonem dodał: "Jednak na Bożym Sądzie będzie musiał zdać sprawę z tego, czy postępował słusznie."

Przez dłuższą chwilę Ojciec Święty pozostawał w zamyśleniu, po czym powiedział: "Dzisiejszy świat zatraca zrozumienie dla rzeczy nadprzyrodzonych, to znaczy dla Boga. Wielu jednak właśnie w Medziugorju ponownie znajduje to zrozumienie poprzez modlitwę, post i sakramenty."
PiotrM
Medalikowa dlaczego Gospa mówi by żyć orędziami a nie Ewangelią? Kieruje na siebie a nie na Chrystusa. Wytłumacz to albo Amort niech wstanie i to wytłumaczy. To jest niepodważalny dowód że to nie Matka Boża. Jedna kropla kwasu i całe ciasto do wyrzucenia jak to Medjugorje!!!!
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
PiotrM
,,Wytłumacz to albo Amort niech wstanie i to wytłumaczy''
********************************
No i już wiadomo , że jesteś w szponach diabła. Przemawia przez ciebie PYCHA , a gdzie jest pycha tam nie ma Boga. Matka Boża, nigdy nie kieruje na siebie tylko na Jezusa. A Orędzia są zgodne z Ewangelią.
Poza tym jakie demoniczne lekceważenie Światowego Egzorcysty, nawet nie napisałeś Śp. i pominąłeś …More
PiotrM
,,Wytłumacz to albo Amort niech wstanie i to wytłumaczy''
********************************
No i już wiadomo , że jesteś w szponach diabła. Przemawia przez ciebie PYCHA , a gdzie jest pycha tam nie ma Boga. Matka Boża, nigdy nie kieruje na siebie tylko na Jezusa. A Orędzia są zgodne z Ewangelią.
Poza tym jakie demoniczne lekceważenie Światowego Egzorcysty, nawet nie napisałeś Śp. i pominąłeś tytuł księdza. PiotrM ,upokórz się bo inaczej grozi ci piekło!!! Pycha z Nieba spycha! Ty się stawiasz wyżej niż nasz Św. Papież!? Z samego szacunku do Papieża i Śp. Egzorcysty ks. Amortha powinieneś zamilczeć, nawet jeśli nie wierzysz w te Objawienia!
Zgłoś
Zmień komentarz
Usuń komentarz
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
11943
A co do tych, którzy uważają siebie za inteligentnych mówiąc, że poczekają na zatwierdzenie przez Kościół? Są głupcami! ” – powiedział o. Gabriel Amorth.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
W swoim czasie o. Amorth poznał Medziugorje. On nazwał to miejsce “wielką fortecą przeciw szatanowi.” We wrześniu 2011 r. wypowiadał się dla Radia Maryja, o orędziu Najświętszej Maryi Panny, z 25 sierpnia 2011 roku, kiedy to powiedziała:
“Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście się modlili i pościli w moich intencjach, bowiem szatan chce zniszczyć mój plan. Zaczęłam tu od tej parafii i wezwałam …
More
W swoim czasie o. Amorth poznał Medziugorje. On nazwał to miejsce “wielką fortecą przeciw szatanowi.” We wrześniu 2011 r. wypowiadał się dla Radia Maryja, o orędziu Najświętszej Maryi Panny, z 25 sierpnia 2011 roku, kiedy to powiedziała:
“Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście się modlili i pościli w moich intencjach, bowiem szatan chce zniszczyć mój plan. Zaczęłam tu od tej parafii i wezwałam cały świat. Wielu odpowiedziało, ale jest wielu [ludzi], którzy nie chcą ani usłyszeć ani przyjąć mojego wezwania. Dlatego wy, którzy powiedzieliście TAK bądźcie silni i zdecydowani. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. “
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
“Jak gorzkie, jak gorzkie było ostatnie orędzie Matki Bożej z Medziugorja w dniu 25 sierpnia. Wielu z nich odpowiedziało, ale istnieje ogromna liczba tych, którzy nie chcą słuchać lub przyjąć Jej wezwania” o. Gabriele Amorth pierwszy skomentował.
“Popatrz teraz, to jest bardzo frustrujące, ta równowaga. Ponad trzydzieści lat! Ponad trzydzieści lat! Teraz, jeśli to poganie, nie słuchają słów …
More
“Jak gorzkie, jak gorzkie było ostatnie orędzie Matki Bożej z Medziugorja w dniu 25 sierpnia. Wielu z nich odpowiedziało, ale istnieje ogromna liczba tych, którzy nie chcą słuchać lub przyjąć Jej wezwania” o. Gabriele Amorth pierwszy skomentował.
“Popatrz teraz, to jest bardzo frustrujące, ta równowaga. Ponad trzydzieści lat! Ponad trzydzieści lat! Teraz, jeśli to poganie, nie słuchają słów Matki Bożej, to mogę zrozumieć. Ale jeśli jesteś chrześcijaninem, to jest niewybaczalne. Bądź chrześcijaninem!”
4 more comments from MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
“Ewangelia jest taka oczywista. Mówi nam, jak odróżniać! Po owocach poznacie drzewo! Już trzydzieści lat, jak Medziugorje dało nam owoce, które są ostatecznie wspaniałe! Spowiedzi, nawrócenia, powołania, łaski wszelkiego rodzaju! Przez ponad trzydzieści lat!”- przypomniał egzorcysta we włoskim Radio Maryja.
“W Starym Testamencie, Bóg wysłał proroków, aby ostrzec przed zdradą narodu żydowskiego …
More
“Ewangelia jest taka oczywista. Mówi nam, jak odróżniać! Po owocach poznacie drzewo! Już trzydzieści lat, jak Medziugorje dało nam owoce, które są ostatecznie wspaniałe! Spowiedzi, nawrócenia, powołania, łaski wszelkiego rodzaju! Przez ponad trzydzieści lat!”- przypomniał egzorcysta we włoskim Radio Maryja.
“W Starym Testamencie, Bóg wysłał proroków, aby ostrzec przed zdradą narodu żydowskiego. Teraz, po to by ostrzec przed zdradą ludu chrześcijańskiego, również kapłanów, Bóg zsyła nam Jego Matkę! To już trzydzieści lat! Czy to możliwe, że ludzie nadal nie słyszą? A co do tych, którzy uważają siebie za inteligentnych mówiąc, że poczekają na zatwierdzenie przez Kościół? Są głupcami! ” – powiedział o. Gabriel Amorth.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Czy później zdarzały się jeszcze okazje do rozmów z Ojcem Świętym o Medziugorju?
- Tak, przypominam sobie nawet dokładną datę tej drugiej rozmowy, to było w dniu 1 sierpnia 1988 roku. Pewna komisja lekarska z Mediolanu, która badała widzące dzieci z Medziugorja, przebywała wówczas u Ojca Świętego w Castel Gandolfo. Jeden z lekarzy wspomniał o trudnościach, jakie komisja napotkała ze strony …
More
Czy później zdarzały się jeszcze okazje do rozmów z Ojcem Świętym o Medziugorju?

- Tak, przypominam sobie nawet dokładną datę tej drugiej rozmowy, to było w dniu 1 sierpnia 1988 roku. Pewna komisja lekarska z Mediolanu, która badała widzące dzieci z Medziugorja, przebywała wówczas u Ojca Świętego w Castel Gandolfo. Jeden z lekarzy wspomniał o trudnościach, jakie komisja napotkała ze strony biskupa Mostaru. Papież odniósł się do tego słowami: "Skoro jest biskupem tego regionu, musicie go słuchać" - następnie poważnym tonem dodał: "Jednak na Bożym Sądzie będzie musiał zdać sprawę z tego, czy postępował słusznie." Przez dłuższą chwilę Ojciec Święty pozostawał w zamyśleniu, po czym powiedział: "Dzisiejszy świat zatraca zrozumienie dla rzeczy nadprzyrodzonych, to znaczy dla Boga. Wielu jednak właśnie w Medziugorju ponownie znajduje to zrozumienie poprzez modlitwę, post i sakramenty."
Uważam, że było to najpiękniejsze i jasno wyrażone świadectwo dla objawień w Medziugorju. Zrobiło na mnie tym większe wrażenie, że wcześniej komisja lekarska badająca widzące dzieci orzekła: Nie stwierdzono objawów nadprzyrodzonych. Ojciec Święty jednak od dawna doszedł do przekonania, iż wydarzenia w Medziugorju należą do zjawisk nadprzyrodzonych; słyszał przecież relacje wielu innych ludzi o Medziugorju, co pozwalało mu też stwierdzić, że w tym miejscu odczuwa się obecność Boga.

Biskup Pavel Hnilica.
Medjugorie.Gebetsktion, 1/2005. str 4 -11
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
“W Starym Testamencie, Bóg wysłał proroków,
aby ostrzec przed zdradą narodu żydowskiego.
Teraz, po to by ostrzec przed zdradą ludu
chrześcijańskiego, również kapłanów,
Bóg zsyła nam Jego Matkę! To już trzydzieści lat!
Czy to możliwe, że ludzie nadal nie słyszą?
A co do tych, którzy uważają siebie za inteligentnych
mówiąc, że poczekają na zatwierdzenie przez Kościół?
Są głupcami! ” – …
More
“W Starym Testamencie, Bóg wysłał proroków,
aby ostrzec przed zdradą narodu żydowskiego.
Teraz, po to by ostrzec przed zdradą ludu
chrześcijańskiego, również kapłanów,
Bóg zsyła nam Jego Matkę! To już trzydzieści lat!
Czy to możliwe, że ludzie nadal nie słyszą?
A co do tych, którzy uważają siebie za inteligentnych
mówiąc, że poczekają na zatwierdzenie przez Kościół?
Są głupcami! ” – powiedział o. Gabriel Amorth.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
MEDZIUGORJE W SPOJRZENIU
OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

- Ekscelencjo! Przez dłuższy czas przebywał ksiądz biskup blisko Papieża, Jana Pawła II. Zdarzały się wówczas chwile bardzo osobistych rozmów, czy pojawiał się w nich również temat wydarzeń w Medziugorju?
- W roku 1984 złożyłem Ojcu Świętemu wizytę w Castel Gandolfo. Opowiedziałem wówczas o poświęceniu Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, …
More
MEDZIUGORJE W SPOJRZENIU
OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

- Ekscelencjo! Przez dłuższy czas przebywał ksiądz biskup blisko Papieża, Jana Pawła II. Zdarzały się wówczas chwile bardzo osobistych rozmów, czy pojawiał się w nich również temat wydarzeń w Medziugorju?

- W roku 1984 złożyłem Ojcu Świętemu wizytę w Castel Gandolfo. Opowiedziałem wówczas o poświęceniu Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, którego nieoczekiwanie udało mi się dokonać na Kremlu, w katedrze Wniebowzięcia Maryi Panny - zgodnie z życzeniem wyrażonym przez Matkę Bożą w Fatimie. Moja relacja o tym wzruszyła Ojca Świętego, powiedział: "Matka Boża zaprowadziła Cię tam trzymając za rękę ." Odpowiedziałem: "Nie, Ojcze Święty, Ona uniosła mnie tam na rękach."
Następnie Ojciec Święty zapytał, co sądzę o wydarzeniach w Medziugorju, czy tam już byłem. Powiedziałem: "Nie. Watykan mi tego wprawdzie nie zakazał, ale odradzał.." Wówczas Papież spojrzał na mnie i rzekł: "Udaj się tam in cognito, podobnie jak przebywałeś w Moskwie. Kto mógłby Ci takiej podróży zakazać?"
W ten sposób Ojciec Święty znalazł pewne rozwiązanie, unikając udzielenia oficjalnego pozwolenia na podróż do Medziugorja. Następnie udał się do swego gabinetu, skąd po chwili wrócił z książką René Laurentina o Medziugorju. Przeczytał mi kilka fragmentów, podkreślając, że orędzia z Medziugorja pozostają w pewnym związku z orędziami z Fatimy: "Spójrz, Medziugorje jest jakby przedłużeniem orędzi fatimskich."
Następstwem tej rozmowy były trzy, a może nawet cztery moje podróże in cognito do Medziugorja, po czym ówczesny biskup Mostaru Pavao Żanić skierował do mnie list, w którym w trybie natychmiastowym zakazał mi dalszego przybywania do Medziugorja, grożąc, iż w przeciwnym razie zawiadomi Papieża. Prawdopodobnie ktoś uznał za pożądane o moim pobycie w Medziugorju biskupa zawiadomić, ja jednak nie musiałem się Papieża w tej sprawie obawiać.

Biskup: Pavel Hnilica - przyjaciel bł. Jana Pawła II
trio plus
Za czasopismem Egzorcysta. Pewien kapłan miał objawienia Maryji. Nie będąc pewien tego czy to Niepokalana, poprosił Panienkę Najświętszą, aby mu się nie ukazywała. Mówiąc " Bardzo Cie Kocham, ale nie wiem czy to Ty. Spotkamy się wkrótce. Ale głupiec. A mógł oddawać pokłony i modły- tylko komu? Tu tylko śmierci być możemy pewni. Nawet egzorcysta może być zwiedziony, czy papież. Nikt na ziemi …More
Za czasopismem Egzorcysta. Pewien kapłan miał objawienia Maryji. Nie będąc pewien tego czy to Niepokalana, poprosił Panienkę Najświętszą, aby mu się nie ukazywała. Mówiąc " Bardzo Cie Kocham, ale nie wiem czy to Ty. Spotkamy się wkrótce. Ale głupiec. A mógł oddawać pokłony i modły- tylko komu? Tu tylko śmierci być możemy pewni. Nawet egzorcysta może być zwiedziony, czy papież. Nikt na ziemi nie ma taryfy ulgowej. Pewna jest śmierć i sąd. Tyle w temacie.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
trio plus
Nasz Święty Papież był mistykiem i stwierdził ,że MEDJUGORIE jest kontynuacją FATIMY!
Koza Nutria
Eeehhh Amorth byl tylko egzorcysta. Ksiedzem pelniacym posluge egzorcyzmu a nie jakias wyrocznia. Ani ks.Chmielewski nie jest ani ks.Glas nie jest! A powiem wam wiecej nawet swieci sie mylili,no szok!!!
Opamietajcie sie i przestańcie iść za nazwiskami bo w taki sposób tworzycie sobie bożków.
Objawienia nie uznane, są wokół nich wiele kontrowersji wiec dajcie ludzie spokoj.
Wszyscy oszaleli na …More
Eeehhh Amorth byl tylko egzorcysta. Ksiedzem pelniacym posluge egzorcyzmu a nie jakias wyrocznia. Ani ks.Chmielewski nie jest ani ks.Glas nie jest! A powiem wam wiecej nawet swieci sie mylili,no szok!!!
Opamietajcie sie i przestańcie iść za nazwiskami bo w taki sposób tworzycie sobie bożków.
Objawienia nie uznane, są wokół nich wiele kontrowersji wiec dajcie ludzie spokoj.
Wszyscy oszaleli na temat Medjugorje a jest Fatima, jest Lourdes....
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Koza Nutria,
A ty kim jesteś,że się wypowiadasz przeciwko takiemu znanemu Księdzu Egzorcyście, i
przeciwko Bożym kapłanom? A także przeciwko Samej Matce Bożej? To ty się stawiasz w miejsce Boga i wiesz lepiej czy OBJAWIENIA SĄ prawdziwe i czy musi się Matka BOŻA OBJAWIAĆ ? To jest dopiero diabelska pycha, żeby dyktować Bogu i Matce Bożej, kiedy i gdzie ma się objawiać i aby nie za długo! A Medjugorie …
More
Koza Nutria,
A ty kim jesteś,że się wypowiadasz przeciwko takiemu znanemu Księdzu Egzorcyście, i

przeciwko Bożym kapłanom? A także przeciwko Samej Matce Bożej? To ty się stawiasz w miejsce Boga i wiesz lepiej czy OBJAWIENIA SĄ prawdziwe i czy musi się Matka BOŻA OBJAWIAĆ ? To jest dopiero diabelska pycha, żeby dyktować Bogu i Matce Bożej, kiedy i gdzie ma się objawiać i aby nie za długo! A Medjugorie jest przedłużeniem Fatimy!!!
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Głupcy go potęgi N!Zwiedzeni przez szatana,! Owładnięci pychą! Odrzucają takie Łaski Boże. Dobrze ,że jest ich nie dużo. Sami ,,świeci'' tradycjonaliści... Po co im objawienia jak oni wszystko wiedzą...Bóg a tym bardziej Matka Boża, nie będą ich pouczać...No ale co zrobić, na głupotę nie ma lekarstwa. Kto nie chce słuchać ojca i Matki, będzie się słuchał psiej kołatki!
ewa_
Zresztą przecież każdy i zawsze może odpowiedzieć na wezwanie do nawrócenia, niezależnie od tych objawień. A ks. Amorth wydaje się sugerować, że jest inaczej. Co złego ma być w tym, że ktoś w nie nie wierzy, ale z Bożą łaską się nawraca? Św. Jan od Krzyża pisał, że szatan cieszy się, gdy ludzie oczekują objawień prywatnych. Takie (nie)nowe "Jeśli nie zobaczę, nie uwierzę". Jakby bez uczestnictwa …More
Zresztą przecież każdy i zawsze może odpowiedzieć na wezwanie do nawrócenia, niezależnie od tych objawień. A ks. Amorth wydaje się sugerować, że jest inaczej. Co złego ma być w tym, że ktoś w nie nie wierzy, ale z Bożą łaską się nawraca? Św. Jan od Krzyża pisał, że szatan cieszy się, gdy ludzie oczekują objawień prywatnych. Takie (nie)nowe "Jeśli nie zobaczę, nie uwierzę". Jakby bez uczestnictwa w objawieniach prywatnych wiara nie była możliwa. Chyba nie można oceniać innych na podstawie tego, czy wierzą w niepotwierdzone objawienia, czy nie. Warto dodać, że chodzi o samą prawdziwość lub nieprawdziwość Medjugorie, a nie zawarte w tym wezwanie do nawrócenia, które TRZEBA realizować. Matka Boża naprawdę nie dozna obrazy, jeśli z ostrożności ktoś wstrzyma się z uwierzeniem w to, że to ona sama, we własnej osobie pojawia się w tym miejscu, jeśli tylko ten człowiek się nawraca. Przecież i Pan Jezus w objawieniach św. siostry Faustyny ("Dzienniczek") nie gniewał się, gdy duchowni je kwestionowali, mieli wątpliwości, wręcz przeciwnie, nakazywał świętej bezwzględne posłuszeństwo spowiednikom i cieszył się, jeśli to im była posłuszna, jako jego sługom i pośrednikom. I w ten sposób potwierdził swoją wolę. Ludzie przez tyle lat czekali na uznanie tamtych objawień Faustyny. Chociaż nie mogli być wcześniej zupełnie pewni, to nie przeszkadzało im to w uwielbianiu Bożego Miłosierdzia, przyjmowali te prawdy, bo były zgodne z Ewangelią. Temat Medjugorie w moim życiu zakończyłam wprawdzie kilka lat temu, ale ten tekst naprawdę mnie poruszył i zaskoczył, bo bardzo szanuję zdanie ks. Amortha. Jest wybitnym kapłanem i mądrym człowiekiem. Nie podoba mi się tylko bezwzględne narzucanie innym wiary w Boskie pochodzenie tych wydarzeń pod "groźbą" grzechu, zanim to zostanie oficjalnie potwierdzone. Niewybaczalne jest jedynie nieuwierzenie w Objawienie Jezusa. Wszystkie objawienia prywatne mają w sobie TYLKO to, co w nim już zostało powiedziane. Jak więc można mówić, że jeśli ktoś nie wierzy w Medjugorie, nie jest chrześcijaninem? Jeśli Medjugorie jest prawdziwe, to przecież te same prawdy są w Ewangelii, a w tą ci ludzie, do których są adresowane te ostre słowa ks. Amortha przecież wierzą. Więc czy ma on prawo, do kwestionowania tego, że są chrześcijanami, skoro wierzą w Słowo Boże? Przyjmuję oczywiście wezwanie do nawrócenia. Nie uważam się za "inteligentną", ale też chyba nie jestem skończonym "głupcem" :) Jako, że nikt tak do końca nie jest, bo przecież każdy otrzymał dar rozumu.
ewa_
Z przykrością czytam ten tekst. Zastanawia mnie czy na pewno ks. Amorth, nawet będący tak wielkim autorytetem, ma prawo do takich słów? Kościół nie wydał jeszcze ostatecznego postanowienia w sprawie tych objawień i nie nikt nie ma obowiązku wierzyć w ich prawdziwość. Czy więc na pewno jest "na miejscu" atakowanie przez tego księdza ludzi, którzy podchodzą do tematu z rezerwą? Czy nie zwodzi go …More
Z przykrością czytam ten tekst. Zastanawia mnie czy na pewno ks. Amorth, nawet będący tak wielkim autorytetem, ma prawo do takich słów? Kościół nie wydał jeszcze ostatecznego postanowienia w sprawie tych objawień i nie nikt nie ma obowiązku wierzyć w ich prawdziwość. Czy więc na pewno jest "na miejscu" atakowanie przez tego księdza ludzi, którzy podchodzą do tematu z rezerwą? Czy nie zwodzi go aby wiara we własną nieomylność oraz znajomość sytuacji? Przecież to on, jako egzorcysta powinien wiedzieć najlepiej jak bardzo trzeba być ostrożnym przy ocenie takich zjawisk. Tymczasem wydaje się narzucać swoją opinię jako niepodważalną i ostateczną. Objawienia się nie zakończyły, nie znamy ich wszystkich skutków. Owoce, owszem, są przekonujące, ale jeśli kiedyś wśród nich znajdzie się jakiś zły, to to nie będzie świadczyć najlepiej o całej sprawie. Czy ks. Amorth weźmie odpowiedzialność za skutki swoich słów, jeśli dzięki nim ludzie uwierzą w coś, co kiedyś może się okazać zupełnie czymś innym niż się wydaje? Przecież nawet papież nie jest nieomylny jeśli nie wypowiada się oficjalnie. A Jan Paweł II nigdy tego nie zrobił, nigdy też nie zrobił tego Benedykt XVI ani, jak dotąd, o ile mi wiadomo, Franciszek.
mkatana
Czy później zdarzały się jeszcze okazje do rozmów z Ojcem Świętym o Medziugorju?
- Tak, przypominam sobie nawet dokładną datę tej drugiej rozmowy, to było w dniu 1 sierpnia 1988 roku. Pewna komisja lekarska z Mediolanu, która badała widzące dzieci z Medziugorja, przebywała wówczas u Ojca Świętego w Castel Gandolfo. Jeden z lekarzy wspomniał o trudnościach, jakie komisja napotkała ze strony …
More
Czy później zdarzały się jeszcze okazje do rozmów z Ojcem Świętym o Medziugorju?

- Tak, przypominam sobie nawet dokładną datę tej drugiej rozmowy, to było w dniu 1 sierpnia 1988 roku. Pewna komisja lekarska z Mediolanu, która badała widzące dzieci z Medziugorja, przebywała wówczas u Ojca Świętego w Castel Gandolfo. Jeden z lekarzy wspomniał o trudnościach, jakie komisja napotkała ze strony biskupa Mostaru. Papież odniósł się do tego słowami: "Skoro jest biskupem tego regionu, musicie go słuchać" - następnie poważnym tonem dodał: "Jednak na Bożym Sądzie będzie musiał zdać sprawę z tego, czy postępował słusznie." Przez dłuższą chwilę Ojciec Święty pozostawał w zamyśleniu, po czym powiedział: "Dzisiejszy świat zatraca zrozumienie dla rzeczy nadprzyrodzonych, to znaczy dla Boga. Wielu jednak właśnie w Medziugorju ponownie znajduje to zrozumienie poprzez modlitwę, post i sakramenty."
Uważam, że było to najpiękniejsze i jasno wyrażone świadectwo dla objawień w Medziugorju. Zrobiło na mnie tym większe wrażenie, że wcześniej komisja lekarska badająca widzące dzieci orzekła: Nie stwierdzono objawów nadprzyrodzonych. Ojciec Święty jednak od dawna doszedł do przekonania, iż wydarzenia w Medziugorju należą do zjawisk nadprzyrodzonych; słyszał przecież relacje wielu innych ludzi o Medziugorju, co pozwalało mu też stwierdzić, że w tym miejscu odczuwa się obecność Boga.

Biskup Pavel Hnilica.
Medjugorie.Gebetsktion, 1/2005. str 4 -11
mkatana
MEDZIUGORJE W SPOJRZENIU
OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

- Ekscelencjo! Przez dłuższy czas przebywał ksiądz biskup blisko Papieża, Jana Pawła II. Zdarzały się wówczas chwile bardzo osobistych rozmów, czy pojawiał się w nich również temat wydarzeń w Medziugorju?
- W roku 1984 złożyłem Ojcu Świętemu wizytę w Castel Gandolfo. Opowiedziałem wówczas o poświęceniu Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, …
More
MEDZIUGORJE W SPOJRZENIU
OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

- Ekscelencjo! Przez dłuższy czas przebywał ksiądz biskup blisko Papieża, Jana Pawła II. Zdarzały się wówczas chwile bardzo osobistych rozmów, czy pojawiał się w nich również temat wydarzeń w Medziugorju?

- W roku 1984 złożyłem Ojcu Świętemu wizytę w Castel Gandolfo. Opowiedziałem wówczas o poświęceniu Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, którego nieoczekiwanie udało mi się dokonać na Kremlu, w katedrze Wniebowzięcia Maryi Panny - zgodnie z życzeniem wyrażonym przez Matkę Bożą w Fatimie. Moja relacja o tym wzruszyła Ojca Świętego, powiedział: "Matka Boża zaprowadziła Cię tam trzymając za rękę ." Odpowiedziałem: "Nie, Ojcze Święty, Ona uniosła mnie tam na rękach."
Następnie Ojciec Święty zapytał, co sądzę o wydarzeniach w Medziugorju, czy tam już byłem. Powiedziałem: "Nie. Watykan mi tego wprawdzie nie zakazał, ale odradzał.." Wówczas Papież spojrzał na mnie i rzekł: "Udaj się tam in cognito, podobnie jak przebywałeś w Moskwie. Kto mógłby Ci takiej podróży zakazać?"
W ten sposób Ojciec Święty znalazł pewne rozwiązanie, unikając udzielenia oficjalnego pozwolenia na podróż do Medziugorja. Następnie udał się do swego gabinetu, skąd po chwili wrócił z książką René Laurentina o Medziugorju. Przeczytał mi kilka fragmentów, podkreślając, że orędzia z Medziugorja pozostają w pewnym związku z orędziami z Fatimy: "Spójrz, Medziugorje jest jakby przedłużeniem orędzi fatimskich."
Następstwem tej rozmowy były trzy, a może nawet cztery moje podróże in cognito do Medziugorja, po czym ówczesny biskup Mostaru Pavao Żanić skierował do mnie list, w którym w trybie natychmiastowym zakazał mi dalszego przybywania do Medziugorja, grożąc, iż w przeciwnym razie zawiadomi Papieża. Prawdopodobnie ktoś uznał za pożądane o moim pobycie w Medziugorju biskupa zawiadomić, ja jednak nie musiałem się Papieża w tej sprawie obawiać.

Biskup: Pavel Hnilica - przyjaciel bł. Jana Pawła II
2 more comments from mkatana
mkatana
“W Starym Testamencie, Bóg wysłał proroków,
aby ostrzec przed zdradą narodu żydowskiego.
Teraz, po to by ostrzec przed zdradą ludu
chrześcijańskiego, również kapłanów,
Bóg zsyła nam Jego Matkę! To już trzydzieści lat!
Czy to możliwe, że ludzie nadal nie słyszą?
A co do tych, którzy uważają siebie za inteligentnych
mówiąc, że poczekają na zatwierdzenie przez Kościół?
Są głupcami! ” – …
More
“W Starym Testamencie, Bóg wysłał proroków,
aby ostrzec przed zdradą narodu żydowskiego.
Teraz, po to by ostrzec przed zdradą ludu
chrześcijańskiego, również kapłanów,
Bóg zsyła nam Jego Matkę! To już trzydzieści lat!
Czy to możliwe, że ludzie nadal nie słyszą?
A co do tych, którzy uważają siebie za inteligentnych
mówiąc, że poczekają na zatwierdzenie przez Kościół?
Są głupcami! ” – powiedział o. Gabriel Amorth.
mkatana
W swoim czasie o. Amorth poznał Medziugorje.
On nazwał to miejsce “wielką fortecą przeciw szatanowi.”

We wrześniu 2011 r. wypowiadał się dla Radia Maryja,
o orędziu Najświętszej Maryi Panny, z 25 sierpnia 2011 roku, kiedy to powiedziała:
“Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście się modlili i pościli w moich intencjach, bowiem szatan chce zniszczyć mój plan. Zaczęłam tu od tej parafii i wezwałam …
More
W swoim czasie o. Amorth poznał Medziugorje.
On nazwał to miejsce “wielką fortecą przeciw szatanowi.”

We wrześniu 2011 r. wypowiadał się dla Radia Maryja,
o orędziu Najświętszej Maryi Panny, z 25 sierpnia 2011 roku, kiedy to powiedziała:
“Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście się modlili i pościli w moich intencjach, bowiem szatan chce zniszczyć mój plan. Zaczęłam tu od tej parafii i wezwałam cały świat. Wielu odpowiedziało, ale jest wielu [ludzi], którzy nie chcą ani usłyszeć ani przyjąć mojego wezwania.
Dlatego wy, którzy powiedzieliście TAK bądźcie silni i zdecydowani.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. “
“Jak gorzkie, jak gorzkie było ostatnie orędzie Matki Bożej z Medziugorja w dniu 25 sierpnia. Wielu z nich odpowiedziało, ale istnieje ogromna liczba tych, którzy nie chcą słuchać lub przyjąć Jej wezwania” o. Gabriele Amorth pierwszy skomentował.

“Popatrz teraz, to jest bardzo frustrujące, ta równowaga. Ponad trzydzieści lat! Ponad trzydzieści lat! Teraz, jeśli to poganie, nie słuchają słów Matki Bożej, to mogę zrozumieć. Ale jeśli jesteś chrześcijaninem, to jest
niewybaczalne! Bądź chrześcijaninem!!!