Pápež zasvätením Ruska a Ukrajiny svoju časť splnil – teraz je rad na nás.
PS : Dúfam aj ja,že to bolo platné zasvätenie Ruska na 100%,ale neviem no či je to pravda to uvidíme v budúcnosti,ale ako Panna Mária hovorila raz to bude určite.More
Pápež zasvätením Ruska a Ukrajiny svoju časť splnil – teraz je rad na nás.

PS : Dúfam aj ja,že to bolo platné zasvätenie Ruska na 100%,ale neviem no či je to pravda to uvidíme v budúcnosti,ale ako Panna Mária hovorila raz to bude určite.
christianitas.sk

Pápež zasvätením Ruska a Ukrajiny svoju časť splnil – teraz je rad na nás - Christianitas

Matej Gavlák 31. marca 2022 Spoločnosť ! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS ! Váš príspevok je životne dôležitý …
ľubica
ľubica
na to,aby to bolo platné, musel by byt pápežom, čo nie je.... takže cirkus humberto, no v rovnakom čase zasväcoval aj pp. Benedikt XVI., a jeho zasvätenie má dopad.....Francis je len rímsky biskup, titulu ´vikár Kristov´ sa vzdal, VEREJNE, kto má uši a oči, ten to vie dávno:
Viganov list Františkovi: Sám si to povedal
Metod
Rusko už bolo zasvätené dávnejšie, ale nie heretikom!
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Rusko nikdy nebolo práve zasvätené tak ako Panna Mária žiadala v minulosti.