Clicks181

Sviatok mena Panny Márie bol zavedený pápežom Inocentom XI. v r. 1683 ako prejav vďačnosti P. Márii za víťazstvo Jána Sobieského nad Turkami pri Viedni

Spomienka mena Panny Márie: Tento sviatok bol zavedený pápežom Inocentom XI. v r. 1683 ako prejav vďačnosti P. Márii za víťazstvo Jána Sobieského nad Turkami pri Viedni Tak ako zvykneme sláviť svoje …More
Spomienka mena Panny Márie: Tento sviatok bol zavedený pápežom Inocentom XI. v r. 1683 ako prejav vďačnosti P. Márii za víťazstvo Jána Sobieského nad Turkami pri Viedni

Tak ako zvykneme sláviť svoje meniny, slávime aj meniny Panny Márie. Meno Mária pochádza z hebrejského slova Mirjam alebo egyptského Meri-jam.

Význam je diskutabilný, v súčasnosti toto meno prekladáme ako „Bohumilá“ alebo „Bohom milovaná“. Po prvýkrát sa meno Mária vyskytuje v Biblii, keď sa spomína Mojžišova sestra, ktorá nosila toto meno (Ex 15 a nasl.). V evanjeliách sa vyskytuje pomerne často – nosila ho Mária Magdaléna, Mária Kleopasova, Mária z Betánie atď. Aj v dejinách po narodení Krista patrí toto meno medzi najpopulárnejšie. Nosí ho mnoho žien, ale aj mnoho ľudských diel – napr. obrazov.

Sviatok Mena Panny Márie sa slávil už oddávna v niektorých diecézach, napr. v Ríme alebo v Španielsku. Rozšírenie na celú Cirkev sa udialo v 17. storočí, keď kresťanskú Európu ohrozovali divokí Turci. Dva mesiace obliehali Viedeň. Rozhodujúca bitka sa odohrala 12. septembra 1683 pri Viedni. Poľský kráľ Ján III. Sobieski prišiel na pomoc. Predtým však zašiel do Čenstochovej, kde sa dlho modlil pred milostivým obrazom Panny Márie. Potom tiahol s tridsaťtisíc vojakmi až ku Viedni.

Cestou sa k nemu pripojil lotrinský vojvodca Karol V. Leopold s ďalšími tridsiatimi tisícami, Maximilián Emanuel z Bavorska a ďalší, spolu okolo 65 000 vojakov. 12. septembra ráno sa kresťanskí vojaci zúčastnili na sv. omši a potom s dôverou vyrazili do boja. Turkov na hlavu porazili. Celý turecký tábor padol do rúk kresťanov, turecký veliteľ Kara Mustafa so svojimi bojovníkmi utekali preč a Ján III.

Sobieski s veľkou slávou a vďačným srdcom vstúpil do viedenského chrámu sv. Štefana, aby poďakoval za skvelé víťazstvo. Odvtedy začala upadať moc Turkov v Európe. Všetci boli presvedčení, že za túto veľkú udalosť môžu ďakovať najmä Panne Márii. Pápež Inocent XI. z vďačnosti už nasledujúceho roku (1684) ustanovil sviatok Mena Panny Márie pre celú Cirkev. Pôvodne sa slávil v nedeľu v oktáve sviatku Narodenia Panny Márie, ale pápež sv. Pius X. ho ustanovil na deň 12. september. Po Druhom vatikánskom koncile sa slávi už len ako ľubovoľná spomienka.

alianciazanedelu.sk/archiv/4331
ľubica likes this.
Historik F. Vnuk: “Nejestvuje nijaké medzinárodné právo na potraty!" Päťdesiat-tisícový zástup v Bratislave prehovoril a prieskum verejnej mienky potvrdil, že väčšina nášho národa je za život
Vlastusa likes this.
ekans
ekans
Kapucínsky mních Marek z Aviána napísal vo svojej modlitbe krátko pred bitkou pri Viedni 12. septembra 1683 o moslimoch toto:

"Dovolíš, aby (Tvoja drahocenná krv) bola nohami týchto PSOV pošliapaná? Môže to byť, že dovolíš, aby drahocenná perla viery, ktorú si s takým zápalom vyhľadával a s tak mnohým utrpením zachraňoval, bola hodená SVINIAM týmto, by nimi pošliapaná bola? Nezabudni, ó Pane, …More
Kapucínsky mních Marek z Aviána napísal vo svojej modlitbe krátko pred bitkou pri Viedni 12. septembra 1683 o moslimoch toto:

"Dovolíš, aby (Tvoja drahocenná krv) bola nohami týchto PSOV pošliapaná? Môže to byť, že dovolíš, aby drahocenná perla viery, ktorú si s takým zápalom vyhľadával a s tak mnohým utrpením zachraňoval, bola hodená SVINIAM týmto, by nimi pošliapaná bola? Nezabudni, ó Pane, že ak dovolíš týmto nevercom, aby nad nami zvíťazili, budú sa Tvojmu svätému Menu rúhať a Tvojej moci vysmievať, tisíckrát volajúc: "Kde je ich Boh, Boh, ktorý bezmocný bol zachrániť ich z našich rúk?" Nenechaj, ó Pane, aby sa Ti zazlievalo, že si zúrivosti VLKOV podľahol, práve keď sme Ťa v našej biede a mukách vzývali. Veľký Bože bitiek, príď nám na pomoc! Ak budeš našej veci strániť, armády nevercov nám nemôžu ublížiť."

Poľský kráľ Ján III. Sobieski nechal na zástavy vyšiť obrazy Panny Márie a keď jeho vojsko udrelo, turci sa rozutekali do veľkej diaľky, nechávajúc všetok svoj proviant na mieste. Z tohto dôvodu dnes máme sviatok mena Panny Márie.

Dnes by bolo treba spraviť druhú bitku pri Viedni: oslobodiť Viedeň od moslimských prisťahovalcov a liberálneho režimu, umužňujúceho im voľné pole pôsobnosti.
ekans
to je katolická nauka
Bratia a sestry likes this.