Clicks by countries

 1. 9

  Lebanon
 2. 6

  Iraq
 3. 3

  Italy
 4. 2

  Syria
 5. 2

  Austria
 6. 1

  Canada
 7. 1

  Australia
 8. 1

  United States
 9. 1

  Norway
 10. 1

  Algeria
 11. 1

  Egypt