Clicks18
vi.news

Vatican Biến Chúa thành Nguy Cơ Sức khỏe - Viganò

Đối với Đức Tổng Giám mục Viganò, Hội nghị Y tế sắp tới của Vatican là một xác nhận thêm rằng "hệ thống cấp bậc hiện tại" và "các thành viên La Mã cao nhất" đã rời khỏi chính thống Công giáo.

Trong một tuyên bố ngày 20 tháng 4, Viganò liệt kê các sự kiện gây tranh cãi khác như cuộc họp của Hội đồng về Chủ nghĩa Tư bản Hòa nhập, Hiệp ước toàn cầu về giáo dục và Astana Pantheon liên tôn giáo 2020.

Francis đã “cố tình từ bỏ sứ mệnh siêu nhiên của Giáo hội” và tự biến mình thành “đầy tớ của Trật tự Thế giới Mới”, Viganò phân tích.

Ông thấy trước sự biến đổi của Giáo hội thành một "hiệp hội từ thiện" nô dịch cho các thế lực mạnh. Giáo hội đích thực của ông ta hiện đang bị suy giảm bởi chính những mục sư của mình và “bị phản bội bởi kẻ chiếm giữ Ngôi vị cao nhất”.

Về hình ảnh được sử dụng bởi Hội nghị Y tế cho thấy hai bàn tay trong bức bích họa Tạo ra Adam của Michelangelo, cả hai đều được bao phủ bởi găng tay phẫu thuật, Viganó thấy rằng điều này nhắc lại các quy định của "phụng vụ sức khỏe" mới và ngụ ý rằng chính Chúa có thể truyền bá vi-rút.

#newsRlxceswbiu