Kallistratos
Ohledně toho hore a dole. Já nevím, nebylo by lepší jít se projít do lesíčka k rybníku, podívat se do ZOO, koupit si vanilkovou zmrzlinu a pohladit po hlavě dítko a nebo vzít blízkého za ruku? Tohle jsou přece úplně zbytečné zmatečnosti. Chapadla slov a vět která k ničemu neslouží. Matou. Vidíš kostel? Koná se tam mše svatá? Běž a jdi. Tečka. Měj radost a pokoj v srdci. Usměj se na přátelé a …More
Ohledně toho hore a dole. Já nevím, nebylo by lepší jít se projít do lesíčka k rybníku, podívat se do ZOO, koupit si vanilkovou zmrzlinu a pohladit po hlavě dítko a nebo vzít blízkého za ruku? Tohle jsou přece úplně zbytečné zmatečnosti. Chapadla slov a vět která k ničemu neslouží. Matou. Vidíš kostel? Koná se tam mše svatá? Běž a jdi. Tečka. Měj radost a pokoj v srdci. Usměj se na přátelé a promluv s nimi hezké slovo. A nebo chceš rozumět integrálům a přitom ovládáš jen násobení? Nemáš dešifrovací tabulku a tak se moříš dlouho nad změtí slov? Je to pravé nebo nepravé, jak to spolu souvisí, neprotiřečí si to, je ten papež OK a nebo ne? Je pravé nebo nepravé proroctví o něm a je vůbec o něm a je to pravé proroctví a co to druhé, třetí, čtvrté.... K ničemu. Chaos. Ber to prosím obecně, nechci tím nijak urážet, spíše napomoci k tomu, že některé věci řešit je naprosto jalové. Ale k tomu si musí každý dorůst sám.
------------------------------------------------
zaba
před 2 hodinami

OVCE MUSÍ POZNAT HLAS SVÉHO PASTÝŘE

Měl jsem hned podezření, že poselství nejsou ve stejném duchu a stylu jako poselství Marie Božího Milosrdenství z Irska. Dík za tento odkaz. Luz Mariu opouštím. Dva papežové nemohou být. Kdyby alespoň František působil ve stylu Benedikta, tak by se třeba o tom dalo uvažovat, že jde nakonec jen o stálou viditelnou jednotu, která se realizuje, skrze jeden papežský úřad. Jenomže po 6 letech Bergogliova působení se ukázalo, že jeho styl vlády vůbec nenavazuje na Benedikta, jako třeba Benedikt navazoval na JPII. To co Maria Luz píše o potížích papeže by spíše mohlo platit na Benedikta, ale ono se ukázalo, že Benedikt musel ustoupit, aby mohlo dojít k závěrečnému útoku na pravou Kristovu církev skrze jim (zednářům) povolného Františka. Modleme se v tomto čase aby nás Pán držel ve svém učení, které se nemohlo změnit ohledně víry a mravů a aby nám ukazoval, kde momentálně ďábel rozesévá svůj jed rozkladu.