Leka Vaňová
dobrý argument, ešte mať taký prístroj....
Trepifajksl