Clicks1.1K
Anton Čulen

Posolstvo Trevignano Romano 29. mája 2021: Dopriali vám ochutnať ovocie zatratenia, a chceli by vás presvedčiť, že toto je jediná vaša spása

Posolstvo Trevignano Romano 29. mája 2021: Dopriali vám ochutnať ovocie zatratenia, a chceli by vás presvedčiť, že toto je jediná vaša spása.

Drahé deti, ďakujem vám, že ste počúvali moje volanie vo vašom srdci. Milované deti, prijali ste poznanie ako svoju spásu, ale len máloktorí uverili v jediný pravý liek, ktorým je Boh a viera.
Dopriali vám ochutnať ovocie zatratenia, a chceli by vás presvedčiť, že toto je jediná vaša spása. Rovnako ako sa stalo aj v minulosti, aj vy ste upadli do pokušenia a pekelnej pasce.

Pamätajte, moje drahé na deti: Je to kríž, v ktorom je spása. Deti, modlite sa za Cirkev, kde sa Božie slovo uzatvorilo kvôli mojim milovaným deťom, ktoré s aroganciou a hrdosťou neveria na zjavenia a mojím radám, ale veria v jediného „boha“, v samého seba a nespoznávajú moju prítomnosť.

Moje milované deti, modlite sa, lebo zem sa čoskoro vzbúri. Deti, dnes vás z neba sledujú anjeli. Žiaľ, teraz už panuje zmätok medzi politikmi a medzi vami, bratia. Iba Modlitba vás môže oslobodiť z týchto reťazí.

Teraz vás nechávam so svojím materinským požehnaním v mene Otca, i Syna i Ducha Svätého. Amen.

alianciazanedelu.sk/archiv/9095