apredsasatoci
Aj tu vidíme o čom v skutočnosti opus dei je. 🤮
ľubica