Coburg
21.3K
Rudolf Staruch
Boh si nájde nový ľud a nový národ, ktorý Ho bude nasledovať, počúvať a klanať sa mu. Osvietená a pyšná Amerika a Európa vytrvalo zapiera, kresťanstvo a všetko s nim spojené, bez ktorého by teraz neexistovala.

Evanjelium podľa Matúša 8
Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve, a synovia kráľovstva budú vyhodení von do …More
Boh si nájde nový ľud a nový národ, ktorý Ho bude nasledovať, počúvať a klanať sa mu. Osvietená a pyšná Amerika a Európa vytrvalo zapiera, kresťanstvo a všetko s nim spojené, bez ktorého by teraz neexistovala.

Evanjelium podľa Matúša 8
Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve, a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.“
Ako boli Židia varovaní tak to isté varovanieplatí aj pre nás.
17 On sa na nich zahľadel a povedal: Čo to teda znamená, keď je napísané: Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa uholným kameňom? 18 Každý, kto padne na ten kameň, doláme sa a na koho ten kameň padne, toho rozmliaždi. 19 Zákonníci a veľkňazi sa usilovali už v tú hodinu dostať ho do svojich rúk, ibaže sa báli ľudu. Uvedomili si totiž, že toto podobenstvo povedal o nich.
TerezaK
😲 🙏