Clicks776
Libor Halik
4

S Mariinou pomocí viry hynou, ač je dali do testovacích sad, aby nás nakazili

Zejména v ČR. Bůh vyslýchá modlitby a proklínání koronavirů ve jménu J. Krista a na přímluvu PMarie. K pochopení kontextu sledujte: gloria.tv a gloria.tv První tři případy koronaviru v Česku byly odhaleny 1. března. Díky zlepšování situace v posledních týdnech vláda postupně ruší restriktivní omezení, která zavedla v březnu. www.ceskenoviny.cz Prorože globalističtí fanatici disponující penězi a mocí celého světa naplánovali genocidní usmrcování lidí a zotročení národů za pomoci koronaviru a karanténních mimořádných pravomocí vlád. (Viz: gloria.tv a gloria.tv ) Tuto zbraň jim lze vyrvat z rukou jen tím, že koronarir ani jiné podobné usmrcovadla nebudou účinně fungovat, čož dokáže zařídit jedině moc Kristova na přímluvy Panny Marie. Proto gloria.tv a gloria.tv
Satanistů plán je přitom strašlivý: při výrobě se tyto viry dostávaly do testovacích sad. Zákeřnost spočívala v tomu, že ne všechny testy byly kontaminovány, což vedlo k tomu, že nebylo možné na první pohled ihned odhalit, že je něco špatně. Kdyby totiž všechny testy byly kontaminovány, na chybu by se přišlo okamžitě, protože každý otestovaný člověk by byl pozitivní. Více na: aeronet.cz/…/americke-testov… a Čínské testy tedy podle všeho i nadále mohou být kontaminované, a jistě si dovedete představit, co to bude znamenat, když pomocí 11 milionů testovacích sad otestují po 12.5.2020 během následujících 10 dnů (dle www.rt.com/…/488416-wuhan-ma… ) 11 milionů čínských obyvatel města Wuhan.

(Stěrové testy PCR, českým Prymulou preferované, na Covid-19 prováděné na studentech střední školy ve Wuhanu.)
To výsledně skóre bude opravdu děsivé, kolik pozitivních testů se jako najednou vynoří. A pokud se ptáte, k čemu je toto testování dobré, tak odpověď je absurdně snadná: Hledá se zdůvodnění a ospravedlnění pro povinné a plošné očkování obyvatelstva spolu se zavedením povinného sledování a povinného nošení sledovacích zařízení osob v souvislosti s karanténami a nákazou. Otestování 11-milionového Wuhanu je zkušební test proveditelnosti před spuštěním testování celých států a národů v Evropě a v USA na podzim 2020 !

Po provedení plošného testování bude nařízeno plošné očkování. Část lidí se nebude chtít nechat očkovat. A v tom okamžiku se toto stane argumentem a důvodem pro označkování, resp. očipování všech lidí. Bude se argumentovat přitom lidskými právy, že nikdo nemá právo povinně nutit očkovat lidi proti jejich vůli, ale na straně druhé se musí zajistit sledování a kontrola lidí a jejich pohybu kvůli nakažlivosti, což umožní sledovací zařízení. Nepůjde hned o podkožní čipy, i když v Izraeli minulý pátek už takový návrh zazněl [3] od Benjamina Netayahua. V počátku půjde o aplikace v mobilních telefonech a ve druhé fázi o náramky, které používá vězeňská služba pro lidi v domácím vězení.
Tento model už zvažovala [4] nová slovenská vláda Igora Matoviče, kdy slovenští občané po návratu z ciziny by už nemuseli nastupovat do státního internačního zařízení na karanténu, ale dostali by na ruku nebo na nohu vězeňský náramek, který udává svoji polohu a tím pádem polohu odsouzeného, v tomto případě občana v karanténě. Toto sledování umožní omezit pohyb neočkovaných lidí ve společnosti. Jenže, toto sledování se bude týkat i těch, kteří budou očkovaní. Slovensko ale nemá dostatečný počet těchto náramků, a tak se prý domácí karanténa na Slovensku bude kontrolovat jinak, a to pomocí fotografií z mobilu [5], kdy fotografie bude obsahovat GPS údaj a čas pořízení fotografie. To, že existují aplikace na fejkování GPS polohy chytrého telefonu, to je další problém, který tomuto sledování dává další úsměvný rozměr.
Globalistické judo, kterým dojde k ukotvení sledování celých populací kvůli tomu, že ne všichni budou očkovaní
Když totiž očkovaní lidé budou chtít někam cestovat, nebo někam vstoupit, budou muset mít identifikaci, že jsou očkovaní. A to bude zase nějaký certifikát, který bude v první fázi elektronicky v mobilu, ale mobil lze někomu půjčit, neočkované osobě, nebo zapomenout doma atd. To znamená, že bude opět vyvíjena snaha a tlak na náramky, které nejdou snadno sundat, a opět se tím pádem dostáváme k vězeňským náramkům, které nikdo nebude chtít nosit, pokud vůbec budou k dispozici, takže to povede k podkožním mikročipům.
Důvod bude oficiálně epidemiologický a na vině budou lidé, tedy část populace, která se nechce nechat očkovat. A protože v takovém případě nelze určit na první pohled, kdo je a kdo není očkovaný při vstupu lidí do vozu MHD, nebo při vstupu do obchodu, do kina, do školy, tak z celé logiky prostě vyplyne, že je nutné všechny lidi očipovat, aby bylo jasné, kdo je očkovaný, a kdo není. Nemůžeme lidi nutit se očkovat, řeknou globalisté, ale v tom případě musíme zajistit trvalé, permanentní a průkazné označení očkovaných osob a osob neočkovaných. Ano, znamení šelmy.

Sběr stěrových vzorků od lidí přímo na ulici ve Wuhanu.
Čip totiž tuto informaci ponese nejen k účelu informace očkování, ale bude i průkazem totožnosti a rovněž i platebním identifikátor pro realizaci plateb. Paradoxně daleko větší problém by nastal pro globalisty ve chvíli, kdy všichni lidé v populaci, bez výjimky, by chtěli očkování, a chtěli by ho povinně. V takovém případě by globalisté nemohli argumentovat potřebou čipování pro rozlišování očkovaných a neočkovaných lidí ve společnosti. To jsou paradoxy, že? Jenže, oni vědí, že to se nikdy nestane, protože lidé se očkování děsí, a mají k tomu dobré důvody s ohledem na děsivé látky, ze kterých jsou vakcíny vyrobeny, to by bylo na jinou diskusi.
Vždycky tak bude existovat velká skupina lidí v populaci, která nebude chtít očkování. Proto plošné testování ve Wuhanu je počátkem projektu na konečné očipování obyvatelstva a rozlišení očkovaných a neočkovaných osob, což umožní vytvořit mamutí globální sledovací systém celé populace planety, o které se Orwellovi ani nesnilo. Mistrovské dílo Domu Sion tak není o tom, že prosadí to, co chtějí a vy nechcete, ale že prosadí to, co chtějí pomocí toho, čím podmíní ústupek z toho, co nechtějí lidé odmítající očkování. Čím více lidé budou odporovat očkování, tím snadněji prosadí čipování lidí na jejich sledování. To je neuvěřitelně zvrácené, že? Vítejte v nosaté realitě vyšších procesů řízení globalizace. Viz aeronet.cz/…/cina-vyslysela-…
Jenže k plnému uskutečnění tohoto plánu nedojde, ale proběhne 3. světová válka dle řady proroctví i dle proroctví Josifa Vatopedského. V ní se dle něj elity vzájemně vyvraždí, a tak JEŠTĚ NEnastoupí světovláda Antikrista s čipováním. Ale bude trvat po válce mír 30 až 40 let, kdy se obnoví křesťanská církev, která je dnes v troskách a v rukou vedoucích Jidášů. Bude to období ve Fatimě předpovězeného vítězství srdce Mariina. U nás, kde se v Praze buduje mariánský koronavirový sloup, dojde k vítězství jejího srdce nejspíš ještě dříve - vyhneme se tím 3. světové válce a občanské válce na území České republiky a k také se vyhneme tomuto čipování.
Modlit se za odvrácení tohoto nebezpečí a proklínat koronavir jménem Ježíšovým s pomocí PMarie však musíme.
mavigerdan
30~40 let velkého návratu k Hospodinu Bohu
a dobrého krále bude Církev mít po WW3.
To je předání mnohých Sv. otců, ale je pravda, že někteří (menšina) připouští možnost, že by mezi dneškem a příchodem Antikrista mohlo být jen strašlivé pomalé zahušťování tmy, pokud by se nenašlo 10 věrných jako v Sodomě.
Proto musíme doufat, že jaderná WW3 bude, protože nyní již jen ona může
s miliardami obětí …More
30~40 let velkého návratu k Hospodinu Bohu
a dobrého krále bude Církev mít po WW3.
To je předání mnohých Sv. otců, ale je pravda, že někteří (menšina) připouští možnost, že by mezi dneškem a příchodem Antikrista mohlo být jen strašlivé pomalé zahušťování tmy, pokud by se nenašlo 10 věrných jako v Sodomě.
Proto musíme doufat, že jaderná WW3 bude, protože nyní již jen ona může
s miliardami obětí přinést současně i velké pokání a Joelův podzimní déšť.
Dej to Pane!
Libor Halik
Je předpovězeno, že zanikne skrze rakety národ USA, že shoří jako Sodoma, protože se velmi posodomštil. Pro @mavigerdan
PetraB
30 až 40 let vůbec nemáme. Mar. sloup ještě nestojí. Zachrání nás, KDYŽ JE NÁROD BEZBOŽNÝ!??? To jako Pán bude dál se dívat na zrůdnosti, které se tu dějí??! Balamutíte lidi, otče Halíku. BEZ OBRÁCENÍ NELZE DOUFAT V ŽÁDNÉ ZLEPŠENÍ! Boží trest příjde, také na ČR, za potraty.
Libor Halik