Otec Mario Luigi Ciappi, pápežský teológ pápeža Pia XII.: „V treťom tajomstve [Fatimy] sa okrem ci, iných vecí predpovedá, že veľké odpadnutie v Cirkvi sa začne zhora.“
„Kardinál“ Silvio Oddi: „...tretie tajomstvo [Fatimy]... nie je o údajnom obrátení Ruska... ale týka sa ‘revolúcie’ v Katolíckej Cirkvi.“
Toto je najdôležitejší článok o Fatime v slovenčine, aký existuje. Preberá mnoho vecí – …More
Otec Mario Luigi Ciappi, pápežský teológ pápeža Pia XII.: „V treťom tajomstve [Fatimy] sa okrem ci, iných vecí predpovedá, že veľké odpadnutie v Cirkvi sa začne zhora.“
„Kardinál“ Silvio Oddi: „...tretie tajomstvo [Fatimy]... nie je o údajnom obrátení Ruska... ale týka sa ‘revolúcie’ v Katolíckej Cirkvi.“
Toto je najdôležitejší článok o Fatime v slovenčine, aký existuje. Preberá mnoho vecí – videnie pekla, ktoré dostali deti z Fatimy (Lucia, František, Hyacinta) od Panny Márie; veľký slnečný zázrak z 13. októbra 1917, ktorého svedkami bolo 70 000 až 100 000 ľudí a ktorý bol apokalyptickým znamením; výpovede mnohých ľudí, ako sa tretie tajomstvo vzťahuje na veľké odpadnutie a veci, ktoré nasledovali II. vatikánskemu koncilu...
Strašný výkrik sa vydral z úst tisícov vydesených osôb, ako padli na kolená mysliac si, že nastal koniec sveta.
Apokalypsa 12:1 – „A na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom a pod jej nohami mesiac a na jej hlave koruna z dvanástich hviezd.“
...vysvetlenie, ako slobodomurársky denník, O Seculo, ohromujúco nevedomky potvrdil, že naša Pani z Fatimy bola „žena odetá slnkom“ z Apokalypsy 12:1 („znamenie neba“); vysvetlenie, čo je „veľký červený drak“...
Apokalypsa 12:3-4 – „A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi: a hľa, veľký červený drak; mal sedem hláv a desať rohov a na svojich hlavách sedem diadémov; a jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem.“
...čo povedala sestra Lucia otcovi Fuentesovi v r. 1957...
Otče, Najsvätejšia Panna mi nepovedala, že sme v posledných časoch sveta, ale dala mi tomu porozumieť z troch dôvodov.“
...mnohé výpovede o tom, že tretie fatimské tajomstvo malo byť zverejnené v r. 1960 (ale nikdy nebolo zverejnené) – výpovede od týchto ľudí:
Kanonik Galamba
Ján Haffer
Kardinál Cerejeira
Kanonik Barthas
Armstrongovci
Kardinál Ottaviani
Otec Joaquin Alonso, oficiálny archivár Fatimy
:
Biskup Venancio
Otec Fuentes
F. Stein
Otec Dias Coelho

A ako sa tretie tajomstvo Fatimy vzťahuje na zvolanie nového koncilu (II. vatikánskeho koncilu) 25. januára 1959 Jánom XXIII. a udalosti a veľké odpadnutie jemu nasledujúce (a mnohé ďalšie veci).
Unam Sanctam SK

Posolstvo Fatimy: nebeské apokalyptické znamenie a predpoveď odpadnutia od Cirkvi

Lucia, František (Francisco) a Hyacinta (Jacinta) z Fatimy Otec Mario Luigi Ciappi, pápežský teológ pápeža Pia XII.: „V treťom tajomstve [Fatimy] sa …
Unam Sanctam SK
Otče, Najsvätejšia Panna mi nepovedala, že sme v posledných časoch sveta, ale dala mi tomu porozumieť z troch dôvodov..." (viac v článku)

Kanonik Barthas: Píše: „‘Kedy nám bude vyjavená tretia zložka tajomstva?’ Už v r. 1946 mi na túto otázku Lucia a biskup z Leirie odpovedali jednotne, bez zaváhania a bez komentára: ‘V r. 1960.’ A keď som svoju opovážlivosť dotiahol až tak ďaleko, že som …More
Otče, Najsvätejšia Panna mi nepovedala, že sme v posledných časoch sveta, ale dala mi tomu porozumieť z troch dôvodov..." (viac v článku)

Kanonik Barthas: Píše: „‘Kedy nám bude vyjavená tretia zložka tajomstva?’ Už v r. 1946 mi na túto otázku Lucia a biskup z Leirie odpovedali jednotne, bez zaváhania a bez komentára: ‘V r. 1960.’ A keď som svoju opovážlivosť dotiahol až tak ďaleko, že som sa spýtal, prečo je potrebné čakať až dovtedy, jediná odpoveď, ktorú som od nich dostal, bola ‘Pretože si to praje Blahoslavená Mária.’“ (Barthas, Fatima, merveille du XXe siecle, s. 83, Fatima-editions (fatimské vydania), 1952)
Tretie tajomstvo nakoniec nebolo zverejnené (iba falošné tretie tajomstvo, ktoré bolo podvodom, ako je zrejmé z výpovedí tých, ktorí tretie tajomstvo aj naozaj čítali ("sestra Lucia" od r. 1960 bola falošnou dvojníčkou, ktorá schválila falošné tretie tajomstvo a poprela, že malo byť zverejnené v r. 1960 (okrem iného))), lebo heretici a odpadlíci na čele s Jánom XXIII. by sa týmto odhalili, ako tí, ktorí majú vykonať devastačný plán, pokus zničiť Katolícku Cirkev "zvnútra", prostredníctvom revolúcie II. vatikánskeho koncilu (a neskôr zneplatnenia sviatostí a nahradením katolíckej omše neplatnou "omšou" novus ordo.
Blahovec01
Tá katastrofálna, až katastrofická devastácia Kristovej cirkvi prebieha rýchlym tempom. Sám si všímam, že v RKC nastal radikálny odklon od Evanjelia Ježiša Krista.

Otázka ale zostáva tiež zásadná, že či sú sviatosti a omša vôbec platné ak kňazi pri omši vyslovia "v jednote s pápežom Františkom". Darmo potom hovoria niečo iné, učia niečo iné, keď sú v jednote s odpadlíkom na čele Cirkvi, ktorý …More
Tá katastrofálna, až katastrofická devastácia Kristovej cirkvi prebieha rýchlym tempom. Sám si všímam, že v RKC nastal radikálny odklon od Evanjelia Ježiša Krista.

Otázka ale zostáva tiež zásadná, že či sú sviatosti a omša vôbec platné ak kňazi pri omši vyslovia "v jednote s pápežom Františkom". Darmo potom hovoria niečo iné, učia niečo iné, keď sú v jednote s odpadlíkom na čele Cirkvi, ktorý vedie Cirkev do záhuby. Čítal som tiež, ale je to dosť zahmlené a nejasné, že sa pripravuje niečo zásadné v desivom meste Astane v "pápežom" Františkom. NWO.

Ja osobne som prestal chodiť na omše do kostola, a modlím sa doma ruženec pred krížom Spasiteľa a zažnem sviečku. Oddelil som sa od Babylonu Vatikánu a vždy v modlitbe vyslovím jednotu s Kristom, jeho Evanjeliom a v jednote s apoštolmi, ktorí šírili Evanjelium nášho pána Ježiša Krista.

Tiež ma napadá myšlienka, ako je možné, že celá RKC propaguje satanistické vakcíny z potratených detí a naviac meniace genóm človeka. To naozaj má všetkých kňazov a celú RKC má v moci Satan a ohlúpol tak všetkých že plnia vôľu nie Božiu, ale vôľu Satana a jeho globalistických služobníkov na Zemi? Dokonca chrámy sa stávajú agitátormi na tento Satanizmus.
Unam Sanctam SK
"Sám si všímam, že v RKC nastal radikálny odklon od Evanjelia Ježiša Krista."
Mýlite sa. Musíte sa zrieknuť tejto herézy. V Katolíckej Cirkvi nemôže nastať odklon od Evanjelia a RKC sa nemôže odkloniť od viery. Heretici nie sú členmi Katolíckej Cirkvi, a preto druhovatikánska sekta nepredstavuje Katolícku Cirkev. Viac o učení Cirkvi na túto tému tu: vatikankatolicky.com/preco-heretik-nemoze-byt-…More
"Sám si všímam, že v RKC nastal radikálny odklon od Evanjelia Ježiša Krista."
Mýlite sa. Musíte sa zrieknuť tejto herézy. V Katolíckej Cirkvi nemôže nastať odklon od Evanjelia a RKC sa nemôže odkloniť od viery. Heretici nie sú členmi Katolíckej Cirkvi, a preto druhovatikánska sekta nepredstavuje Katolícku Cirkev. Viac o učení Cirkvi na túto tému tu: vatikankatolicky.com/preco-heretik-nemoze-byt-papezom/
Musíte prijať všetky správne postoje a postupovať podľa toho, čo je napísané tu:
vatikankatolicky.com/katolicky-krst-kroky-ku-konvertovaniu/

Sviatosti sú vždy platné, ak platne vysvätený kňaz/biskup dodrží katolícku formu sviatosti (na základe toho sa tiež uvažuje, že má úmysel robiť, čo robí Cirkev (nesie to v sebe aj úmysel)). Avšak tieto obrady sú neplatné:

vatikankatolicky.com/katolicka-omsa-vs-novus-ordo/
vatikankatolicky.com/novy-obrad-vysviacky/
vatikankatolicky.com/novy-obrad-biskupskej-konsekracie/
vatikankatolicky.com/zmeny-obradov-sviatosti/

A ťažko hrešia tí, ktorí hovoria "v jednote s Františkom" (ale to je iná vec).

vatikankatolicky.com/kde-obdrzat-sviatosti/