Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks420
Stylita
142

Boží slovo na den 16.10. A.D. 2019

Pán řekl: „Běda vám, farizeové! Odvádíte desátky z máty, z routy a z každé zeleniny, ale nedbáte na spravedlnost a lásku k Bohu. Tohle jste měli dělat, a tamto nezanedbávat. Běda vám, farizeové! Máte rádi přední sedadla v synagogách a když vás lidé pozdravují na ulicích. Běda vám! Jste jako neznatelné hroby, a lidé, kteří přes ně chodí, to nevědí.“ Jeden ze znalců Zákona mu na to řekl: „Mistře, když takhle mluvíš, urážíš i nás!“ On odpověděl: „Běda i vám, znalcům Zákona! Uvalujete na lidi břemena, která sotva mohou unést, a sami se těchto břemen nedotknete ani jedním prstem.“
Lk 11,42-46
Ta Záhorská, ktorá hlasovala za rozdelenie imigrantov?
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
Bratia a sestry likes this.
Stala som sa tvojím nepriateľom, že ti Pravdu hovorím?
Kto sa nemá coho bat, nebojí sa konfrontácie.
Čert nespí!
Už iba treba zistiť, či sa proroctva naplnili, vieš?!
Theodorá-Máriá
One more comment from apredsasatoci
Vigano o tom vie, že je pápež?
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
Kallistratos likes this.
Paxus
No jako stylito, máme nového pápeža?
Stylita
Paxus
Nehanbi sa
Stylita
Proč bych se měl hanbit ty smíšku. Pravda, dohnalovci překvapili. Čekal bych, že vyhlásí za papeže svého gurua Antonína.
Paxus
Já zase myslel, že mají kapánek rozum. Takhle se sami zesměšnili.
Kallistratos likes this.
Paxus
A Vigano ani neví, že je pápež
Stylita
Tak mne napadlo, že papežů již bylo 266. "Patriarcha byzantský a katolický" je jen jeden.
Theodorá-Máriá likes this.
Člověk by to Habemus papam , Habemus papam považoval za totální amatérské fake news a nebo komedii najatých statistů v oblasti, kde je půda neoraná. Je to poněkud hořkokomické, protože je to zkušenost, žel reálná, od lidí co nemají nejmenší zkušenosti s komplexním životem a vegetují zřejmě v uzavřené bublině svých subjektivních představ, které podmiňují negativními atributy světa, činíce …More
Člověk by to Habemus papam , Habemus papam považoval za totální amatérské fake news a nebo komedii najatých statistů v oblasti, kde je půda neoraná. Je to poněkud hořkokomické, protože je to zkušenost, žel reálná, od lidí co nemají nejmenší zkušenosti s komplexním životem a vegetují zřejmě v uzavřené bublině svých subjektivních představ, které podmiňují negativními atributy světa, činíce z nich jakési reálné podhoubí své víry a svého rozhodnutí. Jistým způsobem podivíni a nebo psychicky zotročení lidé. Ale s ohledem na pestrost světa má tato skupina naprosto legitimní právo existovat. Jedna z mnoha sekt světa. Tahle to například dotáhla mnohem dál: cs.wikipedia.org/wiki/Palmarsk%C3%A1_… :)

Takže nechme na hlavě :), snaha Dohnalitů je jen se ZVIDITELNIT čímkoli, jinak zaniknou jako dým nad ohněm... Tací blouznivci našich hor :) Přeji jim, aby začali konečně něco dělat rukama a smysluplně žít ku prospěchu společnosti a živit se tak, aby to sociální a zdravotní mělo legitimní podklad. Doporučuji takovým koupit starší statek na venkově, nakoupit kozičky, ovce, slepičky a čuníka a hlásat co libo.... Když budou pracovití, vydělají si na ornáty a ve stodole mohou mít modlitebnu ... A mohou dle libosti vzývat Boha.... To jim přeji.... Ale psychická újma bude u takových zřejmě doživotní následkem indoktrinace. Je mi jich v zásadě líto. A jak se tady Theodorá- Máriá producíruje jako jejich stoupenkyně a živí se tu ještě další nicky, tak se nedomnívám, že je to příliš pravdivé. Z prostého důvodu - za ta léta v různých registracích nulové zkušenosti, nulové informace. Takže jediný cíl je ROZKOLNICTVÍ - narušování a zpochybňování ŘKCírkve či přímo útok na ni, to je hlavní cíl takových elementů. To je mé přesvědčení.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/28_03.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Člověče, ať jsi kdokoli, nemáš výmluvu, jestliže ze sebe děláš soudce! Tím totiž, že soudíš druhého, sám sebe odsuzuješ. A my víme, že Boží soud právem postihne ty, kdo takové věci dělají. Soudíš ty, kdo něco takového páchají, a myslíš si, že unikneš Božímu soudu, ačkoli …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/28_03.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Člověče, ať jsi kdokoli, nemáš výmluvu, jestliže ze sebe děláš soudce! Tím totiž, že soudíš druhého, sám sebe odsuzuješ. A my víme, že Boží soud právem postihne ty, kdo takové věci dělají. Soudíš ty, kdo něco takového páchají, a myslíš si, že unikneš Božímu soudu, ačkoli sám děláš totéž? Či pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, trpělivosti a shovívavosti? Copak nevíš, že tě Boží dobrota chce tak přivést k pokání? Ale ty si ve své zatvrzelosti a se svým nekajícím srdcem hromadíš tresty pro onen den hněvu, kdy se ukáže, jak spravedlivě soudí Bůh, který odplatí každému podle jeho skutků: věčným životem těm, kdo jsou v dobrém díle vytrvalí a usilují o to, aby došli slávy, cti a nesmrtelnosti; ale jeho prudký hněv dopadne na lidi sobecké a na ty, kdo jsou nevnímaví k pravdě, ale vnímaví ke špatnosti. Na každého člověka, který páchá zlo, přijde soužení a protivenství: nejdříve na žida, potom i na pohana. Ale každému, kdo koná dobro, se dostane slávy, cti a pokoje, nejdříve židovi, potom i pohanovi. Bůh totiž nehledí na to, co kdo je.
Rim 2,1-11

Žalm:
Pane, ty odplácíš každému podle jeho díla.

Jen v Bohu odpočívá má duše,
od něho je má spása.
Jen on je má skála a spása,
má tvrz, nic mnou nepohne.

Jen v Bohu odpočívej, má duše,
od něho pochází to, v co doufám.
Jen on je má skála a spása,
má tvrz, nepohnu se!

Lidé, doufejte v něho v každé době,
před ním vylejte své srdce,
Bůh je naše útočiště!
Zl 62

Evangelium:
Lk 11,42-46

Církevní kalendář:
sv. Hedvika (+1543)
Pocházela z Andechse v Bavorsku. Provdala se za Jindřicha I., který se pak r. 1201 stal slezským knížetem. Měla sedm dětí, prožila mnohé utrpení, zejména smrt nejdražších, kterou přijímala s odevzdaností do Boží vůle. Vedla asketický život, byla aktivní v dobročinnosti k chudým a nemocným. Zasloužila se o povznesení života víry ve Slezsku. Mezi chrámy a kláštery, na jejichž založení se podílela, je nejvýznamnější v Třebnici. Zde se stala cisterciačkou a byla i pohřbena.
K jejímu životu se hodí motto: "Žádný z nás nežije sám sobě ani neumírá sám sobě. Neboť žijeme-li, žijeme pro Pána, umíráme-li, umíráme pro Pána. Ať tedy žijeme nebo umíráme, patříme Pánu.." Řím 14, 7-8
více: catholica.cz

sv. Markéta Maria Alacoque (+1690)
Pocházela od Verosvres ve Francii. V dětství, při těžkém onemocnění, učinila slib, týkající se vstupu do kláštera. V srpnu 1671 oblékla v Paray-le-Monial hábit salesiánské kongregace sester Navštívení Panny Marie. V letech 1673 - 1675 jí Ježíš ukázal své Srdce, ovinuté trním a s křížem i jako výheň lásky, ve kterou ji ponořil a žádal ji o zavedení úcty ke svému Srdci v církvi. Tím došlo k ustanovení svátku Nejsvětějšího Srdce Ježíšova i k zavedení "devíti prvních pátků" s přísliby pro ty, kteří je budou podle pokynů zbožně prožívat.
více: catholica.cz