Clicks129
Peter(skala)

Podľa SIS ľavicoví extrémisti podporujú LGBTI

Výročná správa SIS za r.2018

www.sis.gov.sk/pre-vas/sprava-o-cinnosti.html

Predstavitelia ľavicovo-extrémistickej scény (LEX) v SR sa v roku 2018 sústredili predovšetkým na kritiku a diskreditáciu predstaviteľov slovenskej PEX scény, ochranu práv cudzincov a komunity lesieb, gejov, bisexuálov, transrodových a intersexuálnych osôb (LGBTI).
V rámci aktivít slovenských LEX sa objavili aj nové témy, napr. podpora kurdských vojenských aktivít v Sýrii, boj za rodovú rovnosť alebo ekologické aktivity proti ťaženiu a spaľovaniu hnedého uhlia.