Bos016
11

Polityka COVID jest powtórką polityki nazistów! – pisze żydowska autorka D.Bederman.

Niedawno publikowaliśmy List otwarty ocalonych z holocaustu teraz urodzona w Kanadzie żydowska autorka Diane Bederman potępiła politykę dotyczącą …
Bos016
„Potrzebujemy powtórki procesów norymberskich z Anthonym Faucim w loży więźniarskiej.
NIGDY NIE ZAPOMNIJ
Wygląda na to, że poprzednie procesy zostały zapomniane. A to jest antysemickie.”