Peter(skala)
6858

Podpišem.sk NESÚHLASTE S RATIFIKÁCIOU PROTOKOLU Č. 12

Vážená vláda Slovenskej republiky,
Európsky súd pre ľudské práva čelí najvážnejšej kauze vo svojej histórii a bezprecedentnému skompromitovaniu, keď vyšlo najavo, že 22 stálych sudcov z približne 100 sudcov malo väzby na rôzne organizácie priamo alebo nepriamo financované miliardárom a špekulantom na akciových trhoch Georgom Sörösom. Viacerí sudcovia sa v kauzách, v ktorých boli zainteresované tieto organizácie, nevylúčili z dôvodu zaujatosti. Dôvera v nezávislý a transparentný súd bola narušená ako nikdy v histórii.

PODPÍŠ

BRÁŇTE NAŠU SUVERENITU!

HROMADNÉ ZÁSADNÉ PRIPOMIENKY ALIANCIE ZA RODINU K LP/2021/420 NÁVRH NA RATIFIKÁCIU PROTOKOLU Č. 12 K DOHOVORU O OCHRANE ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLOBÔD (slov-lex.sk/LEGISLATIVNE-PROCESY/-/SK/DOKUMENTY/LP-2021-420)

Súdny aktivizmus najhrubšieho zrna sa ukázal napríklad v rozsudku Fedotova proti Rusku. Súd nehoráznym spôsobom tlačí krajiny s morálnou integritou v oblasti rodinných hodnôt k tomu, aby prijali zákony o homosexuálnych zväzkoch a odôvodňujú to ako inak nediskrimináciou. Nečudujme sa, že krajiny odmietajú rešpektovať množstvo podobných rozsudkov ESĽP. Žiadna z krajín sa prijatím Európskeho dohovoru o ľudských právach nezaviazala prijať registrované partnerstvá!

Nesúhlasíme, aby takýto súd dostal právo určovať, čo je diskriminácia podľa našich zákonov. Na to sú tu naše súdy a naša Ústava, ktorá stojí nad akýmikoľvek medzinárodnými zmluvami, či právom Európskej únie. Odsúdiť sa má nespravodlivá diskriminácia, ale nie každé rozlišovanie znamená nespravodlivú diskrimináciu.

Rodina musí mať výnimočné postavenie, lebo len medzi mužom a ženou sa rodia deti a najlepšie sa vychovávajú v trvalom manželstve otca a mamy.

Európske súdy začali proti výnimočnosti rodiny bojovať práve odvolávaním sa na tzv. nediskrimináciu, a pritom sa práve tým dopúšťajú nespravodlivej diskriminácie, keď za rovnocenné vyhlasujú to, čo rovnocenné nie je. Nie je rovnocenné rozhodnutie mať deti, aj rozhodnutie deti nemať.

Vážená vláda Slovenskej republiky,

Protokol č. 12 oproti Dohovoru prináša rozšírenie tzv. princípu „nediskriminácie“ na všetky práva priznané zákonom v našej krajine! Nesúhlasíme s ďalším odovzdávaním našej suverenity medzinárodným súdom!

Odmietame rozšírenie diskriminačných dôvodov na "akékoľvek", teda aj tie, ktoré nie sú definované v čl. 1, ods. 1. Protokolu č. 12, lebo to dáva súdu právny podklad na zaradenie nových a nových dôvodov, ktoré sú dnes neznáme. Diskrimináciou sa tak môže stať aj doposiaľ odôvodnené rozlišovanie medzi rôznymi situáciami osôb.

Nepotrebujeme, aby nám zajtra súd povedal, že je potrebné rozšíriť dôvody napríklad o tzv. genderovú identitu, či o to, aby sa homosexuálna propaganda mohla nanucovať našim deťom do škôl pod zámienkou boja proti diskriminácii. Nechceme, aby sme boli donútení všetky práva priznané manželom priznať akémukoľvek páru. Nemusí to byť dobré pre deti!

Nepotrebujeme, aby zajtra nejaký súd zrušil všetky naše zákonné výnimky dané cirkvám v antidiskriminačnom zákone, ktoré Protokol č. 12 nepozná. Cirkvám patrí sloboda v tom, či budú za kňazov svätiť iba mužov, či odmietnu vysvätiť za kňazov osoby s homosexuálnym životným štýlom alebo komu udelia právo vyučovať svoje náboženstvo.

Nepotrebujeme, aby niekto v budúcnosti spochybňoval odôvodnené rozdielne zaobchádzanie z dôvodu ochrany tehotných žien, počtu detí, vekovej hranice, či rozdielnej vekovej hranice pre mužov a ženy do dôchodku, či pre prístup k určitým právam Zákonníka práce. Je to na suverénnom slovenskom parlamente, aké príjme pravidlá a čo považuje za dobré a nie na medzinárodnom súde, aby nám vnucoval svoje predstavy, ktoré nie sú v súlade s našimi hodnotami!

Nepotrebujeme, aby nás zajtra niekto vydieral sankciami podobne ako je vydierané Maďarsko a ako obušok použil to, čo dnes ministerka spravodlivosti predkladá na ratifikáciu!

Protokol č. 12 nepodpísalo doteraz deväť krajín Rady Európy. Medzi nimi aj také liberálne ako je Dánsko, Švédsko, Švajčiarsko, Veľká Británia, či Francúzsko. Hoci krajiny ho začali podpisovať už od roku 2000, doposiaľ - po viac ako 20 rokoch - ho neratifikovalo ďalších 18 krajín Rady Európy, a to aj také liberálne ako je Belgicko, Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Írsko, či Česká republika. Vo väčšine krajín Rady Európy Protokol č. 12 nie je účinný a my ho tiež nepotrebujeme!

Vážená vláda Slovenskej republiky, Vážené ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,

nemienime sa o pár rokov zaoberať znovu písaním pripomienok a ďalšími pokusmi o ratifikáciu protokolu, a preto z vyššie uvedených dôvodov navrhujeme nasledovné zásadné pripomienky k materiálu LP/2021/420 Návrh na ratifikáciu Protokolu č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-420)

Zásadná pripomienka č. 1:

Aliancia za rodinu navrhuje nahradiť text návrhu uznesenia nasledovným textom:

podpisem.sk/…a-nezatahujte-slovensko-do-sudneho-aktivizmu-eslp/
dyk
Oni ti teraz kašlú na nejaké petície. Majú šancu to dovliecť a tak to tu dovlečú a nikto im v tom nezabráni. Iba ak zázrak.
Roberto 55
Iba ak Pan Boh.
dyk
Iba Boh môže robiť zázraky
dalila
To je doba, keď treba obhajovať normálne
Peter(skala)
to už som viackrat počul, že v sučasnosti sa už na Sudoch nedokazuje vina ale nevina 😲
dominikguzman
Už som dnes podpísal.