mirol
1108
03:28
Czy alkoholik musi sięgnąć dna, żeby zacząć się leczyć? www.youtube.com/watchMore
Czy alkoholik musi sięgnąć dna, żeby zacząć się leczyć?
www.youtube.com/watch
Nemo potest duobus dominis servire !
to która z osób na zdjęciu jest alkoholikiem ?