Hermenegild
Kňazi navzájom sa oslovujú otče vo význame duchovný otec poverený duchovným vedením duše či kňazskej, či laickej.
štefan161
Poverený kým?
Bohom isto nie.
Hermenegild
Treba čítať Písmo. Vyvolení Bohom sú pomazaní. Pomazaní Duchom Sv.,ktorí v nich pôsobí, keď vykonávajú kňazský úrad.
štefan161
Taký mladý a už otec.