Clicks411
pl.news
3

Luter wrócił – papieski osioł

Franciszek powitał 25 października niemieckich luteranów na "ekumenicznej pielgrzymce" do Rzymu. Ich bezużyteczne motto brzmiało "Z Lutrem do papieża" – ponieważ pomnik Lutra znajduje się już w Watykanie.

Franciszek spóźnił się na audiencję prawie 45 minut. Po październiku 2016 roku grupa ta przybyła do Rzymu po raz drugi. Ponownie pomnik Lutra został umieszczony w Sali Audiencyjnej, a obok mniejszego zdjęcia Franciszka widniało duże zdjęcie Lutra.

Luter twierdził, że "diabeł założył papiestwo" i że diabeł działa poprzez papieża i Stolicę Apostolską: "kto chce usłyszeć, jak mówi Bóg, niech czyta Pismo Święte; kto chce usłyszeć, jak mówi diabeł, niech czyta dekrety i bulle papieża".

Powiedział, że papież "kłamie, bluźni, przeklina i szaleje tak, jak go piekielny szatan prowadzi", nie naucza "niczego innego, jak tylko próżnego bałwochwalstwa", ryczy "jakby był opętany i pełen diabłów" oraz "zdradza i deprawuje" Kościół chrześcijański.

Dla Lutra papież był "papieskim osłem", "przeklętym, ogromnym potworem w Rzymie", Kościół Rzymski "szkołą dla chłopców, kościołem dziwek i hermafrodytów" i "diabelską zupą", a kuria papieska "pułkiem mułów". Franciszek postawił teraz to "źródło mądrości" na piedestale.

#newsKfshidhcxu
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
.

,,Ks. Gabriel Amorth, egzorcysta Watykanu i diecezji rzymskiej, przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów, w kwietniu 2010 r. podał do publicznej wiadomości, że:

w Stolicy Świętej działa sekta satanistów, do której należą księża, biskupi oraz kardynałowie.

We wrześniu tego samego roku dodał, że Watykan od dawna jest infiltrowany przez satanizm, czego przejawem są:

kardy…
More
.
.

,,Ks. Gabriel Amorth, egzorcysta Watykanu i diecezji rzymskiej, przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów, w kwietniu 2010 r. podał do publicznej wiadomości, że:

w Stolicy Świętej działa sekta satanistów, do której należą księża, biskupi oraz kardynałowie.

We wrześniu tego samego roku dodał, że Watykan od dawna jest infiltrowany przez satanizm, czego przejawem są:

kardynałowie, którzy nie wierzą w Jezusa i biskupi, którzy są powiązani z demonem.,,


scribd.com/document/70386402/zatrute-zrodlo-masoneria/14/K%C4%85kol-rodzi-jeszcze-wi%C4%99cej-k%C4%85kolu

..
V.R.S.
Drętwa ta szata graficzna imprezy. I ahistoryczna. A można było sięgnąć do oryginalnych wydawnictw Herr-doktora Ludera
wordpress.com/2019/03/10/reformatorzy-2/