PUTIN NAŘÍDIL MOBILIZACI VÁLEČNÉHO PRŮMYSLU

NĚCO SE DĚJE! RUSKÁ DUMA DNES KRIZOVĚ ZASEDÁ, PREZIDENT PUTIN NAŘÍDIL MOBILIZACI VÁLEČNÉHO PRŮMYSLU – VYHLÁSÍ RUSKO OFICIÁLNĚ VÁLKU …
Hanka Kraská
Zásvětná modlitba Ruska a Ukrajiny | Lumen de Lumine
Zásvětná modlitba Ruska a Ukrajiny
Text k zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
Vatikán zaslal biskupům dopis i text modlitby k úkonu zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, který povede papež František 25. března v 17.00 hodin. Svatý otec zároveň vyzval, aby se k tomuto obřadu připojili věřící po …More
Zásvětná modlitba Ruska a Ukrajiny | Lumen de Lumine

Zásvětná modlitba Ruska a Ukrajiny

Text k zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
Vatikán zaslal biskupům dopis i text modlitby k úkonu zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, který povede papež František 25. března v 17.00 hodin. Svatý otec zároveň vyzval, aby se k tomuto obřadu připojili věřící po celém světě. Přinášíme oficiální český překlad textu úkonu zasvěcení i dopisu papeže Františka biskupům.
Publikováno: 23. 3. 2022 11:15

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE
Maria, Matko Boží a Matko naše, v této přetěžké hodině se utíkáme k tobě. Ty jsi Matka, miluješ nás, znáš nás a víš o všem, co nám leží na srdci. Matko milosrdenství, tolikrát jsme zakusili tvou starostlivou péči, tvou přítomnost, přinášející pokoj, protože nás pokaždé přivedeš k Ježíši, knížeti Pokoje.
Zbloudili jsme na cestě pokoje. Zapomněli jsme na poučení z tragédií uplynulého století, na miliony padlých obětí světových válek. Nedostáli jsme závazkům, které jsme na sebe jako Společenství národů vzali, zrazujeme touhy po míru a naději jednotlivých národů a mladých lidí. Roznemohli jsme se žádostivostí, uzavřeli jsme se do svých nacionalistických zájmů, zatvrdili jsme se svou lhostejností, paralyzovali se egoismem. Zalíbilo se nám ignorovat Boha, žít ve svých lžích, živit svou agresivitu, utiskovat lidské životy a hromadit zbraně. Přitom všem jsme zapomněli, že jsme ochránci svého bližního, ochránci společného domova světa. Válkou jsme zpustošili zahradu Země, hříchem jsme zranili srdce našeho Pána, který si přeje, abychom si byli navzájem bratry a sestrami. Vůči všem a vůči všemu jsme se stali netečnými, s výjimkou svého já. Se zahanbením voláme: Odpusť nám, Pane!
Uprostřed bídy hříchu, vyčerpanosti a slabosti, tajemství nespravedlnosti zla a války, nám ty svatá Matko, opakuješ, že Bůh nás neopouští, naopak na nás stále láskyplně hledí, v touze odpustit nám, pomoci nám znovu vstát. Vždyť nám daroval Tebe a ve Tvém Neposkvrněném srdci vytvořil útočiště pro církev a pro lidstvo.
Byla jsi nám dána z Boží dobroty, abys nás těch nejdrsnějších zvratech dějin vedla za ruku.
Utíkáme se proto k tobě, tlučeme na dveře tvého srdce my, tvé milované děti, za kterými se neúnavně v každé době vydáváš a zveš je, aby se obrátily. Přijď na pomoc v této temné hodině a povzbuď nás. Zopakuj každému z nás: „Cožpak tu nejsem já, tvoje matka?“ Ty dokážeš zlomit okovy našeho srdce, strhnout hradby naší doby. V tebe vkládáme svou důvěru. Máme jistotu, že zvláště ve chvíli zkoušky neodmítneš naše úpěnlivé prosby a přispěcháš nám na pomoc.
Tak tomu bylo i v Káně Galilejské, kdy jsi uspíšila hodinu Ježíšova zásahu a ukázala tak světu jeho první znamení. Když se svatební slavnost proměnila ve smutek, řekla jsi: „Už nemají víno“ (Jan 2,3). Pověz to znovu Bohu, Matko, protože víno naší naděje se vyprázdnilo, radost pohasla, bratrství se rozptýlilo. Provinili jsme se proti lidskosti, poničili jsme mír. Stali jsme se schopnými jakéhokoli násilí, jakékoli destrukce. Naléhavě potřebujeme tvou mateřskou pomoc.
Přijmi tedy, Matko, tuto naši úpěnlivou prosbu.
Hvězdo mořská, nedopusť, abychom ztroskotali v bouři války.
Archo nové úmluvy, buď inspirací našim plánům a cestou ke smíření.
Země Nebe, přiveď na svět znovu Boží svornost.
Uhas nenávist, umlč mstu, nauč nás odpuštění.
Osvoboď nás od války, uchraň svět jaderné hrozby.
Královno růžence, oživ v nás touhu po modlitbě a po lásce.
Královno lidské rodiny, ukaž národům cestu bratrství.
Královno míru, získej světu mír.
Kéž tvůj pláč, Matko, pohne naším zatvrzelým srdcem. Slzy, které jsi pro nás vylila, ať dají znovu rozkvést tomuto údolí, které spálila naše nenávist. I když řinčení zbraní neutichá, tvá modlitba ať nás dovede k pokoji. Svou mateřskou dlaní se dotkni všech trpících, všech, kdo prchají uprostřed bombardování. Ve své mateřské náruči potěš ty, kdo jsou nuceni opustit svůj domov, svou zem. Tvé bolestné srdce ať v nás probudí soucit a pomůže nám otevřít naše domovy, abychom se ujali zraněných a odvržených lidí.
Svatá Boží Matko, stojící pod křížem, Ježíš pohleděl na učedníka stojícího vedle tebe a řekl ti: „Hle, tvůj syn“ (Jan 19,26). Svěřil ti tak každého z nás. Učedníkovi, a v něm každému z nás, řekl: „Hle, tvá matka“ (verš 27). Matko, toužíme tě nyní přivést do svého života a do svých dějin. Lidstvo, zničené a ztrápené, stojí pod křížem spolu s tebou. Chce se svěřit tobě, skrze tebe se zasvětit Kristu. Ukrajinský národ a ruský národ tě s láskou uctívá, k tobě se utíká. Pro ně, a pro všechny národy ničené válkou, hladem, nespravedlností a bídou, zní tlukot tvého srdce.
Matko Boží a Matko naše, proto se svěřujeme tobě a zasvěcujeme tvému Neposkvrněnému srdci nás samotné, církev a celé lidstvo, zvláště Rusko a Ukrajinu. Přijmi tento náš úkon, který vykonáváme s láskou a důvěrou, dej, ať skončí válka, zajisti světu mír. Tvé „ano“, které jsi ze srdce vyslovila, otevřelo brány dějin Knížeti pokoje. Věříme, že skrze tvé srdce se znovu vrátí mír. Tobě proto zasvěcujeme budoucnost celé lidské rodiny, potřeby a očekávání lidí, úzkosti i naděje světa.
Skrze tebe ať se na zemi rozhostí Boží milosrdenství a pokojný tep míru začne znovu pulsovat v našich dnech. Ženo, která jsi opakovala své „ano“, na kterou sestoupil Duch Svatý, uveď nás do Božské harmonie. Ty, která jsi životodárným pramenem naděje, napoj naše žíznívá srdce. Ty, která jsi utvářela Ježíšovo lidství, učiň z nás tvůrce společenství, ty, která jsi kráčela po našich cestách, doveď nás na stezku pokoje.
Amen.
Caesar
pochopitelne, ved z USA uz ukazovali mapy rozdelenia Ruska a L. Walesa vyzyva na likvidaciu Ruska a znizenie rusov na 50 milionov. Ale satanske slobodomurárské USA su uz len zdochynajuci kon, co besno kope okolo seba. Uz len rok a pol do vyskrtnutia USA. V apríli 2024 slnko uplnym zatnením dokocí skrt USA, ktorý zacalo v auguste 2017, cize po 7 rokoch, 7 znamena plnost casu. Aj americky …More
pochopitelne, ved z USA uz ukazovali mapy rozdelenia Ruska a L. Walesa vyzyva na likvidaciu Ruska a znizenie rusov na 50 milionov. Ale satanske slobodomurárské USA su uz len zdochynajuci kon, co besno kope okolo seba. Uz len rok a pol do vyskrtnutia USA. V apríli 2024 slnko uplnym zatnením dokocí skrt USA, ktorý zacalo v auguste 2017, cize po 7 rokoch, 7 znamena plnost casu. Aj americky exorcista odhadol v novembri 2021, ze diablova vlada nad svetom bude ukoncena o dva roky, co znamena rok 2024.
Mira393
hned bych šel bojovat za Ukrajince, neonacisti-Azovci jsou už dávno pryč a Luhanskou a Doněckou oblast obsadil.
Je to stejný hajzl jako západní darmošlápci a myslete si o mě co chcete.
Trepifajksl
Nešel, žvaníš.
Mira393
kdyby nebyli neo-nacisti na Ukrajině (ze kterých jsem znechucen)tak šel, za chvilku se putinismus(neo komunismus) rozleze do celého světa.
Trepifajksl
Říkali v telce? A co Frantíci a jejich Napoleon? Nehrozí dnes, že Francie bude chtít ovládnout svět?
dyk
Nech sa pripravíte akokoľvek, nepomôže to.
Rusko už dávno chápe, že bojuje s juesej. Tak isto roky upozorňovalo na ukrajinský konflikt. Raz to musí prísť.
Inštrukcie pri jadrovom útoku:
Zatvorte sa v byte, v mrakodrape, na ôsmom poschodí a zatvorte oči a vložte si prsty do uší a prestaňte dýchať. Keď bude padať bytovka, mrakodrap, snažte sa nespadnúť s mrakodrapom, ale udržiavajte stále rovnakú …More
Nech sa pripravíte akokoľvek, nepomôže to.
Rusko už dávno chápe, že bojuje s juesej. Tak isto roky upozorňovalo na ukrajinský konflikt. Raz to musí prísť.

Inštrukcie pri jadrovom útoku:
Zatvorte sa v byte, v mrakodrape, na ôsmom poschodí a zatvorte oči a vložte si prsty do uší a prestaňte dýchať. Keď bude padať bytovka, mrakodrap, snažte sa nespadnúť s mrakodrapom, ale udržiavajte stále rovnakú nadmorskú výšku. Keď spadne, pomaly sa posúvajte nižšie a nižšie až mäkko dosadnete na ruiny. Vtedy môžete otvoriť oči a vybrať prsty z uší a pomaličky sa môžete nadýchnuť. Nie prudko, aby ste nezvýrili rádioaktívny prach okolo seba. Hneď sa treba osprchovať a umyť sa.
Potom sa vyberte na mestský úrad a tam si vyberiete kľúč od protiatomoveho krytu, kde sa následne môžete ukryť.
Martina Bohumila Lutherová
Metode di do řiti slovenské, ale.
Neraď Čechům. Nejdřív si poraďte sami.
MetodMore
Metode di do řiti slovenské, ale.

Neraď Čechům. Nejdřív si poraďte sami.
Metod
Hermenegild
Vláda SR a vláda ČR dostali nóty z RF 13.7., že pokiaľ budú umožňovať NATO zásobovanie Ukrajiny zbraňami, budú považované ako prvé na odstrel.
Metod
Lutherová, mudruješ!
Andrea Top
To je pravda, že p. VK nie je vierohodný, ale všetko, čo sa deje naznačuje, že situácia je vážna. Ľudia sú však ľahostajní, spia, ale majú pomýlené myslenie.
Martina Bohumila Lutherová
On ví co dělá a proč to či ono dělá.
Pokud to pan VK nezfalšoval-není věrohodný.