CÓRKA MARYI
11.2K

JEZUS: Wszyscy, którzy otwarcie głoszą Moje Słowo, będą również cierpieć te same upokorzenia

JESUS: All those who openly proclaim My Word will also suffer the same indignities

KSIĘGA PRAWDY

poniedziałek, 28 listopada 2011 roku, godz. 20.00

Moja szczerze umiłowana córko, musicie pamiętać, że kiedy Mi służycie, wasze życie zawsze będzie drogą cierniową. Nic nie będzie łatwe, ale wiedzcie, że jeśli ktoś jest wybraną duszą, to nie dzieje się to bez ofiary.

W tej podróży, którą podejmujecie, idąc przy Moim boku, będziecie opluwani, będą wam podstawiać nogi, będziecie wyszydzani, kopani i dręczeni, kiedy najmniej będziecie się tego spodziewali. Wszyscy, którzy otwarcie głoszą Moje Słowo, będą również cierpieć te same upokorzenia.

Jednak nie dojrzejecie do duchowej doskonałości, jakiej od was oczekuję, dopóki nie przyjmiecie tych upokorzeń i prób jako części krzyża, który niesiecie po tym, jak zdecydowaliście się działać dla Mnie.

Przyjmij, Moja córko, upokorzenia, ból i cierpienie, które są ci rzucane pod nogi. Z pewnością do tej pory ty i wszyscy Moi umiłowani żołnierze, którzy przyjmują Moje najświętsze wskazania z tych Orędzi, muszą wiedzieć, że to jestem Ja, Kto idzie z wami.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…y-bedziecie-szli-przy-moim-boku-bedziecie-opluwani