Clicks242
dorei
Rozmowa z kard. Gerhardem Ludwigiem Müllerem o dechrystianizacji i rechrystianizacji Europy. tv.niedziela.pl/film/2474More
Rozmowa z kard. Gerhardem Ludwigiem Müllerem o dechrystianizacji i rechrystianizacji Europy.

tv.niedziela.pl/film/2474