Samson1
Z této Bergogliovy argumentace je zřejmé, že tady zdaleka nejde „jenom“ o liturgickou reformu a o poslušnost. Papeži vadí, že tradiční komunity mají kritický vztah (což neznamená nelegitimní) k Druhému vatikánskému koncilu (DVK) a k NOM. To nikterak neodporuje katolické nauce, neboť DVK nebyl dogmatický, pouze pastorační, proto jeho dokumenty mají nižší závaznost než dokumenty všech předchozích …More
Z této Bergogliovy argumentace je zřejmé, že tady zdaleka nejde „jenom“ o liturgickou reformu a o poslušnost. Papeži vadí, že tradiční komunity mají kritický vztah (což neznamená nelegitimní) k Druhému vatikánskému koncilu (DVK) a k NOM. To nikterak neodporuje katolické nauce, neboť DVK nebyl dogmatický, pouze pastorační, proto jeho dokumenty mají nižší závaznost než dokumenty všech předchozích koncilů, které byly dogmatickými. DVK lze proto kritizovat, především ty pasáže jeho dokumentů, které odporují tomu, co je obsahem katolické víry. To, že DVK se skutečně v některých svých pasážích zpronevěřil Tradici a pravé církvi, je evidentní pouhým srovnáním inkriminovaných textů o náboženské svobodě a nekřesťanských náboženstvích s tím, co Církev vždy a všude učila. Známý biskup z Kazachstánu mons. Athanasius Schneider v knize rozhovorů s polským publicistou Pawlem Lisickým „Wiosna Kościola, która nie nadeszla“ (Jaro Církve, které nepřišlo) říká, že člověk by musel podstoupit krkolomnou mentální akrobacii, aby mohl přijmout teorii o „hermeneutice kontinuity“, tj. o shodě všech dokumentů DVK se závaznými dřívějšími výroky Magisteria. Katolík věrný své Církvi logicky proto nemůže s těmito bludnými větami souhlasit.

Jestliže František tedy vyžaduje bezpodmínečnou poslušnost těmto dokumentům, tak o něm platí, že uvádí věřící do nebezpečí hereze. Slepá poslušnost DVK s nepřipuštěním kritiky jeho sporných pasáží je přinejmenším blízkou příležitostí k herezi, proto TC nelze chápat jako závazný dokument Magisteria. duseahvezdy.cz/…07/27/katolicka-obrana-proti-traditionis-custodes/
apredsasatoci
Nech je akokoľvek, Lefebvrove proractva sa všetky napĺňajú.
Ponuka sa potom otázka, aký duch za týmto človekom bol?
Mudremo napovevedz! Hlupákovi dopovedz!

Socializmus je výmysel slobodomurárov na dosiahnutie svojich cieľov!
Socializmus je diablove ovocie!
Ako nespocetnekrat tak aj teraz Henta opäť dokazuje, na ktorom brehu barikády stojí. 🤮
U.S.C.A.E.
Katolík má aj Apoštolskou autoritou čiže Pápežskou zakázané čo len uvažovať o hriešnom predstupni ešte horšieho zla komunizmu právo na súkromný majetok je dokonca prirodzeným právom