3
4
1
2
Clicks144
OD NOWA 30
Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Ojciec św. Pius XII udzielił odpustu 3 lat wiernym, którzy odmówią pobożnie powyższą modlitwę, oraz odpustu zupełnego raz w miesiącu …More
Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

Ojciec św. Pius XII udzielił odpustu 3 lat wiernym, którzy odmówią pobożnie powyższą modlitwę, oraz odpustu zupełnego raz w miesiącu pod zwykłymi warunkami tym, którzy ją będą codziennie odmawiać (Św. Pen. 17. XI. 1942).
Cyt. za: Mszał rzymski z dodaniem nabożeństw nieszpornych, [opr.] O. G. Lefebvre, Benedyktyn. Przekład polski opracowali mnisi Opactwa w Tyńcu. Opactwo ŚŚ. Piotra i Pawła w Tyńcu - Polska. Opactwo św. Andrzeja, Bruges - Belgia, [1956], ss. 1764-1765.

Pozwolenie Władzy Duchownej:
IMPRIMI POTEST: PETRUS ROSTWOROWSKI, O. S. B. Priori Archiabbatiae Tyniecensis.

IMPRIMATUR: Brugis, die 31 Maii 1956 M. DE KEYZER vic. gen.

Polecam Odmawiam w Każdą Sobotę