Clicks990
m.rekinek
11

Uwaga ! Powołano spółkę w celu implantacji całej społeczności w Polsce.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr
21
/
2020

Data sporządzenia:
2020-05-10

Skrócona nazwa emitenta

HEMP & WOOD S.A.

Temat

Podpisanie umowy dotyczącej zawiązania spółki biotechnologicznej produkującej implanty umożliwiające wczesne wykrywanie biomarkerów sygnalizujących m.in. infekcje wirusowe w tym Covid-19

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 10 maja 2020 roku zawarł z amerykańską firmą Alivecel LLC. _dalej "Alivecel"_ umowę Memorandum Of Understanding _dalej MOU_ na podstawie której Emitent oraz Alivecel przystąpią niezwłocznie do określenia warunków uczestnictwa w spółce joint venture z siedzibą w Polsce _dalej "JV"_.
Celem JV będzie oferowanie systemów monitorowania zdrowia w postaci implantu wszczepianego użytkownikom w dłoń między kciukiem a palcem wskazującym.
JV prowadzić będzie badania _R&D_ w zakresie produkcji żywych komórek w celu pomiaru i wykrywaniu białek wytwarzanych przez wirusy COVID/SARS/MERS, a także markerów glukozy, insuliny, nowotworów, zawału serca i innych. Monitorowanie "in vivo" będzie się odbywać w czasie rzeczywistym.
Testy wczesnego wykrywania zostaną opracowane przy użyciu technik biologii syntetycznej oraz nano- i biotechnologii, oraz skupią się na monitorowaniu zmian RNA i DNA użytkowników, którymi mogą być pacjenci, pracownicy wszelkiego typu firm, czy nawet cała populacja, jak również systemy opieki zdrowotnej, użytkownicy obiektów wojskowych i wiele innych.
Oczekuje się, że po opracowaniu i uzyskaniu odpowiednich rejestracji implantu jako urządzenia medycznego, system zapewni użytkownikom nowe opcje długoterminowego ciągłego monitorowania stanu zdrowia, umożliwiając transmisję sygnału wczesnego ostrzegania do aplikacji mobilnej, która z kolei może być monitorowana w czasie rzeczywistym bezpośrednio przez użytkowników systemu, jak również ich lekarzy, czy też instytucje opieki zdrowotnej, agencje monitorujące zdrowie czy też szpitale badawcze.
Markery zastosowane w implancie będą umożliwiały natychmiastowe wykrycie ognisk wirusowych czy też innych chorób. Opracowywana technologia będzie bardziej skuteczna i wydajna niż obecnie oferowane na rynku czujniki, m.in. ze względu na zwiększoną dokładność i przewidywaną dłuższą żywotność funkcji implantu w porównaniu do obecnie oferowanych na rynku czujników, które wymagają wymiany co trzydzieści _30_ do sześćdziesięciu _60_ dni. Implanty docelowo oferowane przez JV będą wymagały wymiany nie częściej niż co 6-12 miesięcy lub nawet dłużej.
JV planuje prowadzić R&D w Polsce oraz w USA we współpracy z amerykańskimi centrami i agencjami badawczymi.
JV będzie działać pod kierunkiem Marka Glazera jako Dyrektora ds. Technicznych, Gerarda Bencena jako dyrektora generalnego oraz Prezesa Zarządu Emitenta Leszka Borkowskiego.
Docelowo JV będzie udzielać licencji i dostarczać technologie do spółek Alivecel LLC, Hemp & Wood S.A. oraz do firm medycznych i farmaceutycznych na całym świecie. Zgodnie z ustaleniami Alivecel LLC zajmie się komercjalizacją technologii przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy Emitent będzie mieć wyłączne prawa do dystrybucji produktów w Polsce i na rynkach europejskich.
Emitent będzie pierwszym inwestorem finansowy w JV, oraz ma zadanie pozyskać dodatkowy kapitał od polskich i europejskich instytucji, takich jak NCBiR _Polskie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju_ lub NCN _Polskie Narodowe Centrum Nauki_ _, a także od amerykańskich i europejskich inwestorów Venture Capital.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

HEMP & WOOD SPÓŁKA AKCYJNA

_pełna nazwa emitenta_

HEMP & WOOD S.A.

Finanse inne _fin_


_skrócona nazwa emitenta_

_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_

00-071

WARSZAWA


_kod pocztowy_

_miejscowość_

Krakowskie Przedmieście

13


_ulica_

_numer_

+48 _22_ 419 20 70

+48 _22_ 419 20 69


_telefon_

_fax_

www.hempandwood.pl

_e-mail_

_www_

525-23-82-713

140778886


_NIP_

_REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis

2020-05-10
Leszek Borkowski
Prezes Zarządu


Identyfikator raportu
g3rnkvrut1
Nazwa raportu
RB_ASO
Symbol raportu
RB_ASO
Nazwa emitenta
HEMP & WOOD SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta
HEMP & WOOD S.A.
Tytul
Podpisanie umowy dotyczącej zawiązania spółki biotechnologicznej produkującej implanty umożliwiające wczesne wykrywanie biomarkerów sygnalizujących m.in. infekcje wirusowe w tym Covid-19
Sektor
Finanse inne (fin)
Kod
00-071
Miasto
WARSZAWA
Ulica
Krakowskie Przedmieście
Nr
13
Tel.
+48 (22) 419 20 70
Fax
+48 (22) 419 20 69
e-mail

NIP
525-23-82-713
REGON
140778886
Data sporzadzenia
2020-05-10
Rok biezacy
2020
Numer
21
adres www
www.hempandwood.pl

biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,441237

Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA
Znamię bestii 666 - " kto przyjmie nie będzie zbawiony ! "