Okceinls
Drahý milovaný Pane Ježišu, ďakujeme Ti za naše kostoly plné detí, ďakujeme Ti za spoločenstvo radosti a lásky, ďakujeme Ti za našich duchovných pastierov, ďakujeme Ti za sväteho Dona Bosca. Vďaka Ti Pane.
Maria Dudzikova
👏 👏 👏