Sam proces wciągnięcia potencjalnego kandydata rozpoczyna się praktycznie po przez inicjację polegającą na nawiązaniu z danym kandydatem intymnego i osobowego kontaktu. W dalszej kolejności zostaje mu także zaproponowany tak zwany ,,obrzęd oczyszczenia’’ który często zamienia się w akt seksualny. Następnie dochodzi do przejęcia kontroli psychologicznej i emocjonalnej przywódców nad wstępującym do sekty. Taka sytuacja czy też taki system działania powiela się w wielu sektach, jednak tylko w satanizmie mawia się, iż dany kandydat został zawładnięty nie przez człowieka, ale przez COŚ, innymi słowy COŚ POTĘŻNEGO NIM ZAWŁADNĘŁO.

Satanizm Cz.2 COŚ potężnego nim zawładnęło.
Posted By globalne-archiwum.pl on 2 maja, 2017

Fot. youtube.com
[fb_button]
,,Wiemy, że wróg Szatan będzie robił wszystko, co jest w jego mocy by przeszkodzić nam postępować naprzód w kierunku naszego celu, ale my wiemy i wierzymy, że Ten, który jest w nas, czyli Chrystus, jest większy od tego, który jest w świecie.’’
Jan Paweł II. Fragment pochodzący z przemówienia wygłoszonego 29 czerwca 1993 roku.
Współczesny satanizm reaktywował się z okultystą Antonem La Veyem, który zmarł w roku 1997. La Vey wraz ze swoim przyjacielem Kenethem Angerem, filmowcem z Hollywood założył w 1961 roku stowarzyszenie Magiczny Krąg, które ostatecznie przekształciło się w roku 1966 w San Francisco w Kościół Szatana. Organizacja ta posiada swoich kapłanów, biblię i przykazania. Jest legalna i współpracuje z niektórymi artystami rockowymi.
Bardzo ciekawą zależność możemy znaleźć w rankingu miast skupiających największą liczbę ludzi wyznających szatana. Otóż pierwsze miejsce zajmuje Londyn, zaraz po nim plasuje się Turyn a następnie San Francisco, Chicago i tutaj być może wiele osób się zaskoczy, ale piąte miejsce należy do Rzymu. Miasta połączone tak zwaną geometrią ezoteryczną tworzą czarny trójkąt, który zdaniem niektórych ekspertów wyznacza miejsce na obszarze, którego znajdują się wrota do piekła. Jednak jest to już wolna interpretacja oparta o prywatne badania, których nie możemy potwierdzić nie mniej w ramach ciekawostki piszemy i nich.

A teraz, kim są tak naprawdę osoby wyznające Satanizm? Otóż są tymi, którzy uznają i czczą Diabła osobowego, to znaczy tego, jaki został nam objawiony w Biblii. Należy także pamiętać, że obok satanizmu okultystycznego istnieje także satanizm typu racjonalistycznego, którego przedstawicielem jest Anton La Vey. Satanizm tego typu różni się od okultystycznego tym, że traktuje on szatana, diabła jako symbol buntu przeciw wszystkim zasadom i streszcza się w motcie: ,,Czyń, co chcesz.’’

Motywację, jakie kierują tymi, którzy wstępują do tej sekty, są różne. Uzyskanie korzyści materialnych, wola przeciwstawienia się społeczeństwu w sposób skrajny i całkowity, pragnienie zdobycia szczególnych mocy oraz uzyskanie dostępu do rzeczy tajemnych. Sam proces wciągnięcia potencjalnego kandydata rozpoczyna się praktycznie po przez inicjację polegającą na nawiązaniu z danym kandydatem intymnego i osobowego kontaktu. W dalszej kolejności zostaje mu także zaproponowany tak zwany ,,obrzęd oczyszczenia’’ który często zamienia się w akt seksualny. Następnie dochodzi do przejęcia kontroli psychologicznej i emocjonalnej przywódców nad wstępującym do sekty. Taka sytuacja czy też taki system działania powiela się w wielu sektach, jednak tylko w satanizmie mawia się, iż dany kandydat został zawładnięty nie przez człowieka, ale przez COŚ, innymi słowy COŚ POTĘŻNEGO NIM ZAWŁADNĘŁO.

We Włoszech satanizm ma szerokie rzesze swoich wyznawców skupionych w wielu tajnych organizacjach o charakterze sekciarskim. To Włosi są najliczniejszymi nabywcami książek czarownika La Veya: Biblii Satanistycznej oraz Rytuału Satanistycznego. Nie dziwi, więc, że tylko w tym kraju działa bardzo wiele organizacji zajmujących się niesieniem pomocy osobom poszkodowanym przez sekty i kontakt z sektami. Do takich organizacji możemy zaliczyć Centrum badań nadużyć psychologicznych, Ambulatorium przeciw sektom, Religijne Stowarzyszenie Instytutów Społeczno Sanitarnych oraz Sekcje poszukiwania sekt znajdującą się w Rzymie, Bolonii i Palermo.

W dzisiejszym społeczeństwie zjawisko satanizmu jest bardzo niepokojące i nieustannie przybiera na sile, mimo, że w zasadzie ten temat jest tematem taboo, nie mówi się o nim, nie analizuje się jego przyczyn, po prostu nawet się o tym nie myśli. Konsekwencją milczenia jest wzrost anormalnych zachowań i zabójstw inspirowanych przez mroczny świat kultów satanistycznych. W ostatnich latach przestępstwa związane z sektami okultystycznymi wzmogły się. W następnym artykule przytoczymy kilka z nich.
[fb_button]
Satanizm Cz.2 COŚ potężnego nim zawładnęło. - globalne-archiwum.pl | Portal tworzony przy współpracy z najlepszymi |
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
2.2K
COŚ POTĘŻNEGO NIM ZAWŁADNĘŁO.
JOKAMA
W "trosce" o nasze zdrowie i życie szkoły przygotowują się do dystrybucji...kolejnego "dobrodziejst…
TA FIRMA PRODUKUJE TABLETKI Z JODKIEM POTASU....KTÓRE CHCĄ DAĆ NASZYM DZIECIOM!!!More
W "trosce" o nasze zdrowie i życie szkoły przygotowują się do dystrybucji...kolejnego "dobrodziejst…

TA FIRMA PRODUKUJE TABLETKI Z JODKIEM POTASU....KTÓRE CHCĄ DAĆ NASZYM DZIECIOM!!!
Lilianna w ogrodzie